Mūsų teikiamos paslaugos dėl santuokos nutraukimo

 • Konsultuojame ir tiekiame teisines paslaugas santuokos nutraukimo, santuokos pripažinimo negaliojančia, santuokoje įgyto turto padalijimo, dėl santuokoje įgyto turto pripažinimo asmenine nuosavybe, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, bendravimo tvarkos su nepilnamečiu vaiku nustatymo, išlaikymo ir išlaikymo priteisimo, išlaikymo dydžio pakeitimas (sumažinimas, padidinimas), sutuoktinio tarpusavio išlaikymo priteisimo, tėvystės nuginčijimo, nustatymo ir kitais, iš šeimos teisinių santykių kylančiais klausimais
 • Pirmiausia – konsultavimas žodžiu, paprastai ir aiškiai aptariame koks skyrybų būdas būtų geriausias, maksimaliai atitinkantį Kliento lūkesčius bei interesus, bei aptariame kitus su skyrybų procesu susijusius klausimus
 • Procesinių dokumentų (ieškinys, priešieškinis, atsiliepimas  ir pan.) ir kitų dokumentų rengimas
 • Informuojame Klientą apie sėkmės galimybes reikalaujant iš kito sutuoktinio turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo
 • Atstovaujame teismuose

 


Vienas iš svarbiausių sprendimų, kurį reikia priimti pradedant skyrybų procesą – pasirinkti teisingą advokatą, kuris ves Jus per šį sunkų procesą.

 

Mūsų teisės specialistai sukaupę solidžią patirtį, žinių, kad pilnai apsaugotų Jūsų teises.

 

Santuokos nutraukimas yra viena iš labiausiai žmogų sukrečiančių patirčių – tiek emociškai, tiek finansiškai.

 

Pradedant skyrybų procesą, pirmiausia mes siekiame vesti derybas su kita šalimi ir, jei susitarimas būna pasiektas – tai labiau tikėtina, kad bus išsaugoti „sveiki“ santykiai tarp šeimos narių. Jeigu mūsų vedama strategija pasitvirtina, tuomet yra sumažinamas emocinis skyrybų smūgis, ypač vaikams, taip pat ženkliai sumažinamas ir finansinis smūgis. Savaime suprantama, kad kuo skyrybų procesas trumpesnis - tuo abi šalys patiria mažesnes išlaidas.

 

Tačiau mes turime daug patirties ir gerai žinodami Lietuvos teismų sistemą, galime Jūsų santuokos nutraukimo bylą vesti agresyviai –  jei kiti variantai nepavyktų.

 


Trumpai apie santuokos nutraukimą (pabaigą)

Santuoka yra tradicinis šeimos pagrindas, tad jo iširimas dažniausiai reiškia ir šeimos iširimą. Todėl pripažįstamas tiek viešasis, tiek privatus interesas išsaugoti santuoką, kiek šita įmanoma. Dėl šios priežasties įstatyme nurodyti išsamūs santuokos pasibaigimo atvejai ir tvarka.

 

Numatyti du santuokos pasibaigimo pagrindai (CK 3.49 str.):

 

 • Vieno iš sutuoktinių mirtis, t.y. santuokos pasibaigimas ne sutuoktinių valia, o dėl objektyvių priežasčių (CK 3.50 str.)
 • Santuoka gali būti nutraukta abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, vieno sutuoktinio prašymu arba dėl sutuoktinių (sutuoktinio) kaltės 

 

Jeigu pasirenkamas antrasis santuokos nutraukimo pagrindas (santuokos nutraukimas  abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, vieno sutuoktinio prašymu arba dėl sutuoktinių (sutuoktinio) kaltės tuomet galimi ištuokos, t.y. santuokos pasibaigimo ją nutraukiant, atvejai:

 

 

CK skiria „kalta“ ir „nekalta“ ištuoka, t. y. ištuoka esant vieno ar abiejų sutuoktinių kaltei dėl santuokos iširimo ir ištuoka nesant tokios kaltės, ir atitinkamai nustatomi skirtingi santuokos nutraukimo padariniai, atsižvelgiant į tai, buvo ar ne kito sutuoktinio kaltė dėl santuokos nutraukimo.

 

Be to, visais atvejais santuoka nutraukiama teismo tvarka. Tokia nuostata pasirinkta todėl, kad santuokos nutraukimas sukelia sunkių teisinių padarinių tiek sutuoktiniams, tiek tretiesiems asmenims (sutuoktinių vaikams, kreditoriams ir pan. ), tad jį turi kontroliuoti teismas.

 

Teisinių padarinių sukelia tik pagal įstatymą įformintas santuokos nutraukimas. Todėl faktinis sutuoktinių santykių nutrūkimas, neįforminus santuokos nutraukimo teismo tvarka, teisinių padarinių nesukelia. Tam tikrais momentais į faktinį sutuoktinių santykių nutrūkimo momentą gali būti atsižvelgiama. Pavyzdžiui, Pagal CK 3.127 straipsnio 2 dalį gali būti dalijamas tik turtas, kuris buvo bendrai įgytas gyvenant šeimos gyvenimą. Atitinkamai turtas, kiekvieno sutuoktinio įgytas po to, kai faktiškai nutrūko jų santuokiniai santykiai, nebebus pripažįstamas jų bendrąją jungtine nuosavybe.

 

Santuoka laikoma nutraukta nuo teismo sprendimo ją nutraukti įsiteisėjimo dienos (CPK 541 str.)

 

Teismo sprendimas įsiteisėja per 30 dienų nuo teismo sprendimo nutraukti santuoką priėmimo dienos. Žinoma jis gali būti apskųstas apeliacine tvarka. Santuokos nutraukimo momentas turi svarbią teisinę reikšmę, nes su juo siejami turtinių ir asmeninių neturtinių sutuoktinių tarpusavio santykių pasibaigimas (išskyrus kai kuriuos tokius santykius, pavyzdžiui tarpusavio išlaikymo pareigą, teisę į santuokinę pavardę ir pan.).

 

Tik nutraukę santuoką buvę sutuoktiniai gali sudaryti naują ar įregistruoti partnerystę ir pan. Kartu įstatymas nustato išimtis, kai tam tikrų teisinių padarinių atsiranda ne nutraukus santuoką, o nuo kitos datos CK. 3.67 str. 1 d. santuokos nutraukimas sutuoktinių turtinėms teisėms teisines pasekmes sukelia nuo santuokos nutraukimo bylos iškėlimo).

 


 Kodėl pradedant skyrybų procesą rinktis mus?

 • Didelė darbo patirtis santuokos nutraukimo bylose
 • Kiekvieną santuokos nutraukimo bylą vedame su dideliu kruopštumu, bei atsidavimu
 • Mūsų įmonė konsultuoja ir teikia santuokos nutraukimo paslaugas asmenims, gyvenantiems Lietuvoje, taip pat esantiems užsienyje
 • Mūsų komandos advokatai yra lengvai pasiekiami konsultacijai. Prašome skambinkite mums ir klauskite klausimų dėl santuokos nutraukimo.

 


Mūsų patirtis skyrybų bylose

 • Laimėta Kliento byla Lietuvos Aukščiausiajame Teisme. Byloje kilo ginčas dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės iširus santuokai ir santuokoje įgyto turto padalijimo.
 • Pasiekta pergalė, dėl išlaikymo dydžio pakeitimo (padidinimo) nepilnamečiui vaikui, kurio tėvas dirbo užsienyje (Norvegijoje).
 • Atstovautas klientas, kuris siekė, kad vaiko gyvenamoji vieta būtų nustatyta su juo ir, kad santuoka būtų nutraukta dėl sutuoktinės kaltės. Nors pirma instancija patenkino Kliento reikalavimus, apeliacinė instancija kardinaliai pakeitė pirmos instancijos teismo sprendimą. Galiausiai Lietuvos Aukščiausiasis Teismas paliko galioti pirmos instancijos teismo sprendimą.
 • Daugybė bylų kur sprendėme ir atstovavome Klientus santuokos nutraukimo bylose, daugiausia - nutraukiant santuoką dėl sutuoktinio kaltės, dėl nuosavybės pripažinimo sutuoktinio asmenine nuosavybe.

Reikalinga profesionali teisinė konsultacija?

SKAMBINKITE MUMS DABAR!

Publikacijos

Sutuoktinio prašymu - santuokos nutraukimas (skyrybos)

sutuoktinis, norintis išsiskirti, nekaltina kito sutuoktinio, jog santuoka iširusi, t.y. nėra keliamas kito sutuoktinio kaltės klausimas. Tačiau dėl vienokių ar kitokių priežasčių sutuoktiniams nėra galimybės susitarti dėl santuokos nutraukimo padarinių ir negalima nutraukti bendru jų sutarimu.

Plačiau

Apsimestinis sandoris. Santuokinio turto padalijimas

Byla, prasidėjusi apylinkės teisme maždaug 2014 rudenį, baigėsi 2016 rudenį Lietuvos Aukščiausiojo Teismo neskundžiama nutartimi.

Plačiau

Skyrybos dėl sutuoktinio kaltės

Nutraukti santuoką dėl kito sutuoktinio kaltės galima net tada, kai nuo santuokos sudarymo nėra praėję daugiau kaip metai.

Plačiau