Neretai santuokos krizė baigiasi skyrybomis. Jei kuris iš sutuoktinių vis tik nusprendžia skirtis, jam neišvengiamai iškyla klausimai, kur kreiptis dėl skyrybų, kokie reikalingi skyrybų dokumentai, kiek kainuoja skyrybos, kaip vyks bendro turto dalybos, su kuo gyvens vaikai ir pan.

 

Mūsų skyrybų advokatai kvalifikuotai parengs skyrybų dokumentus. Mūsų skyrybų advokatai remdamiesi įstatymais, aktualia teismų praktika ir savo ilgamete patirtimi išsamiai paaiškins kokiu būdu galima nutraukti santuoką, kiek santuokos nutraukimo procesas užims laiko, kiek kainuos skyrybos, kokie reikalingi skyrybų dokumentai bendru sutarimu ir kokie, jei santuoką norėsite nutraukti ieškinio pareiškimu, kokios kils teisinės pasekmės nutraukus santuoką vienu ar kitu būdu ir t.t.

 

Visgi nusprendus skirti, sulaukite patarimų kokie būtų teisingi pirmieji žingsniai link santuokos nutraukimo +370 659 50005

 Mūsų skyrybų advokatų teikiamos paslaugos dėl santuokos nutraukimo:

  • Viskas prasideda nuo konsultacijų žodžiu. Gilinamės į savo klientų situaciją ir ieškome efektyviausio įmanomo sprendimo. Paprastai ir aiškiai aptariame koks skyrybų būdas būtų geriausias, maksimaliai atitinkantį Kliento lūkesčius bei interesus, bei aptariame kitus su skyrybų procesu susijusius klausimus.
  • Tuomet dažniausiai rengiami įvairūs dokumentai: vedybinės sutartys, pareiškimai, ieškiniai, atsiliepimai, skundai, prašymai ir kt.Procesinių dokumentų (pareiškimai, ieškiniai, priešieškiniai, atsiliepimai, skundai, prašymai ir kt. 
  • Aptariame su savo klientu apie sėkmės galimybes reikalaujant iš kito sutuoktinio turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo
  • Esant reikalui, advokatas atstovauja klientą teisme, procese dalyvaudamas vienas arba kartu su klientu. 

 

Sritys, dėl kurių į mūsų skyrybų advokatus dažniausiai kreipiasi klientai apima santuokos nutraukimą, santuokoje įgyto turto padalijimą,  santuokoje įgyto turto pripažinimą asmenine nuosavybe, vaiko gyvenamosios vietos nustatymą, bendravimo tvarkos su nepilnamečiu vaiku nustatymą, išlaikymo priteisimą, išlaikymo dydžio pakeitimą (sumažinimas, padidinimas), sutuoktinio tarpusavio išlaikymo priteisimą, tėvystės nuginčijimą, nustatymą. 

 

Trumpai apie santuokos nutraukimą (pabaigą)

Santuoka yra tradicinis šeimos pagrindas, tad jo iširimas dažniausiai reiškia ir šeimos iširimą. Todėl pripažįstamas tiek viešasis, tiek privatus interesas išsaugoti santuoką, kiek šita įmanoma. Dėl šios priežasties įstatyme nurodyti išsamūs santuokos pasibaigimo atvejai ir tvarka.

 

Numatyti du santuokos pasibaigimo pagrindai (CK 3.49 str.):

 

  • Vieno iš sutuoktinių mirtis, t.y. santuokos pasibaigimas ne sutuoktinių valia, o dėl objektyvių priežasčių.
  • Santuoka gali būti nutraukta abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, vieno sutuoktinio prašymu arba dėl sutuoktinių (sutuoktinio) kaltės. 

 

Jeigu pasirenkamas antrasis santuokos nutraukimo pagrindas (santuokos nutraukimas  abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, vieno sutuoktinio prašymu arba dėl sutuoktinių (sutuoktinio) kaltės tuomet galimi ištuokos, t.y. santuokos pasibaigimo ją nutraukiant, atvejai:

 

 

Visais atvejais santuoka nutraukiama teismo tvarka. Tokia nuostata pasirinkta todėl, kad santuokos nutraukimas sukelia sunkių teisinių padarinių tiek sutuoktiniams, tiek tretiesiems asmenims (sutuoktinių vaikams, kreditoriams ir pan. ), tad jį turi kontroliuoti teismas.

 

Teisinių padarinių sukelia tik pagal įstatymą įformintas santuokos nutraukimas. Todėl faktinis sutuoktinių santykių nutrūkimas, neįforminus santuokos nutraukimo teismo tvarka, teisinių padarinių nesukelia. Tam tikrais momentais į faktinį sutuoktinių santykių nutrūkimo momentą gali būti atsižvelgiama. Pavyzdžiui, Pagal CK 3.127 straipsnio 2 dalį gali būti dalijamas tik turtas, kuris buvo bendrai įgytas gyvenant šeimos gyvenimą. Atitinkamai turtas, kiekvieno sutuoktinio įgytas po to, kai faktiškai nutrūko jų santuokiniai santykiai, nebebus pripažįstamas jų bendrąją jungtine nuosavybe.

 

Santuoka laikoma nutraukta nuo teismo sprendimo ją nutraukti įsiteisėjimo dienos. Teismo sprendimas įsiteisėja per 30 dienų nuo teismo sprendimo nutraukti santuoką priėmimo dienos. Žinoma, teismo sprendimas gali būti apskųstas apeliacine tvarka.

 

Santuokos nutraukimo momentas turi svarbią teisinę reikšmę, nes su juo siejami turtinių ir asmeninių neturtinių sutuoktinių tarpusavio santykių pasibaigimas (išskyrus kai kuriuos tokius santykius, pavyzdžiui tarpusavio išlaikymo pareigą, teisę į santuokinę pavardę ir pan.). Tik nutraukę santuoką buvę sutuoktiniai gali sudaryti naują ar įregistruoti partnerystę ir pan. 

 

Ilgametė mūsų skyrybos advokatų patirtis, atsidavimas darbui, įžvalgumas, kruoštumas, pagarba klientui, leidžia pasiekti kliento lūkesčius viršijančius rezultatus nutraukiant kliento santuoką. 


Reikalinga profesionali teisinė konsultacija?

SKAMBINKITE MUMS DABAR!

Publikacijos

Sutuoktinio prašymu - santuokos nutraukimas (skyrybos)

sutuoktinis, norintis išsiskirti, nekaltina kito sutuoktinio, jog santuoka iširusi, t.y. nėra keliamas kito sutuoktinio kaltės klausimas. Tačiau dėl vienokių ar kitokių priežasčių sutuoktiniams nėra galimybės susitarti dėl santuokos nutraukimo padarinių ir negalima nutraukti bendru jų sutarimu.

Plačiau

Apsimestinis sandoris. Santuokinio turto padalijimas

Byla, prasidėjusi apylinkės teisme maždaug 2014 rudenį, baigėsi 2016 rudenį Lietuvos Aukščiausiojo Teismo neskundžiama nutartimi.

Plačiau

Skyrybos dėl sutuoktinio kaltės

Nutraukti santuoką dėl kito sutuoktinio kaltės galima net tada, kai nuo santuokos sudarymo nėra praėję daugiau kaip metai.

Plačiau