Daugybė situacijų, dėl kurių žmonės pasišalina iš eismo įvykio vietos. Kartais tyčia, kartais – netyčia. 

 

Dažnu atveju, mūsų pokalbiai su klientais prasideda tokiais žodžiais. Gavau šaukimą atvykti į policiją pasiaiškinti įvykio aplinkybių. Atsimenu, kad kai važinėjau atbuline eiga lyg pajutau kažkokį keistą garsą, bet nesupratau,  kad apgadinau svetimą turtą ir išvažiavau. Arba, važiavau per pakeliamą užtvarą, mačiau, kad kliudžiau, bet nepagalvojau, kad apgadinau. Kitais atvejai klientas pasakoja, kad vakare apgadino automobilį, tačiau buvo neblaivus ir pasišalino iš eismo įvykio vietos.

 

  Mes padėsime įrodyti, kad iš eismo įvykio vietos išvažiavote nesąmoningai   Noriu paklausti

 

Teikiamos teisinės paslaugos:

 

 • Konsultuojame asmenis,  kurie apgadino svetimą turtą (kitą automobilį, pakeliamą užtvarą, medį, tvorą, sieną, griovį, kelio ženklus, gyvūną sužalojo ir pan.) ir nepranešę nukentėjusiajam arba policijai pasišalino iš eismo įvykio vietos;

 

 • Klientui pageidaujant, bylose, susijusiose su pasišalinimu iš eismo įvykio vietos, atstovaujame policijoje/teisme;

 

 • Procesinių dokumentų rengimas (skundų dėl policijos priimtų nutarimų, apeliacinių skundų, atsiliepimų į apeliacinius skundus rengimas, prašymai į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą).

 

Atsakomybė už  pasitraukimą iš eismo įvykio vietos įtvirtinta ANK 426  straipsnyje.  

 

ANK 462 straipsnio 1 dalis

 

ANK 426 straipsnio 1 dalis nusako, kad pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo vairuotojas yra susijęs, pažeidžiant Kelių eismo taisykles, kai padaryta žala neviršija 15 bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių (iki arba lygią 750 eurams) užtraukia baudą vairuotojams nuo 600 iki 850 eurų ir vairuotojams gali būti skiriamas teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo 1 iki 3 metų, o neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims – nuo 850 iki 1500 eurų ir gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas.

 

 ANK 462 straipsnio 2 dalis

 

ANK 462 str. 2 d. nusako, kad pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo vairuotojas yra susijęs, vietos pažeidžiant Kelių eismo taisykles, kai padaryta žala viršija 15 bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių (daugiau nei 750 eurai), užtraukia baudą vairuotojams nuo 850 iki 1500 ir vairuotojams gali būti skiriamas teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo 1 iki 3 metų, o neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims – nuo 1500 iki 2000 eurų ir gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas.

 

Kas nagrinėja bylas susijusias su pasitraukimu iš eismo įvykio vietos

 

Jei asmuo, turėdamas teisę vairuoti apgadiną svetimą turtą (nesvarbu kokio dydžio žala padaryta svetimam turtui) ir pasišalina iš eismo įvykio vietos, tuomet tokią administracinio nusižengimo bylą nagrinėja policija (ne teismo tvarka).

 

Jei asmuo, neturėdamas teisės vairuoti (jos nėra įgijęs arba ji iš jos yra atimta) apgadina svetimą turtą (nesvarbu kokio dydžio padaryta žala svetimam turtui) ir pabėga iš eismo įvykio vietos, tuomet tokią administracinio nusižengimo bylą nagrinėja teismas. 

 

 

Plačiau apie tai, ar asmeniui, gali būti į administracinio nusižengimo protokolą įrašomas administracinis nurodymas - siūlymas, pripažįstant savo kaltę dėl padaryto pažeidimo, sumokėti pusę minimalios atitinkamame straipsnyje numatytos baudos ir teisės vairuoti atėmimas nesiūlomas, skaitykite ČIA.

 

Jeigu asmeniui į administracinio nusižengimo protokolą negali būti rašomas administracinis nurodymas arba pagal įstatymą gali būti surašomas administracinis nurodymas, tačiau asmuo nesutinka su jam inkriminuojamu pažeidimu (nepripažįsta savo kaltės) tuomet prašo administracinio nusižengimo protokolą rašančio pareigūno neįrašyti į protokolą administracinio nurodymo.

 

Jei asmuo, turėdamas teisę vairuoti apgadiną svetimą turtą (nesvarbu kokio dydžio žala padaryta svetimam turtui) ir pasišalina iš eismo įvykio vietos, tuomet tokią administracinio nusižengimo bylą nagrinėja policija (ne teismo tvarka).

 

Labai svarbu pateikti tinkamus, motyvuotus paaiškinimus, dėl pabėgimo iš eismo įvykio vietos, dar iki administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo, nes administracinių nusižengimų bylos ne teismo tvarka nagrinėjamos rašytinio proceso tvarka, nekviečiant administracinių bylų teisenoje dalyvaujančių asmenų į bylos nagrinėjimą pagal administracinio nusižengimo padarymo vietą (ANK 616 str.). Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens reikalavimu bylos nagrinėjimas vyksta žodinio proceso tvarka. Apie tai pranešama administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantiems asmenims.

 

Žmones, žodis "policija" ne taip gąsdina, kaip žodis "teismas", tačiau rekomenduojame asmenims, apgadinus svetimą turtą ir pabėgusiems iš eismo įvykio vietos (tyčia ar netyčia) neatsipalaiduoti ir nesitikėti iš policijos  švelnesnio nutarimo, nei iš teismo. Jei manote, kad "pažiūrėsiu kokį sprendimą priims policija, o jei netiks- skųsiu" norime itin atkreipti dėmesį, kad labai svarbu pirminis įvykio aplinkybių paaiškinimas. 

 

Jei asmuo, neturėdamas teisės vairuoti (jos nėra įgijęs arba ji iš jos yra atimta) apgadina svetimą turtą (nesvarbu kokio dydžio padaryta žala svetimam turtui) ir pabėga iš eismo įvykio vietos, tuomet tokią administracinio nusižengimo bylą nagrinėja teismas

 

Vairuotojams, pažeidusiems Kelių eismo taisykles (KET), kai už nusižengimą numatytas teisės vairuoti atėmimas, nebebus išduodami laikinieji leidimai. Vairuotojas (jei vairavo blaivus) pažymėjimą policijai privalės pristatyti tik įsigaliojus nutarimui atimti teisę vairuoti.

 

Praėjus teisės vairuoti atėmimo terminui, dėl teisės vairuoti ir vairuotojo pažymėjimo grąžinimo asmuo turės kreiptis ne į policiją, o į VĮ „Regitra“. 

 

Plačiau, kokia bylos nagrinėjimo tvarka, asmenims, kurie apgadinę svetimą turą pabėgo iš įvykio vietos, skaitykite šio puslapio pabaigoje.

 

 

  Reikalinga profesionali teisinė konsultacija?

 

SKAMBINKITE MUMS DABAR TELEFONU +370 659 50005 

IR SPRĘSKIME PROBLEMĄ TUOJ PAT! 

 


 

Pasišalinimas (pabėgimas) iš eismo įvykio vietos. Teisinė konsultacija (pagalba):

 • Konsultuojame asmenis, kurie apgadino svetimą turtą (kitą automobilį, pakeliamą užtvarą, medį, tvorą, sieną, griovį, kelio ženklus, gyvūną sužalojo ir pan.) ir nepranešę nukentėjusiajam arba policijai pasišalino iš eismo įvykio vietos;
 • Klientui pageidaujant, bylose, susijusiose su pasišalinimu iš eismo įvykio vietos, atstovaujame policijoje /teisme;
 • Apeliacinių skundų, atsiliepimų į apeliacinius skundus rengimas;
 • Prašymų atnaujinti administracinio teisės pažeidimo bylą į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą, rengimas.

 

Mūsų konsultuoti ar atstovauti Klientai būna pasiruošę atsakyti į policijos pareigūno/teismo užduotus klausimus, taip pat motyvuotai paaiškinti kodėl įvykus eismo įvykiui pasišalino (pabėgo) iš eismo įvykio vietos. 

 

Pasitelkę mūsų patirtį ir įžvalgumą, kartu  galime pasiekti, kad administracinio nusižengimo byla, iškelta už pasišalinimą iš eismo įvykio vietos bus nutraukta, ar bent jau neatimta teisė vairuoti ir skirta kuo mažesnė piniginė bauda. 

 

 


 

Jums surašytas administracinio nusižengimo protokolas ir esate kaltinamas pasišalinimu iš eismo įvykio vietos nes Jūs:

 

 • manevruodamas (dažniausia tai atbuline pavara arba nepaliekant tarpo iš šono) nesmarkiai kliudėte kitą mašiną ar kitą kitiems asmenims priklausantį turtą ir, nesuvokęs, kad kliudėte, nieko nepajutęs, išvažiavote iš vietos, nesuvokęs, jog sukėlėte eismo įvykį;
 • kliudėte svetimą turtą, išlipote, apžiūrėjote ir nuvažiavote. Nuvažiavote todėl, kad  apgadinimai ant svetimo turto atrodė nereikšmingi, arba tiesiog jų (ne)pamatėte;
 • Jūs net nebuvote eismo įvykio vietoje arba buvote, tačiau svetimo turto tikrai nekliudėte;
 • pasišalinote iš eismo įvykio vietos nes patyrėte šoką ir stresą, išgąstį dėl sukelto eismo įvykio, skubėjote, nesulaukėte nukentėjusiojo ir pan.;
 • nutraukėte degalinėje kuro užpylimo žarną, tačiau to nepastebėjote arba, apie nutrauktą kuro užpylimo žarną pranešėte degalinės darbuotojai ir išvažiavote iš įvykio vietos nežinodamas, jog savo veiksmais darote teisės pažeidimą;
 • išvažiuodamas iš eismo įvykio vietos tikėjotės su nukentėjusiuoju susitikti vėliau ir susitarti dėl žalos atlyginimo, tačiau pirmesni buvo policijos pareigūnai ir inkriminavo Jums pasišalinimą iš eismo įvykio vietos;
 • dėl mažo įbrėžimo susitarėte su savininku, tačiau Jums nuvažiavus, nekentėjusysis iškviečia policiją ir tuomet esate traukiamas atsakomybėn už pasišalinimą iš eismo įvykio vietos;
 • apgadinote tik savo automobilį, o nukentėjusiajam jokių apgadinimų nėra, tad pareigūnai nepagrįstai Jums surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą dėl pasišalinimo iš eismo įvykio vietos; 
 • jautėte, kad kliudėte kažką, stabtelėjote ir apsižvalgęs (tačiau neišlipote iš automobilio) išvažiavote;
 • apgadinęs transporto priemonę, užkišote raštelį su savo duomenimis, tačiau niekas su Jumis nesusisiekė;
 • apgadinote savo valdytą automobilį ir medį (gyvūną, kelio ženklą), tad nemanėte, kad tai yra traktuojama kaip eismo įvykis tad išvažiavote iš eismo įvykio vietos;
 • ženkliai apgadinote svetimą turtą, tačiau vis vien  (ne)pajutote smūgio, todėl, kad…
 • kita…

 

Papuolus į tokią situaciją (sukėlus eismo įvykį ir pasišalinus iš eismo įvykio vietos), rekomenduojame prieš einant į policijos įstaigą eismo įvykio aplinkybių nagrinėjimui arba iki bylos nagrinėjimo policijoje (ne teismo tvarka) ar teisme susisiekti su mūsų specialistais.

 

Teismai/ Policija  itin griežtai žiūri į tokius nusižengimus, nes mano, kad asmuo, vairuodamas padidinto pavojaus šaltinį, privalo būti itin atidus ir bent įtaręs, kad kliudė svetimą turtą privalo išlipti ir įsitikinti, kad nieko nepagadino.

 

Taip pat mano, kad asmuo, būdamas išlaikęs teorijos ir praktikos egzaminus ir įgijęs teisę vairuoti, suprantama žino kelių eismo taisykles, tad jis ir žino, kad sukėlus eismo įvykį privalo pasilikti eismo įvykio vietoje ir laukti nukentėjusiojo ar kviesti policiją.

 

Jeigu Jūs dėl tam tikrų priežasčių pasišalinote iš įvykio vietos – “EMERITA”  teisininkai pasiruošę ginti Jus ir įrodyti teismui, kad Jūsų pasišalinime iš įvykio vietos – nebuvo tyčios ir prašysime teismo nutraukti bylą nesant administracinio teisės pažeidimo įvykio ir sudėties arba prašysime teismo, nurodydami kompleksą aiškiai išdėstytų duomenų, kad Jūsų atžvilgiu būtų skiriama švelnesnė nei ATPK 130 str. 1 d. už pasišalinimą iš eismo įvykio vietos imperatyviai numatyta minimali nuobauda.

 

Parenkant nuobaudos rūšį ir dydį už ANK 426 str. 1 ar 2 d. (anksčiau tai buvo ATPK 130 straipsnio 1 dalis) numatyto pažeidimo padarymą, būtina vertinti visas reikšmingas aplinkybes siekiant, kad skirta nuobauda atitiktų administracinės atsakomybės principus.

 

Teismams/Policijai itin nepatinka, kai administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo įžūliai įrodinėja, kad nepajuto kaip kliudė svetimą turtą, nors pagal apgadinimų mastą akivaizdu, kad kontaktas su kliūtimi buvo ne tik, kad juntamas, bet ir girdimas. 

 

Taigi, pasikonsultuokite su mumis ir sužinokite savo poziciją  – KODĖL  PASIŠALINOTE (PABĖGOTE) IŠ EISMO ĮVYKIO VIETOS.

 

Pasišalinimas (pabėgimas) iš eismo įvykio vietos. Teisinė konsultacija -  skambinkite, rašykite dabar. 


Mūsų patirtis bylose susijusiose su pasišalinimu (pabėgimu) iš eismo įvykio vietos

 • Asmuo, prekybos centro aikštelėje kliudė svetimą automobilį, išlipo, apsidarė, nuėjo į parduotuvę, o grįžęs sėdo į savo automobilį ir išvažiavo. Teisė vairuoti atimta 3 mėn. ir skirta 100 eurų bauda.
 • Asmuo, važiuodamas į įkalnę lenkė autobusą ir kliudė priešpriešais atvažiuojantį automobilį. Automobiliai ženkliai apgadinti. Rezultatas - 500 eurų bauda.
 • Asmuo įlėkė į gyvenamojo namo kiemą, kliudė svetimą automobilį. Savo automobilį priparkavo kitame kieme. Liudininkas nurodė, kad kaltininkas galimai neblaivus. Rezultatas - panaikinta bylos teisena pagal ATPK 130 str. 1 d. ir nubaustas tik už svetimo turto apgadinimą 27 eurų bauda. 
 • Asmuo, važiuodamas atbuline eiga, nuvertė kelio ženklą ir pasišalino iš eismo įvykio vietos. Policijos pareigūnų buvo sustabdytas kitame miesto gale. Rezultatas - panaikintas kaltinimas už pasišalinimą iš eismo įvykio vietos
 • Asmuo, važiuodamas pro  užtvarą, su mikroautobuso stogu kliudė užtvarą. Išlipęs iš automobilio jį nulaužė, numetė į šoną ir apsipykęs su įvykio liudininku, išvažiavo iš eismo įvykio vietos. Advokatų pagalba,  asmuo buvo visiškai išteisintas pagal ATPK 127 str. 2 d.(svetimo turto apgadinimas) ir 130 str. 1 d. (pasišalinimas iš eismo įvykio vietos).
 • Asmuo, važiavo viršydamas greitį ir nespėjęs sustabdyti, įpuolė į  priekyje prie raudono šviesoforo signalo sustojusį automobilį. Pasišalino iš eismo įvykio vietos. Rezultatas - teisė vairuoti neatimta.
 • Asmuo, važiuodamas prekybos centro aikštelėje, kliudė ir nuvertė betoninę tvorelę. Kliudęs stabtelėjo, apsižvalgė ir nuvažiavo. Rezultatas - 40 eurų už svetimo turto apgadinimą, o veika pagal ATPK 130 str. 1 d. - nutraukta t.y. neįrodžius vairuotojo kaltės tyčia pasišalinus iš eismo įvykio vietos
 • Įvykių ir situacijų, kuomet asmenys pasišalina iš eismo įvykio vietos, pažeisdami kelių eismo taisykles  mūsų praktikoje buvo ir yra be galo, priežasčių, kodėl buvo pasišalinta iš eismo įvykio vietos - įvairių. Visko neįmanoma surašyti,   didžiuojame sukaupta itin solidžia ir gera patirtimi, ginant asmenis, (ne) tyčia pasitraukusius iš eismo įvykio vietos. Patikėkite savo rūpesčius mums. 

 

Administracinėn atsakomybėn traukiamu asmeniu laikomas asmuo, kuris įtariamas administracinio nusižengimo padarymu ir kuriam administracinio nusižengimo tyrimą atliekantis pareigūnas surašė ar turi surašyti administracinio nusižengimo protokolą.

 

Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo turi šias teises:

1) susipažinti su bylos medžiaga;
2) dalyvauti nagrinėjant bylą žodinio proceso tvarka ir duoti paaiškinimus;
3) teikti raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis paaiškinimus nagrinėjant bylą rašytinio proceso tvarka;
4) pateikti bylai reikšmingus dokumentus ir daiktus;
5) pareikšti prašymus ir nušalinimus;
6) naudotis teisine advokato ar kito įgalioto atstovo pagalba;
7) kalbėti gimtąja kalba arba ta kalba, kurią jis moka, ir naudotis vertėjo paslaugomis, jeigu nemoka lietuvių kalbos;
8) nustatyta tvarka skųsti priimtus procesinius sprendimus.

 

Baigęs administracinio nusižengimo tyrimą, jį atlikęs pareigūnas surašo administracinio nusižengimo protokolą.

 

Tuo atveju, kai asmuo traukiamas administracinėn atsakomybėn už pasišalinimą iš eismo įvykio vietos, administracinio nusižengimo protokolas surašomas dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui. Tačiau ANK 608 straipsnio 1 dalyje suteikiama teisė surašyti administracinio nusižengimo protokolą asmeniui už akių, jei ne mažiau kaip du kartus šaukiamas asmuo neatvyksta protokolui surašyti.

 

Šiuo atveju protokolas siunčiamas asmeniui ANK nustatyta tvarka.

 

Tais atvejais, kai nėra rašomas administracinis nurodymas, administracinio nusižengimo protokolas per tris darbo dienas nuo jo surašymo momento išsiunčiamas teismui ar pateikiamas institucijai, kurios pareigūnas įgaliotas nagrinėti administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka.

 

Institucija, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą, nustato iš anksto suderintą su teismu (kai byla nagrinėjama teisme) bylos nagrinėjimo laiką ir vietą ir apie tai praneša administracinėje teisenoje dalyvaujantiems asmenims.

 

Administracinių nusižengimų bylas institucijų vardu nagrinėja jų vadovai, vadovų įgalioti asmenys ar kolegialūs organai. Tas pats pareigūnas paprastai negali tirti administracinio nusižengimo ir priimti nutarimo administracinio nusižengimo byloje (nagrinėti administracinio nusižengimo bylos), išskyrus atvejus, kai tai neįmanoma dėl organizacinių kliūčių ar institucijos struktūros.

 

Administracinių nusižengimų bylos ne teismo tvarka nagrinėjamos rašytinio proceso tvarka, nekviečiant administracinių bylų teisenoje dalyvaujančių asmenų į bylos nagrinėjimą pagal administracinio nusižengimo padarymo vietą.

 

Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens reikalavimu bylos nagrinėjimas vyksta žodinio proceso tvarka. Apie tai pranešama administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantiems asmenims.

 

Jeigu reikalavimas nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka nebuvo įrašytas administracinio nusižengimo protokole, administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo turi teisę šį reikalavimą pateikti ne vėliau kaip iki administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo pradžios.

 

Jeigu administracinio nusižengimo protokole nenurodyta, kad administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo reikalauja nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, ir per šioje dalyje nustatytą terminą nepateiktas reikalavimas nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka arba jeigu administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo ir nukentėjusysis neatvyksta į žodinį bylos nagrinėjimą, byla nagrinėjama jiems nedalyvaujant rašytinio proceso tvarka.

 

Jeigu paaiškinimai nebuvo pateikti administracinio nusižengimo tyrimo metu arba nagrinėti administracinio nusižengimo bylą įgaliotas pareigūnas nusprendžia, kad paaiškinimai yra nepakankami ir būtina juos papildyti, institucija, gavusi administracinio nusižengimo protokolą ir kitą bylos medžiagą, registruotu paštu siunčia administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui ir nukentėjusiajam prašymus pateikti paaiškinimus dėl administracinio nusižengimo, jo aplinkybių.

 

Paaiškinimai ir parodymai turi būti pateikti per keturiolika kalendorinių dienų nuo prašymo išsiuntimo dienos.

 

Paaiškinimų ar parodymų nepateikimas laiku neužkerta kelio nagrinėti administracinio nusižengimo bylą.

 

Administracinių nusižengimų bylos paprastai išnagrinėjamos per dvidešimt darbo dienų nuo administracinio nusižengimo protokolo įteikimo dienos. 

 

Tais atvejais, kai asmeniui siunčiamas prašymas, pateikti papildomus paaiškinimus, administracinių nusižengimų bylos paprastai išnagrinėjamos per trisdešimt keturias darbo dienas. 

 

Nutarimo administracinio nusižengimo byloje kopija (nuorašas) per tris darbo dienas nuo nutarimo priėmimo dienos registruotu paštu išsiunčiamas ar išduodamas asmeniui, dėl kurio nutarimas priimtas.

 

Na, o kai byla perduodama nagrinėti teismui, tuomet viskas vyksta tokia pačia tvarka kaip ir iki naujojo kodekso įsigaliojimo. 

 


Reikalinga profesionali teisinė konsultacija?

SKAMBINKITE MUMS DABAR!

Publikacijos

Vairuotojų neblaivumo patikrinimo tvarka ir kaip elgtis, jeigu nesutinkama su nustatytu neblaivumu

Girtų vairuotojų, kurie į alkotesterį įpučia 1,51 promilių ir daugiau, policija nebeveš į medicinos įstaigą tam, kad būtų atlikta medicininė apžiūra. Patraukti baudžiamojon atsakomybėn už vairavimą neblaiviam pakaks ir alkotesterio rodmenų.

Plačiau

Pūsti ar nepūsti į alkotesterį? Gal geriau pūsti, kitaip rizikuojama užsitraukti baudžiamąją atsakomybę

Atsisakymas pūsti į alkotesterį, užtraukia baudžiamąją atsakomybę ir atsakomybė tokia pati kaip ir už vairavimą neblaiviam, kai nustatytas 1,51 ir daugiau promilių alkoholio.

Plačiau

Laidavimas už prasikaltusį: ar tai bausmės išvengimas?

Padarei nusikaltimą, bet gali išlipi iš balos sausas? Pagal Lietuvoje galiojantį Baudžiamąjį kodeksą tokia galimybė egzistuoja, jei teismas priima sprendimą prasižengusį asmenį atleisti nuo atsakomybės pasikliaudamas laiduotoju.

Plačiau