Kontrabandos gabenimas ar akcizinių prekių laikymas yra vienas sunkiausių nusikaltimų ekonomikai ir verslo tvarkai, todėl valstybė įstatymais yra numačiusi itin griežtas bausmes.

 

Kontrabandos ir akcizinių prekių gabenimą, laikymą, realizavimą atsiradimą lemia daug priežasčių, bet viena iš pagrindinių tai – sunki žmogaus ekonominė padėtis.

 

Mūsų advokatų ilgametė patirtis, įžvalgos ir teisiniai patarimai gelbės Jums padarius šį teisės pažeidimą. 

Laiku sužinokite kokios yra Jūsų galimybės byloje Noriu paklausti

Konsultuojame ir teikiame visas teisines paslaugas:

 

 • Konsultuojame ir teikiame teisinę pagalbą asmenims, kuriems inkriminuojami teisės pažeidimai numatyti ANK 208 straipsnių dalyse  (Kontrabanda);
 • Konsultuojame ir teikiame teisinę pagalbą asmenims, kuriems inkriminuojami teisės pažeidimai numatyti ANK 209 straipsnių dalyse  (Akcizais apmokestinamų prekių įsigijimas (išskyrus energinius produktus ir elektros energiją), laikymas, gabenimas, naudojimas ar realizavimas pažeidžiant nustatytą tvarką);
 • Konsultuojame asmenis, su kurių nuosavybe buvo padarytas teisės pažeidimas ir dabar gresia jiems, nuosavybės teise priklausančio turto konfiskavimas, nes tas turtas buvo panaudotas nusižengimui daryti;
 • Rengiame visus procesinius dokumentus (skundus, apeliacinius skundus, atsiliepimus į apeliacinius skundus, prašymus į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą);
 • Atstovavimas teisme.

 

Konsultacijų metu neribojant laiko išsamiai išaiškinama situacija rūpimu klausimu. Nurodomi galimi situacijos sprendimo būdai, atitinkamo veikimo ar neveikimo teisinės pasekmės. 

Skambinkite dabar ir sužinokite, kaip sušvelninti gresiančią itin griežtą atsakomybę +370 659 50005

Atsakomybė

ANK 208 straipsnio 1 dalyje padarytas nusižengimas užtraukia baudą nuo 200 iki 1 120 Eur ir privaloma skirti kontrabandos daiktų konfiskavimą, ir gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas.

ANK 208 straipsnio 1 dalis. Prekių, pinigų, meno vertybių ar kitų privalomų pateikti muitinei daiktų, išskyrus kilnojamąsias kultūros vertybes ar antikvarinius daiktus, šaunamuosius ginklus, šaudmenis, sprogmenis, sprogstamąsias, radioaktyviąsias medžiagas ar kitas strategines prekes, Lietuvos Respublikos tam tikrų dopingo medžiagų kontrolės įstatyme nurodytas tam tikras dopingo medžiagas, nuodingąsias ir stipriai veikiančias, psichotropines ar narkotines medžiagas, jų pirmtakus (prekursorius), gabenimas per LR valstybės sieną nepateikiant jų muitinės kontrolei arba kitaip išvengiant muitinės kontrolės, kai neteisėtai gabenamų prekių, pinigų, meno vertybių ar kitų privalomų pateikti muitinei daiktų vertė neviršija 5 bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių (toliau - BBND)*.

 

BBND nuo 2018 m. yra 50 eurų. Vadinasi ANK 208 straipsnio 1 dalis numato atsakomybę, kai neteisėtai gabenamų daiktų vertė neviršija arba lygi 250 Eur.

 

Už ANK 208 straipsnio 1 dalyje padarytą nusižengimą skiriama:

 

 • bauda nuo 200 iki 1 120 Eur.
 • gali būti skiriamas automobilio ar kitos transporto priemonės, kuria buvo gabenta kontrabanda, konfiskavimas.
 • privaloma skirti kontrabandos daiktų konfiskavimą.

 

ANK 208 straipsnio 2 dalyje padarytas nusižengimas užtraukia baudą nuo 1 820 iki 4 000 Eur ir privaloma skirti kontrabandos daiktų konfiskavimą, ir gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas.

 

ANK 208 straipsnio 2 dalis. Prekių, pinigų, meno vertybių ar kitų privalomų pateikti muitinei daiktų, išskyrus kilnojamąsias kultūros vertybes ar antikvarinius daiktus, šaunamuosius ginklus, šaudmenis, sprogmenis, sprogstamąsias, radioaktyviąsias medžiagas ar kitas strategines prekes, Lietuvos Respublikos tam tikrų dopingo medžiagų kontrolės įstatyme nurodytas tam tikras dopingo medžiagas, nuodingąsias ir stipriai veikiančias, psichotropines ar narkotines medžiagas, jų pirmtakus (prekursorius), gabenimas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną nepateikiant jų muitinės kontrolei arba kitaip išvengiant muitinės kontrolės, kai neteisėtai gabenamų prekių, pinigų, meno vertybių ar kitų privalomų pateikti muitinei daiktų vertė viršija 5, bet neviršija 50 bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių (toliau - BBND)*.

 

BBND nuo 2018 m. yra 50 Eur. Vadinasi ANK 208 straipsnio 2 dalis numato atsakomybę, kai neteisėtai gabenamų daktų vertė viršija 250 Eur, bet neviršija 2 500 Eur.

 

Už ANK 208 straipsnio 2 dalyje padarytą nusižengimą skiriama: 

 

 • bauda nuo 1 820 iki 4 000 Eur.
 • gali būti skiriamas automobilio ar kitos transporto priemonės, kuria buvo gabenta kontrabanda, konfiskavimas.
 • privaloma skirti kontrabandos daiktų konfiskavimą.

 

ANK 208 straipsnio 3 dalyje padarytas nusižengimas užtraukia baudą nuo 3 500 iki 6 000 Eur ir privaloma skirti kontrabandos daiktų konfiskavimą, ir gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas.

ANK 208 straipsnio 3 dalis. Prekių, pinigų, meno vertybių ar kitų privalomų pateikti muitinei daiktų, išskyrus kilnojamąsias kultūros vertybes ar antikvarinius daiktus, šaunamuosius ginklus, šaudmenis, sprogmenis, sprogstamąsias, radioaktyviąsias medžiagas ar kitas strategines prekes, Lietuvos Respublikos tam tikrų dopingo medžiagų kontrolės įstatyme nurodytas tam tikras dopingo medžiagas, nuodingąsias ir stipriai veikiančias, psichotropines ar narkotines medžiagas, jų pirmtakus (prekursorius), gabenimas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną nepateikiant jų muitinės kontrolei arba kitaip išvengiant muitinės kontrolės, kai neteisėtai gabenamų prekių, pinigų, meno vertybių ar kitų privalomų pateikti muitinei daiktų vertė viršija viršija 50, bet neviršija 150 bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių (toliau – BBND)*.

 

BBND nuo 2018 m. yra 50 Eur. Vadinasi ANK 208 straipsnio 3 dalis numato atsakomybę, kai neteisėtai gabenamų daktų vertė viršija 2 500 Eur, bet neviršija 7 500 Eur.

 

Už ANK 208 straipsnio 3 dalyje padarytą nusižengimą skiriama:

 

 • bauda nuo 3 500 iki 6 000 Eur.
 • gali būti skiriamas automobilio ar kitos transporto priemonės, kuria buvo gabenta kontrabanda, konfiskavimas.
 • privaloma skirti kontrabandos daiktų konfiskavimą.

 

Jei gabenamų daiktų vertė didesnė nei 7 500 Eur, bet ne daugiau kaip 12 500 Eur, tokius daiktus gabenantiems asmenims jau taikoma baudžiamoji atsakomybė ir jiems gali būti paskirta bauda nuo 5 000 Eur iki 200 000 Eur arba laisvės atėmimas iki 4 metų.

 

Jei daiktų vertė didesnė nei 12 500 Eur, tokius daiktus gabenantiems asmenims jau taikoma baudžiamoji atsakomybė ir jiems gali būti paskirta bauda nuo 7 500  iki 300 000 Eur arba laisvės atėmimas iki 8 metų.

ANK 209 straipsnio 1 dalyje numatytas nusižengimas užtraukia baudą nuo 40 iki 200 Eur ir privaloma skirti prekių konfiskavimą.

 

ANK 209 straipsnio 1 dalis. Akcizais apmokestinamų prekių įsigijimas (išskyrus energinius produktus ir elektros energiją), laikymas, gabenimas, naudojimas ar realizavimas pažeidžiant nustatytą tvarką, prekyba akcizais apmokestinamomis prekėmis be banderolių ar kitų specialių ženklų arba su seno pavyzdžio banderolėmis, kai neteisėtai įsigytų, laikomų, gabenamų, naudotų ar realizuotų prekių vertė neviršija 2 bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių (toliau - BBND)*. 

 

BBND nuo 2018 m. yra 50 Eur. Vadinasi ANK 209 straipsnio 1 dalis numato atsakomybę, kai sulaikytų prekių vertė neviršija arba lygi 100 Eur.

 

Už ANK 209 straipsnio 1 dalyje padarytą nusižengimą skiriama:

 

 • bauda nuo 40 eurų iki 200 Eur.
 • privaloma skirti prekių konfiskavimą.

ANK 209 straipsnio 2 dalyje padarytas nusižengimas užtraukia baudą nuo 200 iki 1 100 Eur ir privaloma skirti prekių konfiskavimą.

ANK 209 straipsnio 2 dalis.  Kai PAKARTOTINAI padarytas ANK 209 sraipsnio 1 dalyje numatytas nusižengimas t.y. akcizais apmokestinamų prekių įsigijimas (išskyrus energinius produktus ir elektros energiją), laikymas, gabenimas, naudojimas ar realizavimas pažeidžiant nustatytą tvarką, prekyba akcizais apmokestinamomis prekėmis be banderolių ar kitų specialių ženklų arba su seno pavyzdžio banderolėmis, kai neteisėtai įsigytų, laikomų, gabenamų, naudotų ar realizuotų prekių vertė neviršija 2 bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių (toliau - BBND)*. 

 

BBND nuo 2018 m. yra 50 Eur. Vadinasi ANK 209 straipsnio 2 dalis numato atsakomybę, kai sulaikytų prekių vertė neviršija 100 Eur.

 

Už ANK 209 straipsnio 2 dalyje padarytą nusižengimą skiriama:

 

 • bauda nuo 200 iki 1 100 Eur.
 • privaloma skirti prekių konfiskavimą.

 

Kaip suprasti PAKARTOTINAI padarytas nusižengimas?

Jeigu administracinį nusižengimą padaręs asmuo per metus nuo administracinio nurodymo įvykdymo dienos arba nuo nutarimo administracinio nusižengimo byloje įsiteisėjimo dienos, iki sueis vieni metai nuo administracinės nuobaudos įvykdymo dienos, padarė tokį administracinį nusižengimą, laikoma, kad šis administracinis nusižengimas padarytas pakartotinai. 

ANK 209 straipsnio 3 dalyje padarytas nusižengimas užtraukia baudą nuo 400 iki 1 900 Eur ir privaloma skirti prekių konfiskavimą.

ANK 209 straipsnio 3 dalis. Akcizais apmokestinamų prekių įsigijimas (išskyrus energinius produktus ir elektros energiją), laikymas, gabenimas, naudojimas ar realizavimas pažeidžiant nustatytą tvarką, prekyba akcizais apmokestinamomis prekėmis be banderolių ar kitų specialių ženklų arba su seno pavyzdžio banderolėmis, kai neteisėtai įsigytų, laikomų, gabenamų, naudotų ar realizuotų prekių viršija 2, bet neviršija 10 bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių (toliau - BBND)*.

 

BBND nuo 2018 m. yra 50 Eur. Vadinasi ANK 209 straipsnio 3 dalis numato atsakomybę, kai sulaikytų prekių vertė yra daugiau nei 100 Eur, bet neviršija 500 Eur.

 

Už ANK 209 straipsnio 3 dalyje padarytą nusižengimą skiriama:

 

 • bauda nuo 400 iki 1 900 Eur. 
 • privaloma skirti  prekių konfiskavimą.

ANK 209 straipsnio 4 dalyje padarytas nusižengimas užtraukia baudą nuo 1 950 iki 5 590 Eur ir privaloma skirti prekių konfiskavimą.

ANK 209 straipsnio 4 dalis.  PAKARTOTINAI padarytas ANK 209 straipsnio 3 dalyje numatytas nusižengimas t.y. akcizais apmokestinamų prekių įsigijimas (išskyrus energinius produktus ir elektros energiją), laikymas, gabenimas, naudojimas ar realizavimas pažeidžiant nustatytą tvarką, prekyba akcizais apmokestinamomis prekėmis be banderolių ar kitų specialių ženklų arba su seno pavyzdžio banderolėmis, kai neteisėtai įsigytų, laikomų, gabenamų, naudotų ar realizuotų prekių viršija 2, bet neviršija 10 bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių (toliau - BBND)*.

BBND nuo 2018 m. yra 50 Eur. Vadinasi ANK 209 straipsnio 4 dalis numato atsakomybę, kai sulaikytų prekių vertė yra daugiau nei 100 Eur, bet neviršija 500 Eur.

 

Už ANK 209 straipsnio 4 dalyje padarytą nusižengimą skiriama:

 

 • bauda nuo 1 900 iki 1 100 Eur.
 • privaloma skirti  prekių konfiskavimą.

 

Kaip suprasti PAKARTOTINAI padarytas nusižengimas?

Jeigu administracinį nusižengimą padaręs asmuo per metus nuo administracinio nurodymo įvykdymo dienos arba nuo nutarimo administracinio nusižengimo byloje įsiteisėjimo dienos, iki sueis vieni metai nuo administracinės nuobaudos įvykdymo dienos, padarė tokį administracinį nusižengimą, laikoma, kad šis administracinis nusižengimas padarytas pakartotinai. 

ANK 209 straipsnio 5 dalyje padarytas nusižengimas užtraukia baudą nuo 2 000 iki 5 590 Eur ir privaloma skirti prekių konfiskavimą, ir gali būti skiriamas transporto priemonės, kuria akcizais apmokestinamos prekės buvo neteisėtai gabenamos, konfiskavimas.

ANK 209 straipsnio 5 dalis. Akcizais apmokestinamų prekių įsigijimas (išskyrus energinius produktus ir elektros energiją), laikymas, gabenimas, naudojimas ar realizavimas pažeidžiant nustatytą tvarką, prekyba akcizais apmokestinamomis prekėmis be banderolių ar kitų specialių ženklų arba su seno pavyzdžio banderolėmis, kai neteisėtai įsigytų, laikomų, gabenamų, naudotų ar realizuotų prekių viršija viršija 10, bet neviršija 50 bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių (toliau - BBND)*.

 

BBND nuo 2018 m. yra 50 Eur. Vadinasi ANK 209 straipsnio 5 dalis numato atsakomybę, kai sulaikytų prekių vertė yra daugiau nei 500 Eur, bet neviršija 2 500 Eur.

 

Už ANK 209 straipsnio 5 dalyje padarytą nusižengimą skiriama:

 

 • bauda nuo 2 000 iki 5 590 Eur.
 • privaloma skirti  prekių konfiskavimą.
 • gali būti skiriamas transporto priemonės, kuria akcizais apmokestinamos prekės buvo neteisėtai gabenamos, konfiskavimas.

ANK 209 straipsnio 6 dalyje padarytas nusižengimas užtraukia baudą nuo 5 460 iki 6 000 Eur ir privaloma skirti prekių konfiskavimą, ir privaloma skirti transporto priemonės, kuria akcizais apmokestinamos prekės buvo neteisėtai gabenamos, konfiskavimą.

ANK 209 straipsnio 6 dalis. PAKARTOTINAI padarytas ANK 209 straipsnio 5 dalyje numatytas nusižengimas t.y. akcizais apmokestinamų prekių įsigijimas (išskyrus energinius produktus ir elektros energiją), laikymas, gabenimas, naudojimas ar realizavimas pažeidžiant nustatytą tvarką, prekyba akcizais apmokestinamomis prekėmis be banderolių ar kitų specialių ženklų arba su seno pavyzdžio banderolėmis, kai neteisėtai įsigytų, laikomų, gabenamų, naudotų ar realizuotų prekių viršija viršija 10, bet neviršija 50 bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių (toliau - BBND)*. 

 

BBND nuo 2018 m. yra 50 Eur. Vadinasi ANK 209 straipsnio 6 dalis numato atsakomybę, kai sulaikytų prekių vertė yra daugiau nei 500 Eur, bet neviršija 2 500 Eur.

 

Už ANK 209 straipsnio 5 dalyje padarytą nusižengimą skiriama:

 • bauda nuo 5 460 iki 6 000 Eur
 • privaloma skirti  prekių konfiskavimą.
 • privaloma skirti transporto priemonės, kuria akcizais apmokestinamos prekės buvo neteisėtai gabenamos, konfiskavimas.

 

Kaip suprasti PAKARTOTINAI padarytas nusižengimas?

Jeigu administracinį nusižengimą padaręs asmuo per metus nuo administracinio nurodymo įvykdymo dienos arba nuo nutarimo administracinio nusižengimo byloje įsiteisėjimo dienos, iki sueis vieni metai nuo administracinės nuobaudos įvykdymo dienos, padarė tokį administracinį nusižengimą, laikoma, kad šis administracinis nusižengimas padarytas pakartotinai. 

ANK 209 straipsnio 7 dalyje padarytas nusižengimas užtraukia baudą nuo 5 200 iki 6 000 Eur ir privaloma skirti prekių konfiskavimą, ir gali būti skiriamas gabenimo priemonės, kuria akcizais apmokestinamos prekės buvo neteisėtai gabenamos, konfiskavimas.

ANK 209 straipsnio 7 dalis. Akcizais apmokestinamų prekių įsigijimas (išskyrus energinius produktus ir elektros energiją), laikymas, gabenimas, naudojimas ar realizavimas pažeidžiant nustatytą tvarką, prekyba akcizais apmokestinamomis prekėmis be banderolių ar kitų specialių ženklų arba su seno pavyzdžio banderolėmis, kai neteisėtai įsigytų, laikomų, gabenamų, naudotų ar realizuotų prekių viršija viršija 50, bet neviršija 150 bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių (toliau - BBND)*. 

 

BBND nuo 2018 m. yra 50 Eur. Vadinasi ANK 209 straipsnio 7 dalis numato atsakomybę, kai sulaikytų prekių vertė yra daugiau nei 2 500Eur, bet neviršija 7 500 Eur.

 

Už ANK 209 straipsnio 7 dalyje padarytą nusižengimą skiriama:

 

 • bauda nuo 5 200 iki 6 000 Eur.
 • privaloma skirti  prekių konfiskavimą.
 • gali būti skiriamas transporto priemonės, kuria akcizais apmokestinamos prekės buvo neteisėtai gabenamos, konfiskavimas.

ANK 209 straipsnio 8 dalyje padarytas nusižengimas užtraukia baudą nuo 5 760 iki 6 000 Eur ir privaloma skirti prekių konfiskavimą, ir privaloma skirti gabenimo priemonės, kuria akcizais apmokestinamos prekės buvo neteisėtai gabenamos, konfiskavimą.

ANK 209 straipsnio 8 dalis. PAKARTOTINAI padarytas ANK 209 straipsnio 7 dalyje numatytas nusižengimas t.y. akcizais apmokestinamų prekių įsigijimas (išskyrus energinius produktus ir elektros energiją), laikymas, gabenimas, naudojimas ar realizavimas pažeidžiant nustatytą tvarką, prekyba akcizais apmokestinamomis prekėmis be banderolių ar kitų specialių ženklų arba su seno pavyzdžio banderolėmis, kai neteisėtai įsigytų, laikomų, gabenamų, naudotų ar realizuotų prekių viršija viršija 50, bet neviršija 150 bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių (toliau - BBND)*. 

 

BBND nuo 2018 m. yra 50 Eur. Vadinasi ANK 209 straipsnio 8 dalis numato atsakomybę, kai sulaikytų prekių vertė yra daugiau nei 2 500 Eur, bet neviršija 7 500 Eur.

 

Už ANK 209 straipsnio 8 dalyje padarytą nusižengimą skiriama:

 

 • bauda nuo 5 760 iki 6 000 Eur.
 • privaloma skirti  prekių konfiskavimą.
 • privaloma skirti transporto priemonės, kuria akcizais apmokestinamos prekės buvo neteisėtai gabenamos, konfiskavimą.

Kaip suprasti PAKARTOTINAI padarytas nusižengimas?

Jeigu administracinį nusižengimą padaręs asmuo per metus nuo administracinio nurodymo įvykdymo dienos arba nuo nutarimo administracinio nusižengimo byloje įsiteisėjimo dienos, iki sueis vieni metai nuo administracinės nuobaudos įvykdymo dienos, padarė tokį administracinį nusižengimą, laikoma, kad šis administracinis nusižengimas padarytas pakartotinai. 

 

Jei prekių vertė didesnė nei 7 500 Eur, tuomet asmeniui taikoma baudžiamoji atsakomybė.

Padėsime pasiruošti bylai taip, kad nukentėtumėte mažiausiai +370 659 50005

 

Kaip matoma už kontrabandos gabenimą, akcizinių prekių gabenimą, laikymą gresia pakankamai didelė piniginė bauda, taip pat gabentų ar laikytų prekių konfiskavimas ir gali būti skiriamas gabenimo priemonės – transporto priemonės konfiskavimas.

 

Svarbu tai, kad už padarytą administracinį nusižengimą gali būti konfiskuojama tiek pažeidėjui nuosavybes teise priklausanti transporto priemonė, tiek ne pažeidėjui priklausanti transporto priemonė.

 

Nagrinėjant bylą, pirmiausia yra nustatoma, kam nuosavybės teise priklauso automobilis. Kai nustatoma, kad nusižengimo padarymo priemonė priklauso ne administracinį nusižengimą padariusiam asmeniui, tuomet sprendžiant ne pažeidėjui priklausančio automobilio, panaudoto gabenti kontrabandai ar akcizinėm prekėms, konfiskavimo klausimą, būtina nustatyti bent vieną ANK 29 straipsnio 4 dalyje numatytą sąlygą. 

 

ANK 29 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad nagrinėjant tam tikras administracinių nusižengimų bylas (į kurių sąrašą be kita ko patenka ir ANK 208, ir 209 straipsnyje numatyti administraciniai nusižengimai) gali būti konfiskuojamas ir ne pažeidėjui nuosavybės teise priklausantis jeigu: 1) perleisdamas turtą pažeidėjui ar kitiems asmenims, šis asmuo žinojo, kad šis turtas bus naudojamas administraciniam nusižengimui daryti;  2) turtas jam buvo perleistas sudarius apsimestinį sandorį;  3) turtas jam buvo perleistas kaip pažeidėjo šeimos nariui ar artimajam giminaičiui;  4) turtas jam buvo perleistas kaip juridiniam asmeniui, kurio vadovas, valdymo organo narys arba dalyviai, valdantys ne mažiau kaip penkiasdešimt procentų juridinio asmens akcijų (pajų, įnašų ir pan.), yra pažeidėjas, jo šeimos nariai ar artimieji giminaičiai; 5) įgydamas šį turtą, jis arba juridinio asmens vadovaujamas pareigas ėję ir teisę jam atstovauti, priimti sprendimus juridinio asmens vardu ar kontroliuoti juridinio asmens veiklą turėję asmenys žinojo arba turėjo ir galėjo žinoti, kad šis turtas yra administracinio nusižengimo įrankis, priemonė, dalykas ar įstatymų uždraustos veikos rezultatas, gautas dėl administracinio nusižengimo padarymo.

 

Teismas pagal byloje nustatytas faktines aplinkybes turi nustatyti bent vieną iš aukščiau minėtų sąlygų ir sprendime nurodyti kuriuo pagrindu yra konfiskuojama transporto priemonė.

 

Tuo tarpu, jeigu nėra pagrindų, leidžiančių konfiskuoti pažeidėjui nepriklausančios transporto priemonės, tuomet galima iš pažeidėjo išieškoti automobilio vertę atitinkančią pinigų sumą.

 

Rimtais argumentais pasiruošus, galima pasiekti, kad norimo konfiskuoti autmobilio vertė būtų sumažinta arba, kad nebūtų išieškota automobilio vertę atitinkanti pinigų suma ar, kad būtų išieškota tik dalis atumobilio vertę atitinkančios sumos. 

 

Dažniausiai pasitaikantys pažeidėjui nepriklausančios transporto priemonės konfiskavimo pagrindai

 

Tai ANK 29 straipsnio 4 dalies 1 punktas, pagal kurį, gali būti konfiskuojamas ne pažeidėjui nuosavybės teise priklausantis turtas, jeigu, perleisdamas turtą pažeidėjui ar kitiems asmenims, šis asmuo (ne pažeidėjas) žinojo, kad jo turtas bus naudojamas administraciniam nusižengimui daryti.

 

Asmens, kurio turtas gali būti konfiskuojamas, žinojimą apie neteisėtus veiksmus gali patvirtinti padaryto nusižengimo pobūdis, jo padarymo aplinkybės. Taip pat įvertinamas gabentų cigarečių kiekis, iš kurio galima spręsti ar nusižengimui buvo iš anksto ruoštasi, atliekant pasirengimo veiksmus, įrengiant slėptuves transporto priemonėje.

 

ANK 29 straipsnio 4 dalies 3 punkto sąlyga taikytina tais atvejais, kai byloje nustatyta, kad nusižengimą padaręs asmuo konfiskuotiną turtą perleido savo šeimos nariui ar artimajam giminaičiui, t. y. su juo (jais) sudarė sandorį. Toks nusižengimą padariusio asmens ir jo šeimos nario ar artimojo giminaičio elgesys įstatymo leidėjo pripažįstamas kaip pakankamas pagrindas spręsti dėl ne pažeidėjui priklausančio turto konfiskavimo.

 

Kas nagrinėja kontrabandos ir akcizais apmokestinamų prekių gabenimo, laikymo bylas?

 

ANK 208 straipsnyje ir 209 straipsnyje numatytus nusižengimus nagrinėja Lietuvos Respublikos muitinės, policijos, valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnai. 

 

Jeigu netenkina priimtas sprendimas tai jį galima skųsti apylinkės teismui.

 

Skundas dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje gali būti paduotas per dvidešimt kalendorinių dienų nuo nutarimo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos. 


Reikalinga profesionali teisinė konsultacija?

SKAMBINKITE MUMS DABAR!

Publikacijos

Pareiga informuoti draudiką apie rizikos pasikeitimą

Besidraudžiantys privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu vairuotojai turėtų atkreipti dėmesį ne tik į draudimo kainą, bet ir į kitus aspektus, kurių tinkamas neišsiaiškinimas, įvykus eismo įvykiui, gali brangiai kainuoti draudėjui.

Plačiau

TP vairavimas (ne) turint galiojančios privalomos techninės apžiūros

Ar visuomet Draudikas pagrįstai reikalauja iš žalą padariusio asmens grąžinti išmokėtą draudimo išmoką nukentėjusiajam remiantis tuo, kad žalą padaręs asmuo eismo įvykio metu vairavo transporto priemonę (ne) turint galiojančios privalomos techninės apžiūros?

Plačiau