Kontrabanda. Akcizinių prekių gabenimas, laikymas, realizavimas. Vienareikšmiai Jums reikalinga teisinė pagalba.

 

Mūsų advokatų ilgametė patirtis, įžvalgos ir teisiniai patarimai gelbės Jums padarius šį teisės pažeidimą. Laiku sužinokite kokios yra Jūsų galimybės byloje  Noriu paklausti

Kontrabandos/akcizinių prekių gabenimą, laikymą, realizavimą atsiradimą lemia daug priežasčių, bet viena iš pagrindinių tai – sunki valstybės ir tuo pačiu Žmogaus ekonominė padėtis.

 

Konsultuojame ir teikiame visas teisines paslaugas:

 

 • Konsultuojame ir teikiame teisinę pagalbą asmenims, kuriems inkriminuojami teisės pažeidimai numatyti ANK 208 straipsnių dalyse  (Kontrabanda);
 • Konsultuojame ir teikiame teisinę pagalbą asmenims, kuriems inkriminuojami teisės pažeidimai numatyti ANK 209 straipsnių dalyse  (Akcizais apmokestinamų prekių įsigijimas (išskyrus energinius produktus ir elektros energiją), laikymas, gabenimas, naudojimas ar realizavimas pažeidžiant nustatytą tvarką);
 • Konsultuojame asmenis, su kurių nuosavybe buvo padarytas teisės pažeidimas ir dabar gresia jiems, nuosavybės teise priklausančio turto konfiskavimas, nes tas turtas buvo panaudotas nusižengimui daryti;
 • Rengiame visus procesinius dokumentus (skundus, apeliacinius skundus, atsiliepimus į apeliacinius skundus, prašymus į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą);
 • Atstovavimas teisme.

 

Konsultacijų metu neribojant laiko išsamiai išaiškinama situacija rūpimu klausimu. Nurodomi galimi situacijos sprendimo būdai, atitinkamo veikimo ar neveikimo teisinės pasekmės. 

 

Mes pasirūpinsime, kad nukentėtumėte mažiausiai +370 659 50005

 

ANK 208 straipsnis - Kontrabanda. Atsakomybė.  ANK 209 straipsnis. Akcizinės prekės. Atsakomybė.

ANK 208 straipsnio 1 dalis užtraukia baudą nuo 200 iki 1120 eurų, kontrabandos daiktų konfiskavimas, gali būti skiriamas automobilio konfiskavimas.*

 

ANK 208 str. 1 d. Prekių, pinigų, meno vertybių ar kitų privalomų pateikti muitinei daiktų, išskyrus kilnojamąsias kultūros vertybes ar antikvarinius daiktus, šaunamuosius ginklus, šaudmenis, sprogmenis, sprogstamąsias, radioaktyviąsias medžiagas ar kitas strategines prekes, Lietuvos Respublikos tam tikrų dopingo medžiagų kontrolės įstatyme nurodytas tam tikras dopingo medžiagas, nuodingąsias ir stipriai veikiančias, psichotropines ar narkotines medžiagas, jų pirmtakus (prekursorius), gabenimas per LR valstybės sieną nepateikiant jų muitinės kontrolei arba kitaip išvengiant muitinės kontrolės, kai neteisėtai gabenamų prekių, pinigų, meno vertybių ar kitų privalomų pateikti muitinei daiktų vertė neviršija 5 bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių (toliau - BBND)*.

 

BBND nuo 2018 m. – 50 eurų. Vadinasi ANK 208 straipsnio 1 dalis numato atsakomybę, kai neteisėtai gabenamų daiktų vertė neviršija 250 eurų. 

 

Už ANK 208 str. 1 d. padarytą nusižengimą, taikoma administracinė nuobauda ir administracinio poveikio priemonė: 

 

 • bauda nuo 200 iki 1120 eurų.
 • gali būti skiriamas automobilio ar kitos transporto priemonės, kuria buvo gabenta kontrabanda, konfisakvimas.
 • privaloma skirti kontrabandos daiktų konfiskavimą.

 

ANK 208 straipsnio 2 dalis užtraukia baudą nuo 1820 iki 4000 eurų, kontrabandos daiktų konfiskavimas, gali būti skiriamas automobilio konfiskavimas. *

 

ANK 208 str. 2 d. Prekių, pinigų, meno vertybių ar kitų privalomų pateikti muitinei daiktų, išskyrus kilnojamąsias kultūros vertybes ar antikvarinius daiktus, šaunamuosius ginklus, šaudmenis, sprogmenis, sprogstamąsias, radioaktyviąsias medžiagas ar kitas strategines prekes, Lietuvos Respublikos tam tikrų dopingo medžiagų kontrolės įstatyme nurodytas tam tikras dopingo medžiagas, nuodingąsias ir stipriai veikiančias, psichotropines ar narkotines medžiagas, jų pirmtakus (prekursorius), gabenimas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną nepateikiant jų muitinės kontrolei arba kitaip išvengiant muitinės kontrolės, kai neteisėtai gabenamų prekių, pinigų, meno vertybių ar kitų privalomų pateikti muitinei daiktų vertė viršija 5 bazinius bausmių ir nuobaudų dydžius (toliau - BBND), bet neviršija 50 BBND *.

 

BBND nuo 2018 m. - 50 eurų. Vadinasi ANK 208 straipsnio 2 dalis numato atsakomybę, kai neteisėtai gabenamų daktų vertė viršija 250 eurų, bet neviršija 2500 eurų.

 

Už ANK 208 str. 2 d. padarytą nusižengimą, taikoma administracinė nuobauda ir administracinio poveikio priemonė: 

 

 • bauda nuo 1820 iki 4000 eurų.
 • gali būti skiriamas automobilio ar kitos transporto priemonės, kuria buvo gabenta kontrabanda, konfiskavimas.
 • privaloma skirti kontrabandos daiktų konfiskavimą.

 

ANK 208 straipsnio 3 dalis užtraukia baudą nuo 3500 iki 6000 eurų, kontrabandos daiktų konfiskavimas, gali būti skiriamas automobilio konfiskavimas.*

ANK 208 str. 3 d. Prekių, pinigų, meno vertybių ar kitų privalomų pateikti muitinei daiktų, išskyrus kilnojamąsias kultūros vertybes ar antikvarinius daiktus, šaunamuosius ginklus, šaudmenis, sprogmenis, sprogstamąsias, radioaktyviąsias medžiagas ar kitas strategines prekes, Lietuvos Respublikos tam tikrų dopingo medžiagų kontrolės įstatyme nurodytas tam tikras dopingo medžiagas, nuodingąsias ir stipriai veikiančias, psichotropines ar narkotines medžiagas, jų pirmtakus (prekursorius), gabenimas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną nepateikiant jų muitinės kontrolei arba kitaip išvengiant muitinės kontrolės, kai neteisėtai gabenamų prekių, pinigų, meno vertybių ar kitų privalomų pateikti muitinei daiktų vertė viršija viršija 50 bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių (toliau – BBND), bet neviršija 150 BBND *.

 

BBND nuo 2018 m. - 50 eurų. Vadinasi ANK 208 straipsnio 3 dalis numato atsakomybę, kai neteisėtai gabenamų daktų vertė viršija 2500 eurų, bet neviršija 7500 eurų.

 

Už ANK 208 str. 3 d. padarytą nusižengimą, taikoma administracinė nuobauda ir administracinio poveikio priemonė: 

 

 • bauda nuo 3500 iki 6000 eurų.
 • gali būti skiriamas automobilio ar kitos transporto priemonės, kuria buvo gabenta kontrabanda, konfiskavimas.
 • privaloma skirti kontrabandos daiktų konfiskavimą.

 

Jei bus gabenami daiktai, kurių vertė didesnė nei 7500 eurų, bet ne daugiau kaip 12 500 eurų, tokius daiktus gabenantiems asmenims jau bus taikoma baudžiamoji atsakomybė ir jiems gali būti paskirta bauda nuo 5000 eurų iki 200 000 eurų arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.

 

Jei daiktų vertė bus didesnė nei 12 500 eurų, gresia bauda nuo 7500 eurų iki 300 000 eurų arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.

 

ANK 209 straipsnio 1 dalis užtraukia baudą nuo 40 iki 200 eurų ir prekių konfiskavimas.*

 

ANK 209 str. 1 d. Akcizais apmokestinamų prekių įsigijimas (išskyrus energinius produktus ir elektros energiją), laikymas, gabenimas, naudojimas ar realizavimas pažeidžiant nustatytą tvarką, prekyba akcizais apmokestinamomis prekėmis be banderolių ar kitų specialių ženklų arba su seno pavyzdžio banderolėmis, kai neteisėtai įsigytų, laikomų, gabenamų, naudotų ar realizuotų prekių vertė neviršija 2 bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių (toliau - BBND). 

 

BBND nuo 2018 m. - 50 eurų. Vadinasi ANK 209 straipsnio 1 dalis numato atsakomybę, kai sulaikytų prekių vertė neviršija 100 eurų.

 

Taikoma administracinė nuobauda ir administracinio poveikio priemonė: 

 

 • bauda nuo 40 eurų iki 200 eurų.
 • privaloma skirti prekių konfiskavimą.

ANK 209 straipsnio 2 dalis užtraukia baudą nuo 200 iki 1100 eurų ir prekių konfiskavimas.*

ANK 209 str. 2 d. PAKARTOTINAI padarytas ANK 209 sraipsnio 1 dalyje numatytas nusižengimas. 

Akcizais apmokestinamų prekių įsigijimas (išskyrus energinius produktus ir elektros energiją), laikymas, gabenimas, naudojimas ar realizavimas pažeidžiant nustatytą tvarką, prekyba akcizais apmokestinamomis prekėmis be banderolių ar kitų specialių ženklų arba su seno pavyzdžio banderolėmis, kai neteisėtai įsigytų, laikomų, gabenamų, naudotų ar realizuotų prekių vertė neviršija 2 bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių (toliau - BBND). 

 

BBND nuo 2018 m. - 50 eurų. Vadinasi ANK 209 straipsnio 2 dalis numato atsakomybę, kai sulaikytų prekių vertė neviršija 100 eurų.

 

Taikoma administracinė nuobauda ir administracinio poveikio priemonė: 

 

 • bauda nuo 200 eurų iki 1100 eurų.
 • privaloma skirti prekių konfiskavimą.

 

ANK 209 straipsnio 3 dalis užtraukia baudą nuo 400 iki 1900 eurų ir prekių konfiskavimas.*

ANK 209 str. 3 d. Akcizais apmokestinamų prekių įsigijimas (išskyrus energinius produktus ir elektros energiją), laikymas, gabenimas, naudojimas ar realizavimas pažeidžiant nustatytą tvarką, prekyba akcizais apmokestinamomis prekėmis be banderolių ar kitų specialių ženklų arba su seno pavyzdžio banderolėmis, kai neteisėtai įsigytų, laikomų, gabenamų, naudotų ar realizuotų prekių viršija 2, bet neviršija 10 bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių (toliau - BBND).

 

BBND nuo 2018 m. - 50 eurų. Vadinasi ANK 209 straipsnio 3 dalis numato atsakomybę, kai sulaikytų prekių vertė yra daugiau nei 100 eurų, bet neviršija 500 eurų.

 

Taikoma administracinė nuobauda ir administracinio poveikio priemonė: 

 

 • bauda nuo 400 iki 1900 eurų. 
 • privaloma skirti  prekių konfiskavimą.

 

ANK 209 straipsnio 4 dalis užtraukia baudą nuo 1950 iki 5590 eurų ir prekių konfiskavimas.*

ANK 209 str. 4 d. PAKARTOTINAI padarytas ANK 209 straipsnio 3 dalyje numatytas nusižengimas.

 

Akcizais apmokestinamų prekių įsigijimas (išskyrus energinius produktus ir elektros energiją), laikymas, gabenimas, naudojimas ar realizavimas pažeidžiant nustatytą tvarką, prekyba akcizais apmokestinamomis prekėmis be banderolių ar kitų specialių ženklų arba su seno pavyzdžio banderolėmis, kai neteisėtai įsigytų, laikomų, gabenamų, naudotų ar realizuotų prekių viršija 2, bet neviršija 10 bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių (toliau - BBND).

BBND nuo 2018 m. - 50 eurų. Vadinasi ANK 209 straipsnio 4 dalis numato atsakomybę, kai sulaikytų prekių vertė yra daugiau nei 100 eurų, bet neviršija 500 eurų.

 

Taikoma administracinė nuobauda ir administracinio poveikio priemonė: 

 

 • bauda nuo 1900 eurų iki 1100 eurų.
 • privaloma skirti  prekių konfiskavimą.

 

ANK 209 straipsnio 5 dalis numato baudą nuo 2000 iki 5590 eurų, prekių konfiskavimas, gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas.*

ANK 209 str. 5 d. Akcizais apmokestinamų prekių įsigijimas (išskyrus energinius produktus ir elektros energiją), laikymas, gabenimas, naudojimas ar realizavimas pažeidžiant nustatytą tvarką, prekyba akcizais apmokestinamomis prekėmis be banderolių ar kitų specialių ženklų arba su seno pavyzdžio banderolėmis, kai neteisėtai įsigytų, laikomų, gabenamų, naudotų ar realizuotų prekių viršija viršija 10, bet neviršija 50 bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių (toliau - BBND).

 

BBND nuo 2018 m. - 50 eurų. Vadinasi ANK 209 straipsnio 5 dalis numato atsakomybę, kai sulaikytų prekių vertė yra daugiau nei 500 eurų, bet neviršija 2500 eurų.

 

Taikoma administracinė nuobauda ir administracinio poveikio priemonė: 

 

 • bauda nuo 2000 eurų iki 5590 eurų.
 • privaloma skirti  prekių konfiskavimą.
 • gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas.

 

ANK 209 straipsnio 6 dalis numato baudą nuo 5460 iki 6000 eurų, prekių konfiskavimas, privaloma skirti transporto priemonės konfiskavimą.*

ANK 209 str. 6 d. PAKARTOTINAI padarytas ANK 209 straipsnio 5 dalyje numatytas nusižengimas.

 

Akcizais apmokestinamų prekių įsigijimas (išskyrus energinius produktus ir elektros energiją), laikymas, gabenimas, naudojimas ar realizavimas pažeidžiant nustatytą tvarką, prekyba akcizais apmokestinamomis prekėmis be banderolių ar kitų specialių ženklų arba su seno pavyzdžio banderolėmis, kai neteisėtai įsigytų, laikomų, gabenamų, naudotų ar realizuotų prekių viršija viršija 10, bet neviršija 50 bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių (toliau - BBND). 

 

BBND nuo 2018 m. - 50 eurų. Vadinasi ANK 209 straipsnio 6 dalis numato atsakomybę, kai sulaikytų prekių vertė yra daugiau nei 500 eurų, bet neviršija 2500 eurų.

 

Taikoma administracinė nuobauda ir administracinio poveikio priemonė: 

 • bauda nuo 5460 eurų iki 6000 eurų.
 • privaloma skirti  prekių konfiskavimą.
 • privaloma skiriti transporto priemonės konfiskavimą.

ANK 209 straipsnio 7 dalis numato baudą nuo 5200 iki 6000 eurų, prekių konfiskavimas, gali būti skiriama transporto priemonės konfiskavimas.*

ANK 209 str. 7 d. Akcizais apmokestinamų prekių įsigijimas (išskyrus energinius produktus ir elektros energiją), laikymas, gabenimas, naudojimas ar realizavimas pažeidžiant nustatytą tvarką, prekyba akcizais apmokestinamomis prekėmis be banderolių ar kitų specialių ženklų arba su seno pavyzdžio banderolėmis, kai neteisėtai įsigytų, laikomų, gabenamų, naudotų ar realizuotų prekių viršija viršija 50, bet neviršija 150 bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių (toliau - BBND). 

 

BBND nuo 2018 m. - 50 eurų. Vadinasi ANK 209 straipsnio 7 dalis numato atsakomybę, kai sulaikytų prekių vertė yra daugiau nei 2500 eurų, bet neviršija 7500 eurų.

 

Taikoma administracinė nuobauda ir administracinio poveikio priemonė: 

 

 • bauda nuo 5200 eurų iki 6000 eurų.
 • privaloma skirti  prekių konfiskavimą.
 • gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas.

 

ANK 209 straipsnio 8 dalis numato baudą nuo 5760 iki 6000 eurų, prekių konfiskavimas, privaloma skirti transporto priemonės konfiskavimą.*

ANK 209 str. 8 d. PAKARTOTINAI padarytas ANK 209 straipsnio 7 dalyje numatytas nusižengimas.

 

Akcizais apmokestinamų prekių įsigijimas (išskyrus energinius produktus ir elektros energiją), laikymas, gabenimas, naudojimas ar realizavimas pažeidžiant nustatytą tvarką, prekyba akcizais apmokestinamomis prekėmis be banderolių ar kitų specialių ženklų arba su seno pavyzdžio banderolėmis, kai neteisėtai įsigytų, laikomų, gabenamų, naudotų ar realizuotų prekių viršija viršija 50, bet neviršija 150 bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių (toliau - BBND). 

 

BBND nuo 2018 m. - 50 eurų. Vadinasi ANK 209 straipsnio 8 dalis numato atsakomybę, kai sulaikytų prekių vertė yra daugiau nei 2500 eurų, bet neviršija 7500 eurų.

 

Taikoma administracinė nuobauda ir administracinio poveikio priemonė: 

 

 • bauda nuo 5760 eurų iki 6000 eurų.
 • privaloma skirti  prekių konfiskavimą.
 • privaloma skirti transporto priemonės konfiskavimą.

 

Jei prekių vertė didesnė nei 7500 eurų, jau taikoma baudžiamoji atsakomybė.

 

 

Taigi, už kontrabandos/akcizinių prekių gabenimą gresia pakankamai didelė piniginė bauda, taip pat gabentų prekių konfiskavimas ir gali būti skiriamas gabenimo priemonės – automobilio konfiskavimas.

 

Taikyti ar ne šią administracinio poveikio priemonę – automobilio konfiskavimą, sprendžiama atsižvelgiant į bylos faktines aplinkybes, į proporcingumo principą, kuris kildinamas iš Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje suformuluotos nuostatos, kad konstituciniai teisingumo, teisinės valstybės principai suponuoja tai, jog už teisės pažeidimus valstybės nustatomos poveikio priemonės turi būti proporcingos teisės pažeidimui.

 

Mes darome viską, kad asmeniui būtų paskirta kuo mažesnė piniginė bauda ir nekonfiskuota konrabandos/akcizinių prekių gabenimo priemonė.

 

Atkreiptinas dėmesys, kad vienu atveju privaloma skirti gabenimo priemonės konfiskaciją, kitu atveju – nėra privaloma skirti gabenimo priemonės konfiskavimo.

 

Jeigu atitinkame straipsnyje yra nurodyta jog už kontrabandos, akcizinių prekių gabenimą gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas, reiškia, kad teismui palikta diskrecijos teisė spręsti, ar konkrečioje byloje būtina skirti administracinio poveikio priemonę, t. y. taikyti transporto priemonės konfiskavimą.

 

Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad kai pagal sankciją transporto priemonės konfiskavimas yra papildoma alternatyvi administracinio poveikio priemonė, kuri gali, bet neprivalo būti skiriama, visais atvejais turi būti nustatytos aplinkybės, kurios padidintų šio pažeidimo pavojingumą tokiu mastu, kad transporto priemonės konfiskavimas taptų proporcingu padaryto pažeidimo pavojingumui.

 

Kitais atvejais yra privaloma skirti automobilio konfiskavimą ir čia svarbu, nors įstatyme yra nustatyta pareiga skirti straipsnio sankcijoje numatytą piniginę baudą ir administracinio poveikio priemonę – gabenimo priemonės konfiskavimą, vis tik ANK 34 straipsnio 6 dalis numato, jog teismas atsižvelgdamas į padaryto administracinio nusižengimo pobūdį, pažeidėjo kaltės formą ir rūšį, asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes ir, vadovaudamiesi teisingumo ir protingumo principais, gali paskirti gali paskirti mažesnę baudą negu šio kodekso specialiosios dalies straipsnio sankcijoje numatyta minimali bauda arba paskirti švelnesnę administracinę nuobaudą ar administracinio poveikio priemonę, negu numatyta šio kodekso specialiosios dalies straipsnio sankcijoje, arba administracinės nuobaudos ar administracinio poveikio priemonės neskirti. 

 

Taigi pagal esamą teisinį reguliavimą teismas įvertinęs visas reikšmingas aplinkybes, turi diskrecijos teisę spręsti kokią piniginę baudą skirti ir ar paskirti kontrabandos, akcizinių prekių gabenimo priemonės – automobilio konfiskavimą.

 

Svarbu tai, kad už padarytą administracinį nusižengimą gali būti konfiskuojama tiek pažeidėjui nuosavybes teise priklausanti transporto priemonė, tiek ne pažeidėjui priklausanti transporto priemonė.

 

Nagrinėjant bylą, pirmiausia yra nustatoma, kam nuosavybės teise priklauso automobilis. Kai nustatoma, kad nusižengimo padarymo priemonė priklauso ne administracinį nusižengimą padariusiam asmeniui, sprendžiant ne pažeidėjui priklausančio automobilio, panaudoto gabenti kontrabandai/akcizinėm prekėms, konfiskavimo klausimą, būtina nustatyti bent vieną ANK 29 straipsnio 4 dalyje numatytą sąlygą. 

 

ANK 29 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad nagrinėjant tam tikras administracinių nusižengimų bylas (į kurių sąrašą be kita ko patenka ir ANK 208, ir 209 straipsnyje numatyti administraciniai nusižengimai) gali būti konfiskuojamas ir ne pažeidėjui nuosavybės teise priklausantis jeigu:

 

1) perleisdamas turtą pažeidėjui ar kitiems asmenims, šis asmuo žinojo, kad šis turtas bus naudojamas administraciniam nusižengimui daryti;

 

 2) turtas jam buvo perleistas sudarius apsimestinį sandorį;

 

 3) turtas jam buvo perleistas kaip pažeidėjo šeimos nariui ar artimajam giminaičiui;

 

 4) turtas jam buvo perleistas kaip juridiniam asmeniui, kurio vadovas, valdymo organo narys arba dalyviai, valdantys ne mažiau kaip penkiasdešimt procentų juridinio asmens akcijų (pajų, įnašų ir pan.), yra pažeidėjas, jo šeimos nariai ar artimieji giminaičiai;

 

 5) įgydamas šį turtą, jis arba juridinio asmens vadovaujamas pareigas ėję ir teisę jam atstovauti, priimti sprendimus juridinio asmens vardu ar kontroliuoti juridinio asmens veiklą turėję asmenys žinojo arba turėjo ir galėjo žinoti, kad šis turtas yra administracinio nusižengimo įrankis, priemonė, dalykas ar įstatymų uždraustos veikos rezultatas, gautas dėl administracinio nusižengimo padarymo.

 

Teismas pagal byloje nustatytas faktines aplinkybes turi nustatyti bent vieną iš aukščiau minėtų sąlygų ir sprendime nurodyti kuriuo pagrindu yra konfiskuojama transporto priemonė.

 

Dažniausiai pasitaikantys konfiskavimo pagrindai

 

Tai ANK 29 straipsnio 4 dalies 1 punktas, pagal kurį, gali būti konfiskuojamas ne pažeidėjui nuosavybės teise priklausantis turtas, jeigu, perleisdamas turtą pažeidėjui ar kitiems asmenims, šis asmuo (ne pažeidėjas) žinojo, kad jo turtas bus naudojamas administraciniam nusižengimui daryti.

 

Asmens, kurio turtas gali būti konfiskuojamas, žinojimą apie neteisėtus veiksmus gali patvirtinti padaryto nusižengimo pobūdis, jo padarymo aplinkybės (Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 18 d. nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. eAN2-267-898/2018). Taip pat įvertinamas gabentų cigarečių kiekis, iš kurio galima spręsti ar nusižengimui buvo iš anksto ruoštasi, atliekant pasirengimo veiksmus, įrengiant slėptuves transporto priemonėje. (Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 26 d. nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr.AN2-147-468/2017).

 

ANK 29 straipsnio 4 dalies 3 punkto sąlyga taikytina tais atvejais, kai byloje nustatyta, kad nusižengimą padaręs asmuo konfiskuotiną turtą perleido savo šeimos nariui ar artimajam giminaičiui, t. y. su juo (jais) sudarė sandorį. Toks nusižengimą padariusio asmens ir jo šeimos nario ar artimojo giminaičio elgesys įstatymo leidėjo pripažįstamas kaip pakankamas pagrindas spręsti dėl ne pažeidėjui priklausančio turto konfiskavimo.

 

Padėsime pasiruošti bylai taip, kad teismai nenustatytų pagrindų, leidžiančių konfiskuoti pažeidėjui nepriklausančios transporto priemonės +370 659 50005

 

Atkreiptinas dėmesys, kad nustačius teisinį ne pažeidėjui priklausančio turto konfiskavimo pagrindą galima, o tam tikrais atvejais ir būtina vertinti  tokio konfiskavimo proporcingumą. Tokiu atveju yra įvertinama automobilio, kuriuo buvo padarytas nusižengimas ir kontrabanda/akcizinių prekių gabenamų prekių vertė.

 

Naujos pataisos leidžiančios iš pažeidėjo išieškoti automobilio vertę atitinančią pinigų sumą

 

Nuo 2020 m. sausio 1 d. ANK 29 straipsnis buvo papildytas 5 dalimi, kuri nurodo, kad nustačius, jog nėra ANK 29 straipsnio 4 dalyje numatytų pagrindų, iš pažeidėjo yra išieškoma automobilio vertę atitinkanti pinigų suma. Dažniausiai yra vadovaujamasi UAB „Emprekis“ pateikta informacija apie vidutinę transporto priemonės kainą Lietuvoje. Kartais teismai, nustatę, kad nėra sąlygų leidžiančių konfiskuoti ne pažeidėjui priklausančią transporto priemonę, net neišieško iš pažeidėjo automobilio vertę atitinkančios pinigų sumos.

 

Tinkamai pasiruošus, rimtais argumentais galima pasiekti, kad visai nebūtų išieškota automobilio vertę atitinkanti pinigų suma arba sumažinta automobilio vertė, arba pasiekti, kad būtų konfiskuota tik pusė automobilio vertės atitinkanti pinigų suma Noriu paklausti

 

Kada bylos dėl kontrabandos/akcizinių prekių gabenimo nagrinėjamos teisme?

 

Teismus pasiekia bylos dėl tų administracinių nusižengimų, už kuriuos pagal ANK numatyta bauda, kurios maksimalus dydis viršija 1500 eurų.

 

Kontrabandos/akcizinių prekių atveju, jeigu yra gabenami daiktai, kurių vertė mažesnė nei 250 eurų, tokias bylas nagrinėja Lietuvos muitinė, policija arba Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos. Šių institucijų sprendimai gali būti skundžiami apylinkės teismui. 

 

Taip pat teismas nagrinėja tuos atvejus, kai gali būti skiriamas (arba privaloma skirti) turto, kuriam pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija, konfiskavimas arba pažeidimą padarė nepilnametis.

 


Reikalinga profesionali teisinė konsultacija?

SKAMBINKITE MUMS DABAR!

Publikacijos

Pareiga informuoti draudiką apie rizikos pasikeitimą

Besidraudžiantys privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu vairuotojai turėtų atkreipti dėmesį ne tik į draudimo kainą, bet ir į kitus aspektus, kurių tinkamas neišsiaiškinimas, įvykus eismo įvykiui, gali brangiai kainuoti draudėjui.

Plačiau

TP vairavimas (ne) turint galiojančios privalomos techninės apžiūros

Ar visuomet Draudikas pagrįstai reikalauja iš žalą padariusio asmens grąžinti išmokėtą draudimo išmoką nukentėjusiajam remiantis tuo, kad žalą padaręs asmuo eismo įvykio metu vairavo transporto priemonę (ne) turint galiojančios privalomos techninės apžiūros?

Plačiau