Kontrabanda, akcizinių prekių gabenimas, laikymas, realizavimas - Jums inkriminuojamas administracinis nusižengimas?

Kontrabandos, atsiradimą lemia daug priežasčių, bet viena iš pagrindinių tai – sunki valstybės ir tuo pačiu Žmogaus ekonominė padėtis.

Nuo 2017-01-01 įsigaliojo Administracinių nusižengimų kodeksas, kuris pakeitė galiojantį Administracinių teisės pažeidimų kodeksą (ATPK).

Pakeistas kodeksas, pakeitė ir baudų dydžius už administracinius nusižengimus, tokius kaip kontrabanda, akcizinių prekių gabenimas, laikymas, realizavimas.

 

Teisinės paslaugos (jei tai administracinis nusižengimas)

 • Konsultuojame ir teikiame visas teisines paslaugas susijusias su kontrabandos bylomis;
 • Konsultuojame ir teikiame teisinę pagalbą asmenims, kuriems inkriminuojami teisės pažeidimai numatyti ANK 209 str. (Akcizais apmokestinamų prekių (išskyrus energinius produktus ir elektros energiją) įsigijimas, laikymas, gabenimas, naudojimas ar realizavimas pažeidžiant nustatytą tvarką);
 • Konsultuojame ir teikiame teisinę pagalbą asmenims, kuriems inkriminuojami teisės pažeidimai numatyti ANK 208 str. (Kontrabanda);
 • Konsultuojame asmenis, su kurių nuosavybe buvo padarytas teisės pažeidimas ir dabar gresia jiems, nuosavybės teise priklausančio turto konfiskavimas (nes tas turtas buvo panaudotas pažeidimui daryti);
 • Ruošiame reikalingus dokumentus;
 • Rengiame visus procesinius dokumentus (apeliacinius skundus, atsiliepimus į apeliacinius skundus, prašymus į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą);
 • Atstovavimas teisme.

 


 

Teisinės paslaugos Ar žinote, kad transporto priemonės, kuria buvo gabenama kontrabanda, akcinės prekės, konfiskavimas yra neprivalomas. Taikyti ar ne tokią nuobaudą, sprendžiama, atsižvelgiant į įvairias aplinkybes, o taip pat nusistovėjusią teismų praktiką.

 

Padėsime parinkti tinkamus įrodymus. Dažnai pažeidėjai prašo atsižvelgti į įvairiais jų atsakomybę lengvinančias aplinkybes, bet nepateikia jas patvirtinančių įrodymų, dėl ko ginčą nagrinėjanti Institucija negali į jas atsižvelgti.

 

Pažeidėjas, gali prašyti paskirtą baudą išdėstyti, motyvuodamas sunkia materialine padėtimi.

 

Ar transporto priemonės konfiskavimas, atsižvelgiant į gabentų prekių vertę – yra proporcinga Jums paskirta nuobauda?

Kontrabanda, akcizinių prekių gabenimas, laikymas, realizavimas - administracinių nuobaudų dydžiai ir administracinio poveikio priemonių taikymas už minimus pažeidimus t.y. kontrabanda, akcizinių prekių gabenimas, laikymas, realizavimas

Prekių, pinigų, meno vertybių ar kitų privalomų pateikti muitinei daiktų, gabenimas per LR valstybės sieną nepateikiant jų muitinės kontrolei arba kitaip išvengiant muitinės kontrolės, daiktų vertė neviršija penkių bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių*

ANK straipsnis: 

208 str. 1 d.

 

Pažeidimas: 

Prekių, pinigų, meno vertybių ar kitų privalomų pateikti muitinei daiktų, išskyrus kilnojamąsias kultūros vertybes ar antikvarinius daiktus, šaunamuosius ginklus, šaudmenis, sprogmenis, sprogstamąsias, radioaktyviąsias medžiagas ar kitas strategines prekes, Lietuvos Respublikos tam tikrų dopingo medžiagų kontrolės įstatyme nurodytas tam tikras dopingo medžiagas, nuodingąsias ir stipriai veikiančias, psichotropines ar narkotines medžiagas, jų pirmtakus (prekursorius), gabenimas per LR valstybės sieną nepateikiant jų muitinės kontrolei arba kitaip išvengiant muitinės kontrolės, kai neteisėtai gabenamų prekių, pinigų, meno vertybių ar kitų privalomų pateikti muitinei daiktų vertė neviršija penkių bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių*.

Bazinis bausmių ir nuobaudų dydis – 37,66 euro.

Vadinasi neteisėtai gabenamų prekių vertė turi neviršyti 188,3 eurų.

 

Taikoma administracinė nuobauda ir administracinio poveikio priemonė: 

 • užtraukia baudą nuo 160 iki 860 eurų.
 • gali būti skiriamas gabenimo ir kitų priemonių, skirtų kontrabandos daiktams per LR valstybės sieną gabenti arba jiems slėpti, konfiskavimas.
 • privaloma skirti kontrabandos daiktų konfiskavimą

 

Prekių, pinigų, meno vertybių ar kitų privalomų pateikti muitinei daiktų, gabenimas per LR valstybės sieną nepateikiant jų muitinės kontrolei arba kitaip išvengiant muitinės kontrolės daiktų vertė viršija penkis bazinius bausmių ir nuobaudų dydžius, bet neviršija penkiasdešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių*

ANK straipsnis: 

208 str. 2 d.

 

Pažeidimas: 

Prekių, pinigų, meno vertybių ar kitų privalomų pateikti muitinei daiktų, išskyrus kilnojamąsias kultūros vertybes ar antikvarinius daiktus, šaunamuosius ginklus, šaudmenis, sprogmenis, sprogstamąsias, radioaktyviąsias medžiagas ar kitas strategines prekes, Lietuvos Respublikos tam tikrų dopingo medžiagų kontrolės įstatyme nurodytas tam tikras dopingo medžiagas, nuodingąsias ir stipriai veikiančias, psichotropines ar narkotines medžiagas, jų pirmtakus (prekursorius), gabenimas per LR valstybės sieną nepateikiant jų muitinės kontrolei arba kitaip išvengiant muitinės kontrolės, kai neteisėtai gabenamų prekių, pinigų, meno vertybių ar kitų privalomų pateikti muitinei daiktų vertė viršija penkis bazinius bausmių ir nuobaudų dydžius, bet neviršija penkiasdešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių*.

Bazinis bausmių ir nuobaudų dydis – 37,66 euro.

Vadinasi neteisėtai gabenamų prekių vertė didesnė nei 188,3 eurų, tačiau neviršija 1 883 eurų.

 

Taikoma administracinė nuobauda ir administracinio poveikio priemonė: 

 • užtraukia baudą nuo 1400 iki 3000 eurų.
 • gali būti skiriamas gabenimo ir kitų priemonių, skirtų kontrabandos daiktams per LR valstybės sieną gabenti arba jiems slėpti, konfiskavimas.
 • privaloma skirti kontrabandos daiktų konfiskavimą.

 

Prekių, pinigų, meno vertybių ar kitų privalomų pateikti muitinei daiktų, gabenimas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną nepateikiant jų muitinės kontrolei arba kitaip išvengiant muitinės kontrolės, daiktų vertė viršija penkiasdešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių, bet neviršija dviejų šimtų penkiasdešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių*

ANK straipsnis: 

208 str. 3 d.

 

Pažeidimas: 

Prekių, pinigų, meno vertybių ar kitų privalomų pateikti muitinei daiktų, išskyrus kilnojamąsias kultūros vertybes ar antikvarinius daiktus, šaunamuosius ginklus, šaudmenis, sprogmenis, sprogstamąsias, radioaktyviąsias medžiagas ar kitas strategines prekes, Lietuvos Respublikos tam tikrų dopingo medžiagų kontrolės įstatyme nurodytas tam tikras dopingo medžiagas, nuodingąsias ir stipriai veikiančias, psichotropines ar narkotines medžiagas, jų pirmtakus (prekursorius), gabenimas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną nepateikiant jų muitinės kontrolei arba kitaip išvengiant muitinės kontrolės, kai neteisėtai gabenamų prekių, pinigų, meno vertybių ar kitų privalomų pateikti muitinei daiktų vertė viršija penkiasdešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių, bet neviršija dviejų šimtų penkiasdešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių*.

Bazinis bausmių ir nuobaudų dydis – 37,66 euro.

Vadinasi neteisėtai gabenamų prekių vertė didesnė nei 1 883 eurų, tačiau neviršija 9 415 eurų.

Jei neteisėtai gabenamų prekių vertė didesnė nei 9 415, jau taikoma baudžiamoji atsakomybė.

 

Taikoma administracinė nuobauda ir administracinio poveikio priemonė: 

 • užtraukia baudą nuo 2700 iki 6000 eurų.
 • gali būti skiriamas gabenimo ir kitų priemonių, skirtų kontrabandos daiktams per LR valstybės sieną gabenti arba jiems slėpti, konfiskavimas.
 • privaloma skirti kontrabandos daiktų konfiskavimą.

 

Akcizais apmokestinamų prekių įsigijimas, laikymas, gabenimas, naudojimas ar realizavimas, kai prekių vertė neviršija dviejų bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių (t.y. prekių vertė turi neviršyti 75,32 eurų)

ANK straipsnis: 

209 str. 1 d.

 

Pažeidimas: 

Akcizais apmokestinamų prekių įsigijimas (išskyrus energinius produktus ir elektros energiją), laikymas, gabenimas, naudojimas ar realizavimas pažeidžiant nustatytą tvarką, prekyba akcizais apmokestinamomis prekėmis be banderolių ar kitų specialių ženklų arba su seno pavyzdžio banderolėmis, kai neteisėtai įsigytų, laikomų, gabenamų, naudotų ar realizuotų prekių vertė neviršija dviejų bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių (t.y. prekių vertė turi neviršyti 75,32 eurų).

 

Taikoma administracinė nuobauda ir administracinio poveikio priemonė: 

 • užtraukia baudą nuo 30 iki 150 eurų, o padarytas nusižengimas pakartotinai užtraukia baudą nuo 150 iki 850 eurų.
 • privaloma skirti nurodytų prekių konfiskavimą.

Akcizais apmokestinamų prekių įsigijimas, laikymas, gabenimas, naudojimas ar realizavimas, kai prekių viršija du, bet neviršija dešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių (t.y. nuo 75,32 eurų iki 376,6 eurų)

ANK straipsnis: 

209 str. 3 d.

 

Pažeidimas: 

Akcizais apmokestinamų prekių įsigijimas (išskyrus energinius produktus ir elektros energiją), laikymas, gabenimas, naudojimas ar realizavimas pažeidžiant nustatytą tvarką, prekyba akcizais apmokestinamomis prekėmis be banderolių ar kitų specialių ženklų arba su seno pavyzdžio banderolėmis, kai neteisėtai įsigytų, laikomų, gabenamų, naudotų ar realizuotų prekių viršija du, bet neviršija dešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių (t.y. nuo 75,32 eurų iki 376,6 eurų).

 

Taikoma administracinė nuobauda ir administracinio poveikio priemonė: 

 • užtraukia baudą nuo 300 iki 1450 eurų, o pakartotinai padarytas nusižengimas pakartotinai užtraukia baudą nuo 1500 iki 4300 eurų.
 • privaloma skirti nurodytų prekių konfiskavimą.

 

Akcizais apmokestinamų prekių įsigijimas, laikymas, gabenimas, naudojimas ar realizavimas, kai prekių viršija viršija dešimt, bet neviršija vieno šimto penkiasdešimt bazinių bausmių (t.y. nuo 376,6 eurų iki 5649 eurų)

ANK straipsnis: 

209 str. 5 d.

 

Pažeidimas: 

Akcizais apmokestinamų prekių įsigijimas (išskyrus energinius produktus ir elektros energiją), laikymas, gabenimas, naudojimas ar realizavimas pažeidžiant nustatytą tvarką, prekyba akcizais apmokestinamomis prekėmis be banderolių ar kitų specialių ženklų arba su seno pavyzdžio banderolėmis, kai neteisėtai įsigytų, laikomų, gabenamų, naudotų ar realizuotų prekių viršija viršija dešimt, bet neviršija vieno šimto penkiasdešimt bazinių bausmių (t.y. nuo  376,6 eurų iki 5649 eurų).

Jei prekių vertė didesnė nei 5469, jau taikoma baudžiamoji atsakomybė.

 

Taikoma administracinė nuobauda ir administracinio poveikio priemonė: 

 • užtraukia baudą nuo 1500 iki 4300 eurų, o pakartotinai padarytas nusižengimas užtraukia baudą nuo 4200 iki 6000 eurų.
 • gali būti skiriamas gabenimo priemonės, kuria akcizais apmokestinamos prekės buvo neteisėtai gabenamos, konfiskavimas, o kai šis pažeidimas padaromas pakartotinai privaloma skirti gabenimo priemonės, kuria akcizais apmokestinamos prekės buvo neteisėtai gabenamos, konfiskavimą.
 • privaloma skirti nurodytų prekių konfiskavimą.

 

Galimai neteisėtą prekybą akcizais apmokestinamomis prekėmis arba šių prekių gabenimą, laikymą nevykdymas

ANK straipsnis: 

209 str. 7 d.

 

Pažeidimas: 

Įstatymuose nustatytos turgavietes administruojančių fizinių asmenų, Lietuvos Respublikoje įsteigtų juridinių asmenų vadovų, užsienio juridinių asmenų ar jų filialų vadovų arba jų įgaliotų asmenų pareigos vykdyti jų administruojamų turgaviečių stebėseną (imtis visų teisinių ir organizacinių priemonių) siekiant, kad jų administruojamose turgavietėse nebūtų prekiaujama tabako gaminiais ir (ar) alkoholiniais gėrimais ir (ar) jie nebūtų gabenami, laikomi neturint licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ir (ar) alkoholiniais gėrimais, ir (arba) nedelsiant pranešti policijai apie jų administruojamose turgavietėse vykdomą galimai neteisėtą prekybą akcizais apmokestinamomis prekėmis arba šių prekių gabenimą, laikymą nevykdymas.

 

Taikoma administracinė nuobauda ir administracinio poveikio priemonė: 

 • užtraukia baudą turgavietes administruojantiems fiziniams asmenims, LR įsteigtų juridinių asmenų vadovams, užsienio juridinių asmenų ar jo filialų vadovams nuo 300 iki 860 eurų.

 

Jeigu asmuo padarė administracinį nusižengimą (kontrabanda, akcizinių prekių gabenimas, laikymas, realizavimas) ir jam į administracinio nusižengimo protokolą gali būti įrašomas administracinis nurodymas, tuomet tokiam asmeniui siūloma sumokėti pusę minimalios baudos, o jei asmeniui inkriminuojamame straipsnyje numatyta administracinio poveikio priemonė (pažeidimo padarymo įrankio konfiskavimas) gali būti skiriama, tuomet, ši administracinio poveikio priemonė jam nesiūloma.

 

Jei asmeniui inkriminuojamame straipsnyje maksimalus baudos dydis didesnis nei 1500 eurų, tokiam asmeniui administracinis nurodymas nerašomas. Yra ir kitų apribojimų, apie kuriuos galite pasiskaityti ČIA.

 

Administracinis nurodymas reiškia, kad Jūs sutinkate su padarytu nusižengimu, bet ar tikrai, Jūsų ūkiniame pastate rastos akcizais apmokestinamos prekės priklauso Jums, ar tikrai Jūs, būdamas šilumvežio vairuotoju, elektriku, mechaniku esate atsakingas už tai, kad šilumvežyje rastas akcizais apmokestinamas prekes.

 


 

 Teikiamos paslaugos baudžiamosiose bylose

 • Konsultuojame ir teikiame teisinę pagalbą asmenims, kuriems inkriminuojami teisės pažeidimai numatyti BK 199 str. (Kontrabanda);
 • Konsultuojame ir teikiame teisinę pagalbą asmenims, kuriems inkriminuojami teisės pažeidimai numatyti BK 1991 str. (Muitinės apgaulė);
 • Konsultuojame ir teikiame teisinę pagalbą asmenims, kuriems inkriminuojami teisės pažeidimai numatyti BK 1992 str. (Neteisėtas disponavimas akcizais apmokestinamomis prekėmis);
 • Konsultuojame ir teikiame teisinę pagalbą asmenims, kuriems inkriminuojami teisės pažeidimai numatyti BK 201 str. ( Neteisėtas naminių stiprių alkoholinių gėrimų, nedenatūruoto ar denatūruoto etilo alkoholio, jų skiedinių (mišinių) ir aparatų jiems gaminti gaminimas, laikymas, gabenimas ar realizavimas);
 • Konsultuojame asmenis, su kurių nuosavybe buvo padarytas teisės pažeidimas ir dabar gresia jiems, nuosavybės teise priklausančio turto konfiskavimas (nes tas turtas buvo panaudotas pažeidimui daryti);
 • Rengiame visus procesinius dokumentus (apeliacinius skundus, atsiliepimus į apeliacinius skundus, prašymus į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą);
 • Giname klientus įvairaus pobūdžio baudžiamosios bylose tiek dėl tyčinių, tiek dėl neatsargių (autoįvykiai, nelaimingi atsitikimai) nusikaltimų;
 • Kartu su klientu dalyvaujame visose ikiteisminio ir teisminio nagrinėjimo baudžiamojo proceso stadijose (dalyvaujame akistatose, apklausose ir kituose ikiteisminio tyrimo veiksmuose, renkame įrodymus;
 • Giname klientų teises ir jų interesus visuose Lietuvos Respublikos teismuose ir ikiteisminėse institucijose.
 • Atstovaujame nukentėjusiems, civiliniams ieškovams ir atsakovams baudžiamosios bylose;
 • Rengiame įvairius dokumentus (dokumentus privataus kaltinimo bylose, pareiškimus, civilinius ieškinius, apeliacinius, kasacinius skundus, susitarimus dėl žalos atlyginimo);
 • Rengiame skundus, procesinius dokumentus dėl ikiteisminio tyrimo pareigūno ar prokuroro veiksmų/neveikimo, dėl ikiteisminio tyrimo proceso pažeidimo; dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės; dėl bausmės vykdymo atidėjimo ir bausmės atleidimo;  dėl kardomųjų priemonių (suėmimo, nuosavybės teisių apribojimo ir kt.) taikymo, panaikinimo.

Profesionali, kieta gynyba ir atstovavimas yra tai, ką Jums garantuojame mes.

Mūsų advokatų patirtis baudžiamosiose bylose- 20 metų.

Kreipkitės dabar tel. +370 659 50005 arba rašykite teisybe@emerita.lt

 


 

Mūsų patirtis - administracinis nusižengimas - akcizinių prekių gabenimas, laikymas, realizavimas

 • Atstovautas Klientas byloje, kurioje jis buvo kaltinamas akcizinių prekių gabenimu. Pirmoji ir apeliacinė instancijos pažeidimo padarymo įrankį - automobilį- konfiskavo, tačiau Lietuvos Aukščiausiasis Teismas  pažeidimo padarymo įrankį - transporto priemonę- grąžino pažeidėjui;
 • Atstovautas Klientas, kuris, veikdamas kartu su kitais asmenimis neteisėtai laikė akcizais apmokestinamas prekes. Teismas skyrė švelnesnę, nei Administracinių teisės pažeidimų kodekse numatyta, piniginę baudą;
 • Refrežiratorinio vagono mechanikui iškelta administracinio teisės pažeidimo byla buvo nutraukta nesant administracinio teisės pažeidimo sudėties. Akcizais apmokestinamos prekės buvo rastos refrižeratorinio traukinio, tarnybinio vagono lubose tarp įrenginių;
 • Asmuo, vairuodamas autobusą, paslėpęs autobuso salone, vairuotojų miegamojoje vietoje virš priekinio kairiojo rato padarytoje slėptuvėje,neteisėtai gabeno nedeklaruotus 1 500  pakelių cigarečių. Rezultatas - byla nutraukta;
 • Asmens nuosavybės teisė priklausančiose namų valdose - ūkiniame pastate ir gyvenamajame name rastos LR Vyriausybės nustatyta tvarka finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialiais ženklais – banderolėmis nepaženklintus tabako gaminius. Darbo rezultatas - administracinio teisė pažeidimo byla nutraukta, nesant kaltės įrodymų;
 • Asmuo, būdamas traukinio mašinistu, buvo patrauktas administracinėn atsakomybėn už tai, kad šilumvežyje gabeno ir išmetė 3000 pakelių cigarečių. Atkaklios gynybos ir pasiruošimo dėka, pavyko teismą įtikinti, kad traukinio mašinistas neprisidėjo prie pažeidimo padarymo ir byla, jo atžvilgiu buvo nutraukta;
 • Asmuo gabeno automobilio salone ir bagažinėje 1200 pakelių cigarečių. Pirmos instancijos teismas automobilio nekonfiskavo, o policijai pateikus apeliacinį skundą, mes pateikėme atsiliepimą į apeliacinį skundą ir apygardos teismas paliko galioti pirmos instancijos teismo sprendimą - automobilį palikti pažeidėjui;
 • Asmuo bagažinėje, maišuose gabeno 600 pakelių cigarečių ir 500 pakelių cigarečių laikė garaže. Anksčiau baustas taip pat už akcizinių prekių laikymą. Rezultatas apeliacinėje instancijoje - pažeidimo padarymo įrankis - automobilis, registruotas pažeidėjo vardu, grąžintas pažeidėjui;
 • Kitos bylos, kuriuose sėkmingai atstovavome fizinius asmenis.

 


 

Mūsų patirtis- administracinis nusižengimas - kontrabandos prekių gabenimas

 • Pasiekta pergalė, kurioje atstovauti ne pažeidėjo, o transporto priemonės savininko – darbdavio interesai Lietuvos Aukščiausiame Teisme. Įmonės, vykdančios tarptautinius pervežimus darbuotojas, vykdamas per Lietuvos valstybės sieną, neteisėtai gabeno kontrabandos prekes - cigaretes, išslapstęs įvairiuose krovininio automobilio vietose. Krovininis automobilis grąžintas teisėtam savininkui;
 • Sėkmingai buvo baigta ir kita byla, kurioje taip pat grąžinta darbdaviui krovininio automobilio puspriekabė. Įmonės darbuotojas neteisėtas kontrabandines prekes – cigaretes, gabeno krovininio automobilio puspriekabėse dugne;
 • Atstovautas Klientas, kuris vykdamas per valstybės sieną, su sau nuosavybės teise priklausančiu automobiliu cigaretes gabeno paslėpęs įvairiose automobilio vietose. Pirmos instancijos teismas, pažeidimo padarymo įrankį – automobilį- paliko pažeidėjui, tačiau policija apskundė apylinkės nutarimą. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs pateiktus apeliacinio skundo motyvus ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentus, paliko galioti pirmos instancijos teismo sprendimą;
 • Asmuo, darbdaviui priklausančio a krovininio automobilio,  kabinoje esančiame čiužinyje gabeno 400 pakelių cigarečių. Pirmoje instancijoje automobilis buvo gražintas darbdaviui, o Vilniaus teritorinės muitinės viršininkui pateikus apeliacinį skundą, pateikėme atsiliepimą ir įtikinome teismą, kad krovininio automobilio konfiskavimas, kaip to prašo Vilniaus teritorinė muitinė,  būtų aiškiai per griežta, prieštaraujanti teisingumo ir protingumo principams. Krovininis automobilis grąžintas teisėtam jo savininkui;
 • Ilgai siektas ir pasiektas tikslas - Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, grąžino konfiskuotą krovininį automobilį savininkui- darbdaviui (administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo, krovininio automobilio įvairiose kabinose vietose vežė 1300 pakelių cigarečių);
 • Daugybė kitų bylų, kuriose sėkmingai atstovauti Klientai, kuriems už neteisėtą gabenimą per Lietuvos Respublikos sieną ar Lietuvos Respublikos teritorijoje ar už neteisėtą gabenimą akcizais apmokestinamų prekių nebuvo konfiskuotos jiems patiems ar kitiems asmenims priklausančios transporto priemonės arba paskirtos švelnesnės, nei įstatymas numato, piniginės baudos.

Reikalinga profesionali teisinė konsultacija?

SKAMBINKITE MUMS DABAR!

Publikacijos

Pareiga informuoti draudiką apie rizikos pasikeitimą

Besidraudžiantys privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu vairuotojai turėtų atkreipti dėmesį ne tik į draudimo kainą, bet ir į kitus aspektus, kurių tinkamas neišsiaiškinimas, įvykus eismo įvykiui, gali brangiai kainuoti draudėjui.

Plačiau

TP vairavimas (ne) turint galiojančios privalomos techninės apžiūros

Ar visuomet Draudikas pagrįstai reikalauja iš žalą padariusio asmens grąžinti išmokėtą draudimo išmoką nukentėjusiajam remiantis tuo, kad žalą padaręs asmuo eismo įvykio metu vairavo transporto priemonę (ne) turint galiojančios privalomos techninės apžiūros?

Plačiau