Mūsų teikiamos paslaugos

 • Prašymų, pretenzijų, atsakymų į pretenziją, skundų rengimas;
 • Konsultavimas dėl draudiko regresinio (atgręžtinio) reikalavimo pagrįstumo;
 • Sprendžiame ginčus su draudimo bendrove dėl įvykio pripažinimo draudžiamuoju;
 • Procesinių dokumentų rengimas (ieškinio draudimo bendrovei, atsiliepimų ir kitų procesinių dokumentų rengimas;
 • Atstovavimas ginčuose, kylančiuose tarp draudimo bendrovės ir Jūsų visų instancijų teismuose;
 • Konsultuojame dėl draudimo bendrovės atsisakymo išmokėti draudimo išmoką, draudimo išmokos sumažinimo pagrįstumo, teisėtumo;
 • Teikiame kvalifikuotą teisinę pagalbą gyvybės ir ne gyvybės draudimo sutartiniuose teisiniuose santykiuose, perdraudimo teisiniuose santykiuose, ginčuose, kylančiuose iš draudimo teisinių santykių, subrogacijos ir kitais su draudimo teise susijusiais klausimais;
 • Konsultuojame, įvertiname ir teikiame teisinę pagalbą, nustatant draudimo išmokos dydį, mokėjimo tvarką, terminus; sprendžiame atsakingų asmenų atsakomybės klausimus;
 • Konsultuojame, įvertiname ir teikiame teisinę pagalbą, nustatant draudimo išmokos dydį, mokėjimo tvarką, terminus; sprendžiame atsakingų asmenų atsakomybės klausimus.

 

Mūsų praktika rodo, kad įvykus įvykiui, prieš teikiant paaiškinimus draudimo bendrovei dėl įvykusio įvykio aplinkybių, geriausia pasitarti su teisininkais.

Pirminis Jūsų paaiškinimas ypatingai svarbus. Sužinoję Jūsų situaciją, patarsime kaip geriausia pasielgti.

 


 

Mūsų teisininkai sėkmingai gina klientus atsiradus ginčui tarp draudėjo (Jūsų) ir draudiko (draudimo bendrovės).

 

Kiekvienam savo klientui galime pasiūlyti profesionalią, paremtą patirtimi ir gera praktika bei visapusišką teisinę pagalbą.

 

Lietuvos teismuose nagrinėjama daug bylų, kuomet draudimo bendrovės regreso tvarka reikalauja priteisti iš savo klientų draudimo išmoką, kurią s išmokėjo nukentėjusiajam asmeniui. Pagrindų tokiam reikalavimui draudimo bendrovės randa nemažai, tačiau ar visi jie pagrįsti? Ar draudimo bendrovė nepiktnaudžiauja?

 

Taip pat ir socialinio draudimo įstaigos įgyja regreso teisę į žalą padariusį asmenį. Tarkime Jūs buvote kaltas dėl eismo įvykio, ir VSDFV išmokėjo nukentėjusiajam išmokas, tuomet VSDFV atgręžtinio reikalavimo teise reikalauja išmokėtas išmokų sumas grąžinti iš kalto asmens. Bet ar tikrai ta reikalaujama grąžinti suma tokia didelė, pagrįsta?

 

Taigi jeigu jau gavote pretenziją dėl draudimo išmokos grąžinimo regreso tvarka – susisiekite su mumis ir mes ginsime Jūsų teises. Mes įvertinsime reikalavimą gražinti draudimo išmokos pagrįstumą, parengsime pretenziją, o ginčui persikėlus į teismą - atstovausime Jus teisme.


Jums būtina mūsų teisinė pagalba arba konsultacija jeigu Jūs patekote į situaciją kai:

 • Kaip žinia, pagal Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymą (toliau – TPVCADĮ) 22 str. 1 d. draudikas, sumokėjęs išmoką nukentėjusiajam, turi teisę reikalauti, kad sumokėtas dėl padarytos žalos sumas grąžintų atsakingas už žalos padarymą asmuo jeigu jis pasišalino iš įvykio vietos, nepranešęs policijai kaip tai numato Kelių eismo taisyklės (TPVCADĮ 22 str. 1 d. 4 p.). Šiuo atveju draudikas turi teisę reikalauti iki 100 procentų išmokėtos draudimo išmokos.

Jeigu už pasišalinimą iš eismo įvykio vietos Jums iškelta administracinių teisės pažeidimų byla pagal ATPK 130 str. 1 d. buvo nutraukta neįrodžius Jūsų tyčios, tačiau draudikas vis vien reikalauja iš Jūsų grąžinti 100 procentų išmokėtos išmokos nukentėjusiajam, tuomet žinokite, jog galima ginčyti šį jo reikalavimą ir reikalaujamą sumą sumažinti.

 • Padarėte eismo įvykį su automobiliu, kurio techninė apžiūra (TA) buvo pasibaigusi. Draudikas vadovaudamasis  TPVCADĮ 22 str. 1 d. 3 p. (kuriame įtvirtinta įtvirtinta, kad draudikas, sumokėjęs išmoką, turi teisę reikalauti, jog sumokėtas dėl padarytos žalos sumas grąžintų atsakingas už žalos padarymą asmuo, jeigu jis padarė žalos neturėdamas teisėto pagrindo vairuoti transporto priemonę ar neturėdamas teisės vairuoti šios rūšies transporto priemonę) reikalauja iš Jūsų grąžinti 100 procentų išmokėtos draudimo išmokos nukentėjusiajam.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išaiškino, kad transporto priemonės be atliktos ir galiojančios privalomosios techninės apžiūros vairavimas neatitinka vairavimą be teisėto pagrindo, todėl šiuo pagrindu (TPVCADĮ 22 str. 1 d. 3 p.) Draudikas neturi teisės reikalauti draudimo išmokos grąžinimo iš žalą padariusio asmens. Plačiau skaitykite ČIA.

 • Padarėte eismo įvykį su automobiliu, kurio techninė apžiūra (TA) buvo pasibaigusi  ir Draudikas vadovaudamasis TPVCADĮ 22 str. 1 d. 2 p. (vairavo techniškai netvarkingą transporto priemonę, kai ją naudoti draudžia teisės aktai, ir eismo įvykis įvyko dėl šios priežasties) reikalauja iš Jūsų reikalauja iš Jūsų grąžinti 100 procentų išmokėtos draudimo išmokos nukentėjusiajam.

Atkreiptinas dėmesys, kad šiuo atveju Draudikas dažnai pasinaudoja Draudėjo (asmuo, kuris kaltas dėl eismo įvykio) neišmanymu ir reikalauja grąžinti regreso tvarka išmokėtą išmoką nukentėjusiajam. Šiuo atveju būtina nustatyti ar tikrai eismo įvykis kilo todėl, kad Jūsų automobilio techninė apžiūra buvo pasibaigusi. Juk jeigu Jūs nepraleidote pagrindiniu keliu važiuojančios transporto priemonės ir padarėte eismo įvykį, tikėtina, kad priežastinio ryšio tarp eismo įvykio ir pasibaigusios TA nėra. 

 • Padarėte eismo įvykį su automobiliu, kurio techninė apžiūra (TA) nebuvo pasibaigusi, tačiau Draudikas vadovaudamasis TPVCADĮ 22 str. 1 d. 2 p. (vairavo techniškai netvarkingą transporto priemonę, kai ją naudoti draudžia teisės aktai, ir eismo įvykis įvyko dėl šios priežasties) reikalauja iš Jūsų reikalauja iš Jūsų grąžinti 100 procentų išmokėtos draudimo išmokos nukentėjusiajam.

Vėlgi, tai, kad Jūsų TP priemonė, nors ir turėjo galiojančią techninę apžiūrą, tačiau eismo įvykio metu buvo techniškai netvarkinga ir dėl to kilo eismo įvykis, turi įrodyt Draudikas. Priežastinio ryšio nebuvimas visais atvejais atleidžia asmenį nuo pareigos atlyginti žalą. Plačiau skaitykite ČIA.

 • Su pavogtu Jūsų automobiliu, padaryta žala kitam asmeniui, o kalto dėl eismo įvykio asmens nerasta, tad draudikas reikalauja iš Jūsų grąžinti sumokėtą išmoką nukentėjusiajam.
 • Jūs savo automobilį buvote apdraudęs KASKO draudimu, tačiau draudikas atsisako mokėti išmoką už atsiradusią žalą, motyvuodamas jog tai nėra draudiminis įvykis. Draudikas dažnai teigia jog eismo įvykį padarėte būdamas neatsargus ir nerūpestingas ir išmoka Jums nepriklauso.
 • Jūs savo automobilį pardavėte, tačiau neperregistravote automobilio, o naujasis savininkas padaro eismo įvykį ir iš jo pasišalina. Tuomet draudikas reikalauja grąžinti sumokėtą išmoką nukentėjusiajam iš to asmens, kuris VĮ „Regitroje“ nurodytas kaip automobilio, kuris dalyvavo eismo įvykyje, savininkas t.y. iš Jūsų. Šiuo atveju būtina pasitelkti visas įrodinėjimo priemones, stengiantis įrodyti, kad ne Jūs eismo įvykio metu buvote eismo įvykyje dalyvavusio automobilio savininkas. 
 • Laiku nepranešėte apie eismo įvykį, nes pagal TPVCADĮ 12 str. 1 d. 5 p. transporto priemonės valdytojas įvykus eismo įvykiui per 3 darbo dienas nuo eismo įvykio dienos privalo raštu pranešti draudikui, apdraudusiam jo civilinę atsakomybę, apie eismo įvykį, dėl kurio jis yra atsakingas, išskyrus atvejus, kai pranešti apie eismo įvykį neįmanoma dėl svarbių priežasčių. Taip pat reikia pateikti Draudikui eismo įvykio dalyvių pasirašytą deklaraciją ar kitą eismo įvykio dalyvių pasirašytą dokumentą apie įvykio aplinkybes. Apie eismo įvykį reikia pranešti draudikui, apdraudusiam jo civilinę atsakomybę, ir tuo atveju kai nėra aišku, kuris dalyvis dėl kilusio eismo įvykio yra atsakingas. Taigi jei šių reikalavimų nesilaikėte draudikas turi teisę reikalauti iki 20 procentų išmokėtos draudimo išmokos nukentėjusiajam. Tokiu atveju reikėtų parašyti motyvuotą atsakymą į draudiko pretenziją, dėl kokių priežasčių Jūs nepranešėte ir siekti, kad draudikas atsisakytų sao reikalavimo arba prašyti sumažinti reikalaujamą grąžinti sumą.
 • Yra ir kitų atvejų, kuomet draudikas reikalauja grąžinti 100, 20, 50 procentų išmokėtos išmokos, tačiau mūsų praktikoje nemaža atvejų, kuomet draudikai nepagrįstai prašo draudimo išmokų grąžinimų.
 • Padarėte eismo įvykį su neregistruota transporto priemone.
 • Avariją padarėte užsienyje, draudimas galiojo tik Lietuvos teritorijoje.
 • Pavėluotai sumokėta draudimo įmoka (po eismo įvykio) ir draudikas regreso teise reikalauja iš Jūsų, grąžinti 100% išmokėtos išmokos nukentėjusiajam;
 • Abejojate dėl draudiko regresinio  reikalavimo grąžintinos išmokos dydžio teisėtumo /pagrįstumo.
 • Jus – pėsčiąjį – sužalojo automobilis. Automobilio vairuotojui buvo nutrauktas ikiteisminis tyrimas dėl baudžiamosios atsakomybės, nustačius, kad  eismo įvykio kilimą sąlygojo Jūsų neatsargumas. Dėl Jūsų neatsargumo buvo padaryta žala automobiliui, kurią išmokėjo draudikas, kurioje buvo apdraustas automobilis. Tuomet draudikas reikalauja iš Jūsų grąžinti išmokėtą draudimo išmoką automobilio vairuotojui, nes dėl Jūsų kaltės įvyko eismo įvykis ir dėl ko atsirado žala. Draudikas  reikalauja grąžinti išmoką, remdamasis CK 6.1015 str.
 • Išmokėjęs draudimo išmoką draudikas ar Biuras reikalauja, kad ją gavęs t.y. Jūs, draudimo išmoką visą ar jos dalį grąžintumėte. Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir mokėjimo taisyklėse yra išvardinti šie visi atvejai.
 • Kitos situacijos kai draudikas (draudimo bendrovė) ar Transporto priemonių draudikų biuras atsisako mokėti draudimo išmoką/reikalauja grąžinti išmokėtą draudimo išmoką nukentėjusiajam.

Reikalinga profesionali teisinė konsultacija?

SKAMBINKITE MUMS DABAR!

Publikacijos

Pareiga informuoti draudiką apie rizikos pasikeitimą

Besidraudžiantys privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu vairuotojai turėtų atkreipti dėmesį ne tik į draudimo kainą, bet ir į kitus aspektus, kurių tinkamas neišsiaiškinimas, įvykus eismo įvykiui, gali brangiai kainuoti draudėjui.

Plačiau

TP vairavimas (ne) turint galiojančios privalomos techninės apžiūros

Ar visuomet Draudikas pagrįstai reikalauja iš žalą padariusio asmens grąžinti išmokėtą draudimo išmoką nukentėjusiajam remiantis tuo, kad žalą padaręs asmuo eismo įvykio metu vairavo transporto priemonę (ne) turint galiojančios privalomos techninės apžiūros?

Plačiau