Patirtos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimas

Mes suprantame, kad maksimalus patirtos turtinės ir neturtinės (moralinės) žalos atlyginimas, kurį Emerita teisininkai (advokatai) Jums pasieks teisme, negrąžins Jūsų ar Jūsų artimojo į buvusią padėtį, tačiau piniginė išraiška bent jau palengvins ne tik patirtas ir patiriamas kančias, bet dargi Jūs pasieksite ir moralinę satisfakciją prieš kaltuosius. 

 

MES IEŠKOME ATSAKYMŲ, KOVOJAME UŽ TEISINGUMĄ IR PADORŲ ŽALOS ATLYGINIMĄ TIEMS ASMENIMS, KURIE PATYRĖ ŽALĄ DĖL KITŲ ASMENŲ KLAIDŲ. 

Mūsų teikiamos teisinės paslaugos:

 • Eismo įvykio metu patirtos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimas. 
 • Patirtos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimas dėl nelaimingų atsitikimų darbe;
 • Žalos atlyginimas baudžiamosiose bylose;
 • Pacientų sveikatai padarytos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimas. Plačiau skaitykite - Pacientų sveikatai padarytos žalos atlyginimo veiksmų seka.
 • Jums nesunkiai sutrikdyta sveikata per užpuolimą (išmušti dantys, smegenų sutrenkimas ir kt. sužalojimas);
 • Patirtos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimas dėl valstybės tarnautojų neteisėtų veikų;
 • Dirbame kitose civilinėse bylose dėl patirtos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo;
 • Sutartinės ir deliktinės atsakomybės taikymo tiek teisminėje, tiek ikiteisminėje ginčo stadijoje;
 • Atstovaujame derybose ir teismuose sprendžiant ginčus dėl patirtos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo;
 • Galbūt Jūs esate kaltininkas, tačiau iš Jūsų reikalaujama nepagrįstai didelės turtinės bei neturtinės žala atlyginimo? Kreipkitės ir mes suteiksime Jums kvalifikuotą teisinę pagalbą.

 

Kiekvienas asmuo turi teisę į teisingą  patirtos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą. Tai išplaukia iš LR Konstitucijos ir  juos detalizuojančių Baudžiamojo proceso kodekso 109–118 straipsnių, Civilinio kodekso 6.250, 6.263, 6.283–285 ir kitų straipsnių.

 

 • Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 str. Asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą. Asmeniui padarytos materialinės ir moralinės žalos atlyginimą nustato įstatymas.
 • Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 str. Teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai. Teisėjas ir teismai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi. Teisėjai, nagrinėdami bylas, klauso tik įstatymo.Teismas priima sprendimus Lietuvos Respublikos vardu. 

 

Asmens sveikatos sužalojimas sukuria kaltam asmeniui pareigą atlyginti žalą. Fiziniam asmeniui gali būti atlyginama patirta tiek turtinė, tiek neturtinė žala. 

 


 žalos atlyginimasAr nukentėjusio asmens artimieji gali reikalauti neturtinės žalos atlyginimo?

 

Neturtinė žala pagal savo pobūdį yra asmeninė žala, tiesiogiai susijusi su asmeniu. 

 

Paprastai civiliniu ieškovu baudžiamojoje byloje gali būti pripažįstamas tik tiesiogiai nuo nusikalstamos veikos padarymo nukentėjęs ir tiesiogiai neturtinę žalą patyręs asmuo.

 

Tokio asmens (nukentėjusiojo) tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo jis bendrai gyveno neįregistravęs santuokos (partnerystė), teisę gauti neturtinės žalos atlyginimą paprastai turi šio asmens gyvybės atėmimo atveju. 

 

Su mirusiu nukentėjusiuoju asmeniu susijusiems asmenims gali būti padaryta rimta neturtinė žala, pasireiškianti dideliu neigiamu poveikiu. Pirmiausia tai pasakytina apie asmenis, kurie emociškai labai susiję su nukentėjusiuoju. Tai - tėvai, vaikai, sutuoktiniai, kurių tarpusavio santykiai yra labai glaudūs. Ar jie tokie yra, turi būti sprendžiama kiekvienu konkrečiu atveju.

 

Neturtinės žalos dydis yra nustatomas pagal bylai reikšmingų aplinkybių visumą. Tai reiškia, kad teismo sprendime turi būti išvardyti ir pasverti argumentai, dėl kurių žalos dydis gali būti nustatomas didesnis, ir motyvai, dėl kurių žalos atlyginimo dydis gali būti mažesnis. Tai priklauso nuo pažeistų vertybių, atsiradusių pasekmių ir kitų kriterijų. Neturtinė žala yra padaroma dėl sukeliamų išgyvenimų, bet paveikiant skirtingus gėrius, turinčius didesnę ar mažesnę vertę asmeniui. Jeigu išgyvenimai sukeliami dėl asmeniui gyvybiškai svarbių dalykų - sveikatos sužalojimo, grėsmės gyvybei sukėlimo, tai išgyvenimai yra ypač dideli.

 

Nukentėjusiojo, kuris nėra miręs, šeimos nariai civiliniais ieškovais gali būti pripažįstami tik išskirtiniais atvejais.

 

Suprantama, kad nukentėjusiojo šeimos nariai, giminaičiai, kiti artimi asmenys dėl nusikalstamų veikų, padarytų prieš nukentėjusįjį, dažnai patiria neigiamų emocijų, tačiau tai nereiškia, kad visi tokie asmenys, nesant ypatingų aplinkybių, gali įgyti teisę reikalauti atlyginti neturtinę žalą bet kurioje baudžiamojoje byloje.

 

Jeigu Jūs patyrėte turtinę ir/ar neturtinę žalą, Jums būtina teisininko  konsultacija dėl žalos atlyginimo, nedelskite ir kreipkitės pas mus.

 

Mes padėsime Jums gauti tai, kas Jums iš tikrųjų priklauso pagal neigiamų pasekmių pobūdį ir mastą bei su tuo susijusius praradimus. Neperžengdami mums suteiktų įgaliojimų ribų, Jūsų vardu ir interesais atliksime atitinkamus teisinius veiksmus.  

 

Jūsų byla dėl patirtos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo rūpinsis profesionalai, turintys praktinio ir akademinio daro patirtį tad Jūsų interesai bus atstovaujami maksimaliai.

 

Pasirūpinsime Jūsų tinkamu atstovavimu teismo procese. Mes Jums patarsime arba sutvarkysime visus reikalingus dokumentus, kurių reikia, norint  prisiteisti pagrįstai Jums priklausančią patirtą turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą.

Reikalinga profesionali teisinė konsultacija?

SKAMBINKITE MUMS DABAR!

Publikacijos

Sandorio nuginčijimas

Sandorio pripažinimas negaliojančiu. Mūsų teikiamos paslaugos: Mūsų teisininkai yra sukaupę sėkmingą ilgametę patirtį konsultuojant ir atstovaujant asmenis teismuose, sandorių nuginčijimo bylose. Dažniausiai mūsų praktikoje pasitaiko Klientai, kurie siekia nuginčyti tokius sandorius kaip pirkimo–pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia; dėl vekselio pripažinimo negaliojančiu; dėl palikimo atsisakymo nuginčijimo; dėl dovanojimo sandorio pripažinimo negaliojančiu; dėl vienašališko sandorio nutraukimo pripažinimo negaliojančiu; […]

Plačiau

Neturtinė (moralinė) žala. Vertinimo kriterijai

Materialios (pirmiausia piniginės) kompensacijos už neturtinę (moralinę) žalą paskirtis – sudaryti materialias prielaidas iš naujo sukurti tai, ko negalima sugrąžinti, kuo teisingiau atlyginti tai, ko žmogui neretai apskritai niekas – jokie pinigai, joks materialus turtas – negali atstoti.

Plačiau

Žalos atlyginimas nukentėjus eismo įvykyje

Eismo įvykio metu nesunkiai arba sunkiai sutrikdyta sveikata, kokią turtinę ir neturtinę žalą priteisia teismai.

Plačiau