Svetainės turinio informacija yra "Vilniaus teisės centro" intelektinė nuosavybė. Draudžiama šią svetainę ar bet kurią jos atskirą dalį (straipsnius ir kitus tekstus ir t.t.) bet kokiu būdu ir forma kopijuoti ir naudoti kitose svetainėse, nenurodant informacijos šaltinio.

Šio internetinio puslapio turinys yra sukurtas bendrais informaciniais tikslais. Čia išdėstyta informacija, nuomonė ar motyvai negali būti vertinami kaip profesionali teisinė išvada ar konsultacija ir negali būti naudojama teisiniuose ginču. Negalime prisiimti atsakomybės už veiksmus, kurie bus padaryti atsižvelgiant į čia pateiktą informaciją.

Jei Jums reikalinga profesionali, išsami teisinė konsultacija, prašome susisiekti su mumis telefonu, el. paštu ar betarpiškai.