Sutrumpinti teisių atėmimo terminą

Sutrumpinti Teisių Atėmimo Terminą - nuo 2020 m. vėl atsiradusi galimybė! Nauja tvarka leidžia vairuotojams, praradusiems vairuotojo pažymėjimą dėl vairavimo neblaiviam, anksčiau nei nustatytas terminas susigrąžinti vairuotojo pažymėjimą, sutikus su galimybe vairuoti tik tokias transporto priemones, kuriose būtų įdiegti antialkoholiniai variklio užraktai.

sutrumpinti teisių atėmimo terminą
Kategorijos:

Sutrumpinti Teisų Atėmimo terminą. Mūsų teikiama teisinė pagalba:

  • Prašymų sutrumpinti teisių atėmimo terminą rengimas, kurį pateikiate policijai.
  • Prašymų sutrumpinti teisių atėmimo terminą rengimas, kurį pateikiate teismui.
 Anksčiau kreipsitės, anksčiau vairuosite automobilį +370 659 50005

Ar sutrumpinti teisių atėmimo terminą ir susigrąžinti teisę vairuoti anksčiau laiko gali ir tie, kuriems jau yra atimta teisė vairuoti?

Mus ir dauguma, ką palietė tokia situacija, kai už vairavimą neblaiviam buvo atimta specialioji teisė vairuoti transporto priemones, domina kam gi galios tos naujosios ANK pataisos. 

Ar jos galios tik nuo 2020 m. sausio 1 d. praradusiems teisę vairuoti ar galios ir tiems, kuriems jau atimta teisė vairuoti? 

Teisės aiškinimas yra teismo, nagrinėjančio bylą, kurioje turi būti taikomas atitinkamas teisės aktas, prerogatyva.  Kadangi dar tokia byla teismo nepasiekė, teismas nėra išaiškinęs šio teisės akto taikymo. 

Kadangi pataisas teikė LR Susisiekeimo ministerija, tad mes nusiuntėme užklausimą ANK pataisas teikusiems asmenims. Tačiau, kaip minėta aukščiau, tai tik Susisiekimo ministerijos nuomonė. 

Iš LR Susisiekimo ministerijos Susisiekimo viceministro Vladislav Kondratovič buvo gautas atsakymas, kad:

"LR Susisiekimo ministerijos nuomone, ANK pakeitimai dėl antialkoholinių variklio užraktų naudojimo turėtų galioti asmenims, kurie iki 2020 m. sausio 1 d. prarado teisę vairuoti transporto priemones, ir šiems asmenims paskirta, bet nebaigta vykdyti administracinio poveikio priemonė – specialiosios teisės vairuoti transporto priemones atėmimas. 

Manome, kad asmuo, kuriam už vairavimą esant neblaiviam paskirta ir vykdoma administracinio poveikio priemonė – specialiosios teisės vairuoti transporto priemones atėmimas tam tikram terminui, nuo 2020 m. sausio 1 d. galės kreiptis dėl paskirtos administracinio poveikio priemonės švelninimo".

Kaip matoma, šios naujos pataisos yra švelninančios administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens padėtį. 

ANK 3 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad įstatymas, švelninantis ar panaikinantis atsakomybę už administracinius nusižengimus arba kitaip lengvinantis administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens ar asmens, kuriam paskirta, bet dar nebaigta vykdyti administracinė nuobauda, teisinę padėtį, turi grįžtamąją galią. Nurodytas reguliavimas reiškia, kad bet koks administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens padėties lengvinimas yra vertinamas kaip švelnesnis įstatymas ir yra galiojantis retrospektyviai.

Mes taip pat, remiantis ANK 3 straipsnio 2 dalimi, manome, kad naujos pataisos galioja ir jau prardusiems teisę vairuoti. 

Manytina, kad tokiu atveju, asmuo, kuriam kartu su administracine nuobauda buvo paskirta bet dar nebaigta vykdyti ir administracinio poveikio priemonė – specialios teisės vairuoti transporto priemones atėmimas, dėl sprendimo priėmimo pakeisti paskirtą administracinio poveikio priemonę – specialios teisės vairuoti transporto priemones atėmimą, švelnesne administracinio poveikio priemone – specialios teisės vairuoti transporto priemones atėmimu trumpesniam laikotarpiui, kartu su administracinio poveikio priemone – draudimu vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai, gali kreiptis į nutarimo skirti administracinę nuobaudą vykdymo kontrolę atliekančią ir su šio nutarimo vykdymu susijusius klausimus sprendžiančią nutarimą ne teismo tvarka priėmusią instituciją (pareigūną), o tais atvejais, kai nutarimą priėmė teismas, –instituciją, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą.

Skubėkite pasinaudoti įstatyme numatyta galimybe, kol nepanaikinta +370 659 50005

Plačiau apie naująsias ANK pataisas

Iki 2020 m. sausio 1 d. asmenims, kurie vairavo transporto priemonę būdami neblaivūs, nebuvo sudaryta galimybių reabilituotis, sutrumpinti teisių atėmimo terminą ir susigrąžinti teisę vairuoti transporto priemones anksčiau laiko. 

Beje, anksčiau galiojusiame ATPK, kurį 2017 m. sausio 1 d. pakeitė ANK, buvo toks ATPK 329 straipsnis, kuris leisdavo asmeniui, praėjus pusei paskirtojo teisės vairuoti transporto priemones atėmimo terminui, kreiptis į teismą su prašymu sutrumpinti teisių atėmimo terminą. Ir teismas, išnagrinėjęs prašymą, nuspręsdavo ar galima prašančiajam sutrumpinti teisės vairuoti transporto priemones atėmimo terminą ar ne. 

Ši galimybė buvo iki 2017 m. sausio 1 d. ir viskas. Jeigu jau policija ar teismas paskyrė adminsitracinio poveikio priemonę - teisę vairuoti transporto priemones atėmimą 12 mėnesių ar net 5 metams ir viskas, asmuo turi vykdyti šią administracinio poveikio priemonę iki galo. 

Ir štai, Lietuvos Respublikos (toliau - LR) Susisiekimo ministerija pateikė ANK pataisų projektą, kuris buvo patvirtinas ir, nuo 2020 m. sausio 2 d. ANK 27 straipsnyje įtvirtinta galimybė naudoti naują administracinio poveikio priemonę – draudimą vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai.

Pasidomėkite, kokias galimybes Jūs turite +370 659 50005

Ką tai reiškia "draudimas vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai "?

Draudimas vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai, yra administracinio poveikio priemonė, kurią kartu su administracine nuobauda galės skirti teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija (pareigūnas).

Ši administracinio poveikio priemonė galės būti skiriama tik asmenims, kuriems buvo nustatytas neblaivumas.

Draudimas vairuoti negalės būti skiriamas asmenims, kurie vairavo transporto priemones apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, taip pat vengė neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo arba alkoholį, narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas vartojo iki patikrinimo.

Asmeniui už ANK 420 straipsnio 3 dalies ir 4 dalies (pavojingas ar chuliganiškas vairavimas, kai nustatomas lengvas neblaivumas (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės), 422 straipsnio 5 dalies (transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivūs (nustatytas lengvas neblaivumas (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) vairuotojai ir 423 straipsnio 4 dalies (neblaivių (nustatytas lengvas neblaivumas (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) asmenų padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, kuris sukėlė kitų asmenų nežymų sveikatos sutrikdymą ar lėmė kitiems asmenims priklausančių transporto priemonių arba kito turto sugadinimą (apgadinimą), pažeidimus bus galima skirti administracinio poveikio priemonę – teisės vairuoti atėmimą dabar galiojančioje ANK redakcijoje nustatytam terminui arba skirti naujoje ANK redakcijoje numatytą trumpesnį teisės vairuoti atėmimo terminą ir draudimą vairuoti.

Pagal iki 2020 m sausio 2 d.  galiojusią ANK tvarką, imant kaip pavyzdį ANK 422 straipsnį, matoma, kad ANK 422 str. 5 d. transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivūs (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) taip pat alkoholio (nustatytas daugiau negu 0,4 promilės neblaivumas) patikrinimo vengimas arba alkoholio (nustatytas daugiau negu 0,4 promilės neblaivumas), vartojimas iki patikrinimo užtraukia baudą vairuotojams nuo 800  iki 1100 eurų bei privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo 12 iki 18 mėnesių.

Pagal naująją ANK 422 straipsnio redakciją už ANK 422 straipsnio 5 dalyje numatytą administracinį nusižengimą, vairuotojams numatyta bauda nuo 800  iki 1100 eurų bei privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo 12 iki 18 mėnesių arba teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo 6 mėnesių iki 12 mėnesių ir draudimą vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai, nuo 12 mėnesių iki 18 mėnesių.

Draudimas vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai, būtų skiriamas tik gavus asmens, traukiamo administracinėn atsakomybėn, sutikimą.

Taigi pasibaigus teisės vairuoti atėmimo terminui, jeigu buvo paskirtas draudimas vairuoti, asmuo nustatytą laiką galės vairuoti tik transporto priemones, kuriose įrengti antialkoholiniai variklio užraktai.

Asmuo, kuriam paskirtas draudimas vairuoti, pasibaigus teisės vairuoti atėmimo terminui, užbaigs papildomą vairuotojų mokymą ir perlaikys vairavimo egzaminą (jeigu teisė vairuoti atimta 1 metams ar ilgesniam terminui), valstybės įmonėje „Regitra“ privalės įgyti vairuotojo pažymėjimą su atitinkamu apribojimo kodu – „69“. kodo „69“ reikšmė – Leidžiama vairuoti tik transporto priemones, kuriose yra antialkoholinis variklio užraktas. Pasibaigus draudimo vairuoti terminui, asmuo nustatyta tvarka galės susigrąžinti (pasikeisti į) įprastą vairuotojo pažymėjimą (vairuotojo pažymėjimą be apribojimo kodo „69“).

Pažymėtina, kad asmeniui, kuriam bus pritaikytas draudimas vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai, nėra nustatyta pareigos įsidiegti į nuosavybės teise ar kitokiu teisėtu pagrindu valdomą transporto priemonę antialkoholinį variklio užraktą. Tačiau toks asmuo galės vairuoti tik transporto priemones, kuriose įrengti antialkoholiniai variklio užraktai (pvz., jeigu darbas susijęs su transporto priemonės vairavimu, transporto priemonę su antialkoholiniu variklio užraktu galėtų parūpinti darbdavys).

Siekiant išvengti piktnaudžiavimo atvejų, (pvz., kai administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo teiks prašymą (sutiks), kad jam būtų skirtas draudimas vairuoti, tik tam, kad atsirastų galimybė praėjus trumpesniam laikui teisėtai vairuoti transporto priemones nors ir su apribojimais (asmuo galės įgyti vairuotojo pažymėjimą su apribojimo kodu „69“), tačiau nevairuos transporto priemonių, o pasyviai lauks draudimo vairuoti termino pabaigos), draudimo vairuoti ir teisės vairuoti atėmimo laikotarpių suma bus didesnė nei taikant tik teisės vairuoti atėmimą.

Teisės vairuoti atėmimo (netaikant draudimo vairuoti) žemutinės ribos bus mažesnės nei taikomo draudimo vairuoti ir teisės vairuoti atėmimo žemutinių ribų suma. Todėl asmenys, kuriems bus pritaikytas draudimas vairuoti, galimybę vairuoti transporto priemones (nors ir su apribojimais) įgis anksčiau nei asmenys, kuriems ši poveikio priemonė nebuvo taikyta, tačiau galimybė susigrąžinti įprastą vairuotojo pažymėjimą atsiras praėjus ilgesniam laikotarpiui.

Transporto priemonių vairavimas, kai nesilaikoma draudimo vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai, prilygsta transporto priemonių vairavimui, kai vairuojančiam asmeniui atimta teisė vairuoti transporto priemones. 

ANK 424 straipsnio 3 dalis numato, kad transporto priemonių vairavimas, kai vairuojančiam asmeniui atimta teisė vairuoti transporto priemones, arba transporto priemonių vairavimas, kai nesilaikoma draudimo vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai, užtraukia baudą nuo 450 iki 700 eurų.

Anksčiau kreipsitės, anksčiau vairuosite automobilį +370 659 50005

Žemiau mūsų paslaugos tiems, kurie  padarė KET pažeidimą būdami neblaivūs ir siekia, kad policija ar teismas paskirtų trumpesnį teisės vairuoti transporto priemones atėmimo terminą.  

  • Prašymų sutrumpinti teisių atėmimo terminą rengimas, kurį pateikiate policijai.
  • Prašymų sutrumpinti teisių atėmimo terminą rengimas, kurį pateikiate teismui.
  • Skundų dėl policijos nutarimo rengimas. Skunde prašoma sutrumpinti teisių atėmimo terminą ir pateikiami argumentai.  Labai svarbu parengti kokybišką skundą, nes pasiekti norimą rezultatą - sutrumpinti teisių atėmimo terminą - apeliacinėje instancijoje jau yra sunkiau;
  • Apeliacinių skundų rengimas. Apeliaciniame skunde pateikiami išsamūs teisiniai argumentai pagrindžiantys, kad konkrečioje Jūsų situacijoje, yra pagrindas taikyti ANK 34 straipsnio 5 dalies nuostatas ir sutrumpinti teisių atėmimo terminą;
  • Atsiliepimų į apeliacinį skundą rengimas. 
  • Prašymų į aukščiausią Lietuvos instanciją - Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą - rengimas.

Skambinkite dabar ir pasinaudokite įstatyme numatytomis teisėsmis +370 659 50005

Nuo 2017 m. sausio 1 d. už daugelį KET pažeidimų teisių atimą taiko nebe teismas, o policija. Policijos sprendimas, kuriuo vairuotojui skiriama piniginė bauda ir administracinio poveikio priemonė - teisės vairuoti transporto priemones atėmimas -  yra įforminamas nutarimu. Šį procesinį dokumentą –policijos nutarimą – galima skųsti teismui. 

Skundą, kuriuo  prašote sutrumpinti teisių atėmimo terminą, dėl policijos nutarimo reikia paduoti teismui per 20 dienų nuo jo išdavimo/išsiuntimo dienos.

Ši teisės norma yra labai svarbi, kadangi skirtingai negu anksčiau, procesas turi būti pradėtas ne po pusės teisių atėmimo termino, o iš esmės iškart, t. y. per 20 dienų. Būtent per šį terminą turite priduoti skundą dėl policijos nutarimo.  Skundas paduodamas per įstaigą, kuri priėmė nutarimą. 

Pasinaudokite teisių atėmimo sutrumpinimo galimybe +370 659 50005

ANK 34 str. 5 d. nuostatos leidžia asmeniui, padariusiam administracinį teisės pažeidimą, skirti mažesnę nuobaudą nei sankcijoje numatyta minimali bauda arba paskirti švelnesnę nuobaudą ar administracinio poveikio priemonę nei numatyta sankcijoje, arba visai neskirti administracinės nuobaudos ar  administracinio poveikio priemonės.

Sprendžiant dėl nuobaudos švelninimo ar jos neskyrimo, atsižvelgiama į padaryto administracinio nusižengimo pobūdį, pažeidėjo kaltės formą ir rūšį.

Taip pat yra vertinama pažeidėjo asmenybė, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybės bei vadovaujamasi teisingumo, protingumo principais.

Teismai ne kartą yra pažymėję, kad  ANK 34 str. 5 d. gali būti taikomas tik išskirtiniais atvejais, t. y. nustačius kaltininko asmenybę ir jo padarytą pažeidimą apibūdinančių aplinkybių, rodančių, kad teisės normos sankcijoje numatytos nuobaudos skyrimas šiam asmeniui prieštarautų teisingumo ir proporcingumo principams, o visuomenės interesas gali būti užtikrintas ir netaikant sankcijoje numatytos nuobaudos arba ją švelninant, visumą.

Mūsų siekis ne teismo tvarka bylą nagrinėjančiam pareigūnui ar teismui pateikti tokius argumentus, kad pareigūnas ar teismas pripažintų, kad  Jūsų konkrečiu atveju yra pagrindas taikyti ANK 34 straipsnio 5 dalies nuostatas ir sutrumpinti teisės vairuoti atėmimo terminą. 

SUSISIEKTI DĖL KONSULTACIJOS