Kontrabandos gabenimo priemonės -automobilio- priklausančio pažeidėjui, konfiskavimas

Pagal ANK 208 straipsnį kontrabandos gabenimo priemonės konfiskavimas yra papildoma alternatyvi administracinio poveikio priemonė kuri gali, bet neprivalo būti skiriama. Todėl visais atvejais turi būti nustatytos aplinkybės, kurios padidintų šio pažeidimo pavojingumą tokiu mastu, kad neteisėto prekių gabenimo priemonės konfiskavimas taptų proporcingu padaryto pažeidimo pavojingumui

kontrabandos gabenimo
Kategorijos:

Kontrabandos gabenimą valstybė siekia pažaboti ne tik piniginėmis baudomis, bet ir kontrabandos gabenimo priemonių - automobilių - konfiskavimu. Teismai, skirdami nuobaudas už kontrabandos gabenimą, sprendžia, kad transporto priemonės konfiskavimas yra būtinas, siekiant neleisti jos analogiškai panaudoti ateityje.

Administracinės teisės nusižengimas - kontrabandos gabenimas- yra vienas iš pavojingiausių, didžiausią žalą valdymo tvarkai ir visuomenės interesams darančių veikų, numatytų Lietuvos Respublikos ANK, už kurią įstatymų leidėjas nustatė griežtas nuobaudas. 

Kontrabanda gali būti padaryta tik tyčiniais veiksmais, t. y. teisės pažeidėjas supranta, kad jis perveža prekes pažeisdamas įstatymus ir to nori. Kaltininkas suvokia, kad jis neteisėtai per valstybės sieną gabena privalomus pateikti muitinei daiktus ir nori taip veikti. Kontrabandos būdu gabenant daiktus siekiama nesumokėti teisės aktais nustatytų mokesčių, biudžetas negauna įplaukų ir taip daroma žala valstybės finansų sistemai.

Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad pažeidėjas savo neteisėtais veiksmais sudaro tokią situaciją, kai jam nuosavybės teise priklausantis ar tik valdomas ir naudojamas kito asmens turtas gali būti prarastas. Tokio įstatymo grasinimo teisės pažeidėjas sąmoningai nepaiso. Dėl to atsiranda teisinės pasekmės, kurios yra numatytos įstatyme – turto, kuris buvo kontrabandos įrankis (šiuo atveju lengvasis automobilis), konfiskavimas (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997-04-08 nutarimas).

Atsakomybė už kontrabandos gabenimą numatyta ANK 208 straipsnyje. Sankcijas už šį pažeidimą galite paskaityti ČIA.

Kontrabandos gabenimo priemonės konfiskavimas nėra privalomas

Pagal ANK 208 straipsnio sankciją kontrabandos gabenimo priemonių konfiskavimas yra papildoma alternatyvi administracinio poveikio priemonė, todėl skiriant ją turi būti atsižvelgiama į visas bylos aplinkybes, turi būti motyvuotai, remiantis neabejotinai nustatytomis aplinkybėmis, pagrįstas tokios priemonės konfiskavimo būtinumas, o kartu ir tai, kad tik paskyrus tokią papildomą nuobaudą bus pasiekti ANK 22 straipsnyje nustatyti administracinės nuobaudos tikslai.

Kai gabenimo priemonės konfiskavimas skiriamas tik kaip papildomo poveikio priemonė, būtina atsižvelgti ir į proporcingumo principo reikalavimus, kurie kildinami iš Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje suformuluotos nuostatos, kad konstituciniai teisingumo, teisinės valstybės principai suponuoja ir tai, kad už teisės pažeidimus valstybės nustatomos poveikio priemonės turi būti proporcingos (adekvačios) teisės pažeidimui, jos turi atitikti siekiamus teisėtus ir visuotinai svarbius tikslus, neturi varžyti asmens akivaizdžiai labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti; tarp siekiamo tikslo nubausti teisės pažeidėjus ir užtikrinti teisės pažeidimų prevenciją ir pasirinktų priemonių šiam tikslui pasiekti turi būti teisinga pusiausvyra (proporcingumas).

Teismai įvertina kokia nuobaudos rūšis pažeidėjo atžvilgiu būtų efektyviausia siekiant ANK 22 straipsnyje numatytų administracinės nuobaudos tikslų. Motyvuoja, kodėl būtent tik paskyrus papildomą poveikio priemonę bus pasiekti administracinės nuobaudos tikslai.

Kai transporto priemonė priklauso pažeidėjui 

Sprendžiant klausimą dėl pažeidėjui priklausančios transporto priemonės konfiskavimo, kontrabandos gabenimo priemonė konfiskuojama, a) jeigu ji buvo specialiai tam pritaikyta b) arba jeigu tokio kiekio kontrabandinių prekių be jos nebūtų buvę galima gabenti nepateikiant muitinės kontrolei. Turi būti bent vienas iš šių kriterijų.

Tačiau sprendžiant konfiskavimo klausimą kiekvienoje byloje bylos aplinkybės turi būti itin atidžiai įvertinamos, atsižvelgiant į situacijos individualumą, proporcingumo reikalavimą (LAT 2016-02-17 nutartis Nr. 2AT-23-942/2016).

Dėl automobilio pripažinimo kontrabandos dalyko gabenimo priemone teismų praktikoje sprendžiama taip pat atsižvelgiant į visumą byloje nustatytų aplinkybių, apibūdinančių patį kontrabandos dalyką (pavyzdžiui, jo kiekį), konkrečią transporto priemonę, kontrabandos gabenimo mechanizmą (pavyzdžiui, dalyko slėpimo būdas ar dalyko suradimas buvo pasunkintas ir pan.) ir kitas aplinkybes, rodančias automobilio panaudojimo darant kontrabandą (realizuojant sudėties požymius) svarbą (LAT nutartis Nr. 2AT-39-2013). 

Sprendžiant klausimą dėl transporto priemonės konfiskavimo kontrabanda gabenant cigaretes atsižvelgtina ir į gabentų cigarečių kiekį, vertę bei konfiskuotinos transporto priemonės vertę, pažeidėjo asmenybę ir kitas aplinkybes (LAT nutartys Nr. 2AT-36-2014, 2AT-18-2014, 2AT-60-2014).

Teismai skirtingai vertina

Teismų praktikoje, sprendžiant klausimą dėl kontrabandos dalyko kiekio, kurį galima gabenti per valstybės sieną be automobilio pagalbos, laikomasi pozicijos, kad vertinti reikia ne tai, ar pažeidėjas būtų fiziškai sugebėjęs pernešti per valstybės sieną tokį kiekį cigarečių, o tai, ar jis būtų galėjęs tai padaryti slaptai, išvengdamas muitinės kontrolės. 

Atvejai, kuomet teismai sprendžia jog be  transporto priemonės kontrabandinių cigarečių gabenimas nepastebint muitinės pareigūnams nebūtų buvęs įmanomas: gabentų cigarečių kiekis – 953 pakeliai (Byla  Nr. ATP-394-312/2016); 112 pakelių cigarečių (Byla Nr. ATP-1083-628/2013);  298 pakelių cigarečių (Byla  Nr. ATP-621-478/2015); 180 pakelių (Byla Nr. ATP-249-658/2015 ir kt.).

Atvejai, kuomet teismai sprendžia jog be  transporto priemonės kontrabandinių cigarečių gabenimas  būtų įmanomas:170 pakelių taigi transporto priemonė nebuvo būtina tokiam kiekiui cigarečių gabenti (LAT byloje Nr. 2AT-23-942/2016 ); 150 pakelių (Byla Nr. ATP-1329-209/2015), 860 pakelių - tai 86 blokai cigarečių, nepilnos dvi dėžės, o 40 litrų - tai du kanistrai, todėl nemanytina, kad tokį kiekį cigarečių pažeidėjui būtų neįmanoma gabenti pačiam ir be automobilio (Byla Nr. ATP-308-238/2014 ir kt.).

Kontrabandos gabenimo vietos

Atkreiptinas dėmesys, kad yra daugybė bylų, kuomet pažeidėjai cigaretes gabena neįprastose vietose: stoge už šoninių apmušalų, prietaisų skydelio skyriuje (Vilniaus apygardos teismo 2014-05-23 nutartis Nr. ATP-606-256/2014); po gultu esančiose daiktadėžėse (Kauno apygardos teismo 2014-10-20 nutartis administracinėje byloje Nr. ATP-1067-175/2014); automobilio salone po apatiniu gultu esančiose daiktadėžėse dešinėje ir kairėje pusėje dvigubuose dugnuose, taip pat priekinės panelės viduryje, viršuje keleivio pusėje po apdailomis, taip pat vairuotojo pusėje galinėje salono dalyje po apdailomis (Kauno apygardos teismo 2015-01-29 nutartis administracinėje byloje Nr. ATP-55-485-2015); automobilyje po priekinėmis sėdynėmis esančiose dėtuvėse, daiktadėžejė, bagažinės dėžėje po rūbais paslėpus maišelyje (Vilniaus apygardos teismo 2014-03-26 nutartis administracinėje byloje Nr. ATP-353-574-2014);  vilkiko kabinos priekinių sėdynių atlošuose įrankių dėžėje bei puspriekabės daiktadėžėje (Kauno apygardos teismo 2013-12-13 nutartis administracinėje byloje Nr. ATP-1325-383/2013); dalį cigarečių paslėpė automobilio salone, o kitą dalį įdėjo į po kabina vairuotojo pusėje esančią praplatintą diržų dėtuvę (Byla Nr. Byla Nr. ATP-1014-485-2015); cigaretės, dyzelinas buvo paslėpti daiktadėžėse ar po ja, balkyje, purvasaugiuose, tačiau šios vietos negali būti laikomos specialiai įrengtomis slėptuvėmis kontrabandos dalykui paslėpti (Byla Nr. ATP-308-238/2014)  ir aukštesnės instancijos teismai konstatuoja jog nėra pagrindo išvadai, kad jos buvo slepiamos.

LAT 2014-12-02 nutartyje, administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 2AT-68-2014, pažeidėjui gabenant prekes iš anksto perdarytuose automobilio galiniuose purvasargiuose ir automobilio priekyje esančiame metaliniame balkyje bei įvairiuose vietose daiktadežėse konstatavo, kad svarbu tai, kad „specialios slėptuvės automobilyje nebuvo įrengtos, o tik buvo pritaikytos automobilio konstrukcinės ertmės“. Arba LAT 2014-11-06 nutartyje, nagrinėdamas administracinio teisės pažeidimo bylą Nr. 2AT-59-2014 automobilio kabinos apdailos ertmę ir apdailos ertmę po sėdyne, kur buvo rastos cigaretės pripažino tokiomis automobilio vietomis „kurios lengvai pasiekiamos ir gali būti panaudotos įvairiems daiktams sudėti“.

Tuo tarpu kiti teismai, kuomet pažeidėjai cigaretes gabena daiktams nepritaikytose vietose, tokiose kaip: bagažinėje po apdaila gamyklinėse nišose, virš automobilio kuro bako, už galinių automobilio sėdynių ir priekiniame prietaisų skydelyje už daiktadėžės (Vilniaus apygardos teismo 2016-06-18 nutartis Nr. ATP-394-312/2016 ir žemiau aprašomose bylose) jau teismai konstatuoja, kad cigaretės buvo slepiamos. 

Kontrabandos bylose svarbi kiekviena smulkmena, todėl mūsų teisės specialistai sukaupę sėkmingą patirtį kontrabandos bylose Jums gali padėti.

Palikite savo rūpesčius profesionalams.

Kreipkitės dabar tel. +370 659 50005 arba rašykite teisybe@emerita.lt

Teismų praktika 

1 Byla. Štai byloje S. G. automobilyje, t. y. gamyklinėse ertmėse, vietose nepritaikytose daiktams gabenti,  gabeno 1550 pakelių cigarečių su Baltarusijos Respublikos banderolėmis, kurių bendra vertė 4 464 Eur . Pažeidimas buvo nustatytas atlikus detalų automobilio patikrinimą. Taigi, nors pažeidėjai priklausanti transporto priemonė nebuvo specialiai perdaryta kontrabandai gabenti, tačiau administracinėn atsakomybėn patraukta S. G. automobilyje paslėpdama tokį cigarečių kiekį, iš anksto pasiruošė pažeidimo padarymui. Be to, įvertinus gabentų cigarečių kiekį (viso 1550 cigarečių pakelių) ir jų gabenimo aplinkybes, teismas konstatuoja, kad tokio cigarečių kiekio asmuo negalėtų slapta, išvengiant muitinės kontrolės, pergabenti per valstybės sieną, nenaudodamas transporto priemonės. Todėl sutiktina su apylinkės teismo išvada, jog automobilis buvo tiesiogiai panaudotas teisės pažeidimui daryti, taip apsunkinant kontrabandos daiktų suradimą ir pažeidimo išaiškinimą.

Skiriant nuobaudą atsižvelgta į padaryto administracinio teisės pažeidimo pobūdį, pažeidėjos asmenybę, tai, kad yra jos atsakomybę lengvinanti, nėra atsakomybę sunkinančių aplinkybių, dirba, nėra bausta administracine tvarka. Neskiriant papildomos nuobaudos – transporto priemonės konfiskavimo, šiuo konkrečiu atveju nebus pasiekti ANK 22 straipsnyje numatyti administracinės atsakomybės taikymo tikslai. Automobilis konfiskuotas (Byla Nr. ATP-141-209/2017).

2 Byla.  A. M. jam priklausančio automobilio po bagažinės kilimine danga bei galinių durelių ertmėse gabeno 128 pakelius cigarečių su Baltarusijos Respublikos banderolėmis, kurių bendra muitinė vertė 343,44 eurai. Pirma instancija konfiskavo automobilį, o apeliacinė instancija paliko galioti pirmos instancijos nutarimą.

Nepaisant to, kad transporto priemonės konfiskavimas tėra papildomo poveiki priemonė, nepaisant to, kad sulaikytų prekių kiekis ir vertė yra maži, pažeidimas buvo padarytas pirmą kartą, kad ankščiau administracine tvarka nebuvo baustas, prisipažino padaręs pažeidimą, gailisi, dirba, transporto priemonė jam yra būtina nuvykti į darbą, vedęs, kartu su sutuoktine augina šešis vaikus, penki iš jų gyvena kartu su jais, todėl automobilis reikalingas nuolat vaikus nuvežti į mokyklą automobilis buvo  konfiskuotas.

Aukštesnės instancijos teismas pažymėjo, kad pagal suformuojamą Lietuvos Respublikos teismų praktiką transporto priemonės konfiskavimas administracinio nusižengimo (ankščiau administracinio teisės pažeidimo) bylose, kuriose sprendžiamas administracinės atsakomybės pagal ANK 208 straipsnio nuostatas klausimas, paprastai taikomas tais atvejais, kai transporto priemonė buvo tiesiogiai panaudota teisės pažeidimui daryti, jeigu be šios priemonės jo padarymas būtų neįmanomas.

Nubaustasis kontrabandines cigaretes gabeno jam priklausančiu automobiliu ir byloje nustatyta, kad šis automobilis buvo tiesiogiai panaudotas administraciniam nusižengimui daryti. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, jog cigaretės buvo paslėptos po automobilio bagažinės kilimine danga, galinių durelių ertmėse bei teismų praktiką darytina išvada, kad tokio kiekio cigarečių be automobilio, nepastebėtam pasienio pareigūnų, gabenti nebūtų įmanoma.

 Taip pat pažymėjo, kad  gabentos cigaretės (128 pakeliai) buvo slepiamos automobilyje, išardant automobilio dureles bei paslepiant po automobilio bagažinės kilimine danga. Tam, kad cigaretės būtų patalpintos automobilio durelėse po jos apdailos detalėmis, neabejotinai reikėjo atlikti tam tikrus automobilio ardymo darbus, kas rodo, kad tokie veiksmai buvo atlikti sąmoningai ir tyčia, siekiant paslėpti gabenamas cigaretės nuo muitinės pareigūnų bei paneigia nubaustojo apeliacinio skundo argumentus, kad jo automobilyje vežamos cigaretės nebuvo slepiamos.

Taigi sprendimas nubausto atžvilgiu taikyti transporto priemonės konfiskavimą yra pagrįstas ir teisėtas (Byla Nr. AN2-3-195/2017) .

3 Byla. 2016-02-17 LAT byloje Nr. 2AT-23-942/2016  panaikino žemesnių grandžių sprendimų dalis, kuriomis buvo taikytas pažeidėjui P. S. priklausančios transporto priemonės konfiskavimas.

Byloje nustatyta, kad konfiskuotoje transporto priemonėje nebuvo įrengta speciali slėptuvė, cigaretės buvo slepiamos automobilio salone po kilimėliu. Tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismas pripažino, kad nors automobilis nebuvo specialiai pritaikytas kontrabandai gabenti (nebuvo įrengta slėptuvių, cigarečių pakeliai gabenti automobilio salone, po kilimėliu), tačiau be automobilio pareiškėjas nebūtų galėjęs fiziškai gabenti tokio kiekio cigarečių, todėl jis laikytinas pažeidimo padarymo priemone ir konfiskuotinas. Teisėjų kolegija atnaujintoje administracinio teisės pažeidimo byloje darė išvadą, kad teismų paskirta papildoma nuobauda – P. S. nuosavybės teise priklausančio automobilio konfiskavimas – yra aiškiai per griežta ir neproporcinga administracinė nuobauda, prieštaraujanti teisingumo ir protingumo principams. Be to, teismai neįvertino gabentų cigarečių kiekio, o būtent, kad pareiškėjas gabeno nedidelį kiekį cigarečių -170 pakelių (vertė 409,70 Eur), taigi transporto priemonė nebuvo būtina tokiam kiekiui cigarečių gabenti.

 4 Byla. Pažeidėja H.A. gabeno 3080 pakelių cigarečių. Cigaretės buvo paslėptos automobilio durelėse, variklio ir akumuliatoriaus skyriuose. Nors automobilyje nebuvo įrengtos specialios slėptuvės ir jis nepritaikytas specialiai cigarečių kontrabandai gabenti, tačiau atsižvelgiant į cigarečių slėpimo vietą, matyti, kad pažeidėja kruopščiai ruošėsi nusižengimo padarymui slėpdama cigaretes automobilio nurodytose vietose, nes paprastai šios automobilio vietos nėra skirtos daiktams gabenti, ir tokiu būdu apsunkindama jų suradimą. Neatlikus detalaus transporto priemonės patikrinimo (neišėmus kai kurių detalių), muitinės pareigūnai akivaizdžiai nematė ir negalėjo patikrinti, kiek cigarečių H. A. gabena.

Tokio cigarečių kiekio – 3 080 pakelių, be automobilio asmuo nebūtų galėjęs gabenti per sieną nepateikdamas jų muitinės kontrolei, t. y. tokiam veiksmui atlikti automobilis buvo būtinas, o cigarečių slėpimas ir jų nedeklaravimas nustatyta tvarka leidžia teigti, kad prekės buvo slėptos, siekiant išvengti muitinės kontrolės ir mokesčių sumokėjimo, o automobilis tiesiogiai panaudotas kaip įrankis toms cigaretėms gabenti bei slėpti, tam specialiai pasiruošiant. Todėl, pirmos instancijos teismas pagrįstai paskyrė administracinio poveikio priemonę –kontrabandos gabenimo priemonės- automobilio konfiskavimą (Byla Nr. Nr. AN2-318-319/2017).

5 byla. 560 pakelių cigarečių kurių bendra vertė 1612,80 Eur, o tokio kiekio cigarečių be automobilio pagalbos, pažeidėjas nebūtų galėjęs nepastebėtai, t. y., nepateikiant jų muitiniam patikrinimui, gabenti per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, kas leidžia pagrįstai teigti, jog P. L. inkriminuoto administracinio teisės pažeidimo padarymui automobilis buvo būtinas. Kontrabandos gabenimo priemonė - automobilis konfiskuotas (Byla Nr. ATP-196-245/2017).

6 byla. I. A. vykdama per valstybės sieną jai priklausančio automobilio galiniame bamperyje, vietoj atsarginio rato bei specialiai įrengtose slėptuvėse (atskirame kuro bake) gabeno 1342 pakelius cigarečių, kurių bendra muitinė vertė 3879,16 eurai. Kontrabandos gabenimo priemonė - automobilis konfiskuotas (Byla Nr.ATP-298-166/2017).

Kaip jau minėta, pagal ANK 208 straipsnį kontrabandos gabenimo priemonės konfiskavimas yra papildoma alternatyvi administracinio poveikio priemonė kuri gali, bet neprivalo būti skiriama. Todėl visais atvejais turi būti nustatytos aplinkybės, kurios padidintų šio pažeidimo pavojingumą tokiu mastu, kad neteisėto prekių gabenimo priemonės konfiskavimas taptų proporcingu padaryto pažeidimo pavojingumui (LAT byla Nr. 2AT-99-895/2015). 

Paminėtose bylose labai mažai dėmesio kreipiama  į proporcingumo principą, konstruojant ir taikant sankcijų už kontrabandą sistema, dėl ko už kontrabandą taikomos priemonės kartais prasilenkia su teisingumo principu. 

Atminkite, kad labai svarbu tinkamai pasiruošti bylai nuo pat pradžių ir tinkamai motyvuoti savo poziciją pirmos instancijos teisme. Muitinei pateikus apeliacinį skundą, taip pat labai rekomenduojame teikti atsiliepimą į muitinės apeliacinį skundą, nelikti pasyviam. 

Mes ir toliau išsamiai apžvelgsime kontrabandos gabenimo bylas ir papildysime. 

Publikacijoje panaudota Marijampolės apskrities VPK nuotr.