Nusižengimai, už kuriuos administracinių nusižengimų kodekse numatytas (ne)privalomas teisės vairuoti transporto priemones atėmimas

Sužinokite, už kokius KET pažeidimus yra numatytas teisės vairuoti transporto priemones atėmimas.

teisių atėmimas, teisės vairuoti išsaugojimas, vairuotojo pažymėjimo neatėmimas, sutrumpinimas, teisių išsaugojimas
Kategorijos:

Informacija nuolat atnaujinama, paskutinis atnaujinimas 2022-12-01

ANK 420 straipsnio 1 dalis. Atsakomybė.

Pagal ANK 420 straipsnio 1 dalį administracinę atsakomybę užtraukia vienas ar keli šioje normoje nustatyti alternatyvūs veiksmai: a) transporto priemonių vairavimas vienu metu ar paeiliui padarant kelis grėsmę eismo saugumui keliančius eismo taisyklių pažeidimus; b) lenkimas vietose, kuriose pagal Kelių eismo taisykles draudžiama lenkti; c) vairavimas neteisėtai organizuotose transporto priemonių lenktynėse; d) pavojingą situaciją sukėlęs (t. y. privertęs kitus eismo dalyvius staigiai keisti judėjimo greitį, kryptį arba imtis kitokių veiksmų savo ar kitų žmonių saugumui užtikrinti) Kelių eismo taisyklių pažeidimas; e) tokią pat pavojingą situaciją sukėlęs įvažiavimas į priešpriešinio eismo juostą pažeidžiant Kelių eismo taisyklių reikalavimus. 

Jei ANK 420 straipsnio 1 dalyje pažeidimas padarytas esant blaiviam ir turint teisę vairuoti, vairuotojams gresia bauda nuo 170 iki 230 eurų ir  privaloma skirti teisių atėmimą nuo 3 iki 6 mėnesių.

Jei ANK 420 straipsnio 1 dalyje pažeidimas padarytas esant blaiviam, tačiau neturint teisės vairuoti, vairuotojams gresia bauda nuo 450 iki 600 eurų ir privaloma skirti teisių atėmimą nuo 3 iki 6 mėnesių.

Jei ANK 420 straipsnio 1 dalyje pažeidimas padarytas esant neblaiviam (ne mažiau negu 0,41 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) arba apsvaigusiam nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmens, taip pat vengusio apsvaigimo patikrinimo arba alkoholį (nustatytas ne mažiau negu 0,41 promilės neblaivumas), narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas vartojusio iki patikrinimo asmens, vairuotojams gresia bauda nuo 900 iki 1 200 eurų ir  privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo 2 iki 3 metų arba asmenims, kuriems nustatytas neblaivumas (ne mažiau negu 0,41 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės), teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo 1 iki 2 metų ir draudimą vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai, nuo 1 metų 6 mėnesių iki 2 metų ir gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas.

ANK 420 straipsnio 2 dalis. Atsakomybė.

ANK 420 straipsnio 2 dalyje numatyta administracinė atsakomybė asmenims už chuliganišką vairavimą. Chuliganiškas vairavimas – tai pavojų eismo saugumui arba savo ar kitų žmonių saugumui keliantis KET pažeidimas dėl chuliganiškų paskatų.

Jei ANK 420 straipsnio 2 dalyje pažeidimas padarytas esant blaiviam ir turint teisę vairuoti, vairuotojams gresia bauda nuo 450 iki 550 eurų ir privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo 1 iki 2 metų. 

Jei ANK 420 straipsnio 2 dalyje pažeidimas padarytas esant blaiviam, tačiau neturint teisės vairuoti, vairuotojams gresia bauda nuo 750 iki 1 100 eurų ir privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo 1 iki 2 metų. 

Jei ANK 420 straipsnio 2 dalyje pažeidimas padarytas esant neblaiviam (ne mažiau negu 0,41 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) arba apsvaigusiam nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmens, taip pat vengusio apsvaigimo patikrinimo arba alkoholį (nustatytas ne mažiau negu 0,41 promilės neblaivumas), narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas vartojusio iki patikrinimo asmens, vairuotojams gresia bauda nuo 1 200 iki 1 500 eurų ir privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo 3 iki 5 metų arba asmenims, kuriems nustatytas neblaivumas (ne mažiau negu 0,41 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės), teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo 2 iki 4 metų ir draudimą vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai, nuo 1 metų 6 mėnesių iki 2 metų ir gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas.

Jei ANK 420 straipsnio 2 dalyje pažeidimas padarytas pakartotinai esant blaiviam ir turint teisę vairuoti užtraukia baudą nuo 550 iki 800 eurų ir gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas.

Jei ANK 420 straipsnio 2 dalyje pažeidimas padarytas pakartotinai esant blaiviam, tačiau neturint teisės vairuoti užtraukia baudą nuo 1 000 iki 2 200 eurų ir gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas.

ANK 422 straipsnis. Transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojai. Atsakomybė.

ANK 422 straipsnio 3 dalyje numatyta atsakomybė už praktinio vairavimo mokymą, kai tai daro neblaivūs (ne mažiau negu 0,41 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) vairavimo instruktoriai ar šeimos narį mokantys vairuoti asmenys arba asmenys, apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, taip pat apsvaigimo patikrinimo vengimas arba alkoholio (nustatytas ne mažiau negu 0,41 promilės neblaivumas), narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas iki patikrinimo užtraukia baudą vairavimo instruktoriams ar šeimos narį mokantiems vairuoti asmenims nuo 150 iki 300 eurų ir privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo 11 mėnesių iki 1 metų 1 mėnesio arba teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo 6 mėnesių iki 1 metų ir draudimą vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai, nuo 6 mėnesių iki 1 metų. 

Pagal ANK 422 straipsnio 5 dalį atsako tas, kas vairavo transporto priemonę būdamas neblaivus (ne mažiau negu 0,41 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojai, taip pat apsvaigimo patikrinimo vengimas arba alkoholio (nustatytas ne mažiau negu 0,41 promilės neblaivumas), narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas užtraukia baudą vairuotojams nuo 800 šimtų iki 1 100 eurų ir privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo 1 metų iki 1 metų 6 mėnesių arba teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo 6 mėnesių iki 1 metų ir draudimą vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai, nuo 1 metų iki 1 metų 6 mėnesių.

ANK 416 straipsnis. Nustatyto greičio viršijimas. Atsakomybė.

ANK 416 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad pradedantiesiems vairuotojams, transporto priemonių, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė negu 3,5 t arba kuriose yra daugiau kaip 9 sėdimos vietos už nustatyto greičio viršijimą daugiau kaip 30, bet ne daugiau kaip 40 kilometrų per valandą skiriama bauda nuo 120 iki 170 eurų ir privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo 3 iki 6 mėnesių.

ANK 416 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad pradedantiesiems vairuotojams, transporto priemonių, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė negu 3,5 t arba kuriose yra daugiau kaip 9 sėdimos vietos už nustatyto greičio viršijimą daugiau kaip 40, bet ne daugiau kaip 50 kilometrų per valandą skiriama bauda nuo 170 iki 230 eurų ir privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo 6 iki 1  metų.

ANK 416 straipsnio 6 dalyje už nustatyto greičio viršijimą daugiau kaip 50 kilometrų per valandą, užtraukia baudą nuo 450 iki 550 eurų ir privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo 1 iki 6 mėnesių.

ANK 416 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad pradedantiesiems vairuotojams, transporto priemonių, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė negu 3,5 t arba kuriose yra daugiau kaip 9 sėdimos vietos už nustatyto greičio viršijimą daugiau kaip 50 kilometrų per valandą skiriama bauda nuo 450 iki 700 eurų ir privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo 1 metų iki 1 metų 6 mėnesių.

ANK 427 straipsnio 1 dalis. Pakartotinis transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojai. Atsakomybė.

ANK 427 straipsnyje numatyta atsakomybė už KET pažeidimus, griežčiausia. Tai pakartotinis transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojai.

Transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neturintis teisės vairuoti ir neblaivus (ne mažiau negu 0,41 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) arba apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, arba vengęs apsvaigimo patikrinimo, arba alkoholį (nustatytas ne mažiau negu 0,41 promilės neblaivumas), narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas vartojęs iki patikrinimo vairuotojas, kuriam buvo paskirta administracinė nuobauda už šioje dalyje, šio kodekso 420 straipsnio 4, 5 dalyse, 422 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5 dalyse, 423 straipsnio 3 dalyje, 424 straipsnio 6 dalyje numatytus administracinius nusižengimus, jei nepraėjo vieni metai nuo paskirtos nuobaudos ar administracinio poveikio priemonės įvykdymo dienos, arba kuris turi nepanaikintą ar neišnykusį teistumą už nusikalstamą veiką, kurią jis padarė neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuodamas transporto priemonę, užtraukia baudą nuo 1 200 iki 2 200 eurų, privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo 4 iki 7 metų arba asmenims, kuriems nustatytas neblaivumas (ne mažiau negu 0,41 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės), teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo 3 iki 6 metų ir draudimą vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai, nuo 1 metų 6 mėnesių iki 2 metų ir privaloma skirti transporto priemonės konfiskavimą.

Transporto priemonių vairavimas, kai tai daro turintis teisę vairuoti ir neblaivus (ne mažiau negu 0,41 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) arba apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, arba vengęs apsvaigimo patikrinimo, arba alkoholį (nustatytas ne mažiau negu 0,41 promilės neblaivumas), narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas vartojęs iki patikrinimo vairuotojas, kuriam buvo paskirta administracinė nuobauda už šioje dalyje, šio kodekso 420 straipsnio 4, 5 dalyse, 422 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5 dalyse, 423 straipsnio 3 dalyje, 424 straipsnio 6 dalyje numatytus administracinius nusižengimus, jei nepraėjo vieni metai nuo paskirtos nuobaudos ar administracinio poveikio priemonės įvykdymo dienos, arba kuris turi nepanaikintą ar neišnykusį teistumą už nusikalstamą veiką, kurią jis padarė neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuodamas transporto priemonę, užtraukia baudą nuo 1 000 iki 1 500 eurų, privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo 4 iki 7 metų arba asmenims, kuriems nustatytas neblaivumas (ne mažiau negu 0,41 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės), teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo 3 iki 6 metų ir draudimą vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai, nuo 1 metų 6 mėnesių iki 2 metų ir privaloma skirti transporto priemonės konfiskavimą.

ANK 423 straipsnis. Nežymų sveikatos sutrikdymą ir turto sugadinimą nulėmęs Kelių eismo taisyklių pažeidimas. Atsakomybė.

ANK 423 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad vairuotojui (blaivaus, tačiau neturinčio teisės vairuoti transporto priemones), padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, kuris lėmė kitiems asmenims priklausančių transporto priemonių, krovinių, kelių, kelio ir kitų įrenginių arba kito turto sugadinimą (apgadinimą), užtraukia baudą nuo 300 iki 560 eurų ir privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo 9 mėnesių iki 1 metų. 

ANK 423 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad, vairuotojui, (blaivaus ir turinčio teisę vairuoti transporto priemones), nežymų kitų asmenų sveikatos sutrikdymą sukėlęs Kelių eismo taisyklių pažeidimas, užtraukia baudą nuo 150 iki 300 eurų ir gali būti skiriamas teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo 1 iki 2 metų.

ANK 423 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad, vairuotojui, (blaivaus, tačiau neturinčio teisės vairuoti transporto priemones), nežymų kitų asmenų sveikatos sutrikdymą sukėlęs Kelių eismo taisyklių pažeidimas, užtraukia baudą nuo 600 iki 850 eurų ir privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo 1 iki 2 metų. 

ANK 423 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad, neblaivių (ne mažiau negu 0,41 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) arba apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenų, taip pat vengusių apsvaigimo patikrinimo arba alkoholį (nustatytas ne mažiau negu 0,41 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės neblaivumas), narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas vartojusių po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo asmenų padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, kuris sukėlė kitų asmenų nežymų sveikatos sutrikdymą ar lėmė kitiems asmenims priklausančių transporto priemonių, krovinių, kelių, kelio ir kitų įrenginių arba kito turto sugadinimą (apgadinimą), užtraukia baudą nuo 1 200 iki 1 500 eurųprivaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo 3 iki 5 metų arba asmenims, kuriems nustatytas neblaivumas (ne mažiau negu 0,41 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės), teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo 2 iki 4 metų ir draudimą vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai, nuo 1 metų 6 mėnesių iki 2 metų, bei gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas.

ANK 424 straipsnis. Transporto priemonės vairavimas neturint teisės vairuoti, vairavimas, kai vairuojančiam asmeniui atimta ar sustabdyta teisė vairuoti transporto priemones, arba transporto priemonės perdavimas tokiam asmeniui vairuoti, vairavimas nepasitikrinus sveikatos nustatytu periodiškumu, nesilaikant vairuotojui taikomų apribojimų ar pasibaigus vairuotojo pažymėjimo galiojimo laikui. Atsakomybė.

ANK 424 straipsnio 3 dalyje numatyta administracinė atsakomybė už transporto priemonių vairavimą neturint teisės jas vairuoti ar neturint teisės vairuoti šios rūšies transporto priemones arba transporto priemonės vairavimą, kai vairuojančiam asmeniui sustabdyta teisė vairuoti transporto priemones, užtraukia baudą nuo 300 iki 450 eurų ir privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo 6 mėnesių iki 1 metų. 

ANK 424 straipsnio 4 dalyje numatyta administracinė atsakomybė už transporto priemonių vairavimą, kai vairuojančiam asmeniui atimta teisė vairuoti transporto priemones, arba transporto priemonių vairavimą, kai nesilaikoma draudimo vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai, užtraukia baudą nuo 450 iki 700 eurų ir privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo 6 mėnesių iki 1 metų.

ANK 424 straipsnio 5 dalyje numatyta administracinė atsakomybė asmeniui, pakartotinai vairuojančiam transporto priemones neturint teisės jas vairuoti ar neturint teisės vairuoti šios rūšies transporto priemones arba kai sustabdyta teisė vairuoti transporto priemones, arba kai  atimta teisė vairuoti transporto priemones, arba kai vairuojant transporto priemones nesilaikoma draudimo vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai arba asmeniui, kuriam buvo paskirta administracinė nuobauda už šio kodekso 423 straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį nusižengimą arba kuriam buvo paskirta administracinė nuobauda kaip neturinčiam teisės vairuoti transporto priemones asmeniui už šio kodekso 416 straipsnio 6 dalyje, 420 straipsnio 1, 2, 3 dalyse, 423 straipsnio 2 dalyje, 426 straipsnio 1, 2, 5 dalyse, 427 straipsnio 1 dalyje numatytus administracinius nusižengimus, jei nepraėjo vieni metai nuo paskirtos nuobaudos ar administracinio poveikio priemonės įvykdymo dienos, arba kuris turi nepanaikintą ar neišnykusį teistumą už nusikalstamą veiką, kurią jis padarė neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuodamas transporto priemonę, užtraukia baudą nuo 800 iki 1 100 eurų, privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo 1 metų 6 mėnesių iki 2 metų ir gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas.

ANK 424 straipsnio 6 dalyje numatyta administracinė atsakomybė, kai neblaivus (ne mažiau negu 0,41 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) arba apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmens, taip pat vengęs apsvaigimo patikrinimo arba alkoholį (nustatytas ne mažiau negu 0,41 promilės neblaivumas), narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas vartojęs iki patikrinimo, neturėdamas teisės  vairuoti transporto priemones ar neturėdamas teisės vairuoti šios rūšies transporto priemones arba kai vairuojančiam asmeniui sustabdyta teisė vairuoti transporto priemones, arba kai vairuojančiam asmeniui atimta teisė vairuoti transporto priemones, arba kai asmuo vairuoja transporto priemonę nesilaikydamas draudimo vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai, užtraukia bauda nuo 1 100 iki 1500 eurų, privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo 1 metų iki 1 metų 6 mėnesių ir gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas.

ANK 426 straipsnis. Nepaklusimas reikalavimui sustabdyti transporto priemonę arba pasitraukimas iš eismo įvykio vietos. Atsakomybė.

Jei ANK 426 straipsnio 1 dalyje nurodytą nusižengimą (pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo vairuotojas yra susijęs, vietos pažeidžiant Kelių eismo taisykles, kai padaryta žala neviršija penkiolikos bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių, (iki arba lygią 750 eurų) padaro turintis teisę vairuoti vairuotojas, jam gresia bauda nuo 600 iki 1 100 eurų ir  gali būti skiriamas teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo 1 iki 3 metų.

Jei ANK 426 straipsnio 1 dalyje nurodytą nusižengimą (pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo vairuotojas yra susijęs, vietos pažeidžiant Kelių eismo taisykles, kai padaryta žala neviršija penkiolikos bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių (padaryta žala svetimam turtui mažesnė arba lygi 750 eurų) padaro neturintis teisės vairuoti vairuotojas, jam gresia bauda nuo 850 iki 2 000 eurų ir  privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo 1 iki 3 metų.

 Jei ANK 426 straipsnio 2 dalyje numtatytą nusižengimą (pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo vairuotojas yra susijęs, vietos pažeidžiant Kelių eismo taisykles, kai padaryta žala viršija penkiolikos bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių (padaryta žala svetimam turtui daugiau nei 750 eurų) padaro vairuotojas, turintis teisę vairuoti, jam gresia bauda nuo 1 100 iki 2 000 eurų ir gali būti skiriamas teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo 1 iki 3 metų. 

Jei ANK 426 straipsnio 2 dalyje nurodytą nusižengimą (pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo vairuotojas yra susijęs, vietos pažeidžiant Kelių eismo taisykles, kai padaryta žala viršija penkiolikos bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių, (padaryta žala svetimam turtui daugiau nei 750 eurų) padaro  vairuotojas neturintis teisės vairuoti, jam gresia bauda nuo 2 000 iki 2 600 eurų ir privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo 1 iki 3 metų. 

ANK 426 straipsnio 4 dalyje numatyta administracinė už nepaklusimą uniformuoto aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno, valstybinių miškų apsaugos pareigūno, Lietuvos Respublikos muitinės pareigūno, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūno, savivaldybių institucijų arba jų įgaliotų įstaigų kelių transporto priežiūros tarnybų ar Lietuvos transporto saugos administracijos pareigūno teisėtam, aiškiai išreikštam ir nustatytą tvarką atitinkančiam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę, vairuotojams užtraukia baudą nuo 850 iki 1 200 eurų, gali būti skiriamas teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo 3 iki 5 metų, gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas.

ANK 426 straipsnio 5 dalyje numatyta administracinė už nepaklusimą uniformuoto policijos ar Karo policijos pareigūno teisėtam, aiškiai išreikštam ir nustatytą tvarką atitinkančiam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę užtraukia baudą vairuotojams, turintiems teisę vairuoti, užtraukia baudą nuo 850 iki 1 200 eurų, privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo 3 iki 5 metų, gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas.

ANK 426 straipsnio 5 dalyje numatyta administracinė už nepaklusimą uniformuoto policijos ar Karo policijos pareigūno teisėtam, aiškiai išreikštam ir nustatytą tvarką atitinkančiam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę užtraukia baudą vairuotojams, neturintiems teisės vairuoti, užtraukia baudą nuo 1 150 iki 1 450 eurų, privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo 3 iki 5 metų, gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas.

ANK 417 straipsnis. Kelio ženklų, žmonių vežimo reikalavimų nesilaikymas ar kitas Kelių eismo taisyklių pažeidimas. Atsakomybė.

ANK 417 straipsnio 3 dalyje numatyta administracinė atsakomybė už reikalavimo duoti kelią pradedant važiuoti, įvažiuojant į kelią, persirikiuojant ir kitaip keičiant važiavimo kryptį nevykdymas, įvažiavimas į priešpriešinio eismo juostą pažeidžiant Kelių eismo taisyklių reikalavimus, apsisukimas geležinkelio pervažose, vietose, kur kelio matomumas bent viena kryptimi mažesnis kaip 100 metrų, draudimo vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, kai jomis naudojamasi rankomis (išskyrus atvejus, kai stovinčios transporto priemonės variklis išjungtas), nesilaikymas užtraukia baudą vairuotojams nuo 60 iki 90 eurų ir gali būti skiriamas teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo 1 iki 3 mėnesių. 

ANK 417 straipsnio 4 dalyje numatyta administracinė atsakomybė už važiavimą esant draudžiamam šviesoforo signalui arba reguliuotojo gestui, nesustojimas prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalaujama pagal taisykles ir užtraukia baudą nuo 60 iki 90 eurų ir gali būti skiriamas teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo 1 iki 6 mėnesių.

ANK 417 straipsnio 4 dalyje numatyta administracinė atsakomybė už transporto priemonių su įjungtais mėlynos (mėlynos ir raudonos) spalvos švyturėliais ir specialiais garso signalais arba jų lydimų transporto priemonių nepraleidimą, nesustojimą, kai to reikalaujama pagal taisykles, ar kitoks kliudymas jų eismui, užtraukia baudą vairuotojams nuo 90 iki 140 eurų ir gali būti skiriamas teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo dviejų iki keturių mėnesių.

421 straipsnis. Važiavimo per geležinkelio pervažas taisyklių pažeidimas. Atsakomybė.

ANK 421 straipsnio 1 dalyje numatyta administracinė atsakomybė už važiavimą per geležinkelį tam neskirtose vietose, prieš geležinkelio pervažą praleisti traukinio sustojusių kitų transporto priemonių apvažiavimas, įvažiavimą į geležinkelio pervažą esant draudžiamam šviesoforo ar pervažos budėtojo signalui arba kai užtvaras yra nuleistas ar pradeda leistis, savavališkas užtvaro pakėlimas arba jo apvažiavimas, įvažiavimas į geležinkelio pervažą, kai už jos yra kliūtis, kuri verstų vairuotoją sustoti pervažoje, specialiai transportuoti neparengtų žemės ūkio, kelių, statybos ir kitų mašinų gabenimas per geležinkelio pervažą, kelio ženklo „Stop“, kuris pastatytas prieš geležinkelio pervažą, reikalavimo nesilaikymas užtraukia baudą vairuotojams nuo 180 iki 280 eurų ir privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo 2 iki 6 mėnesių.

ANK 432 straipsnis. Naudojimosi saugos diržais, vaikų ūgiui ir svoriui pritaikytomis atitinkamos grupės sėdynėmis, motociklininko šalmais tvarkos pažeidimas. Atsakomybė.

ANK 423 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog jeigu pakartotinai padaromas nusižengimas, o būtent naudojimosi saugos diržais, vaikų ūgiui ir svoriui pritaikytomis atitinkamos grupės sėdynėmis, motociklininko šalmais tvarkos pažeidimas, užtraukia baudą vairuotojams ir (ar) keleiviams nuo 60 iki 90 eurų ir gali būti skiriamas teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo 1 iki 2 mėnesių.

ANK 415 straipsnis. Transporto priemonių dalyvavimo viešajame eisme reikalavimų pažeidimas. Atsakomybė.

ANK 415 straipsnio 3 dalyje numatyta atsakomybė asmenims vairuojantiems įregistruotą arba išregistruotą transporto priemonę, tačiau be valstybinio numerio ženklų (ženklo) arba valstybinio numerio ženklų galiojimas pasibaigęs, išskyrus atvejį, kai pranešus policijai apie transporto priemonės valstybinio numerio ženklų (ženklo) vagystę, vykstama išsiimti naujų (naujo) valstybinio numerio ženklų (ženklo). Toks pažeidimas užtraukia vairuotojams baudą nuo 60 iki 120 eurų ir gali būti skiriamas teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo 1 iki 3 mėnesių. 

ANK 415 straipsnio 5 dalyje, numatyta atsakomybė asmenims, vairuojantiems transporto priemonę su suklastotais valstybinio numerio ženklais (ženklu), uždengtais ar kitaip užmaskuotais valstybinio numerio ženklais (ženklu) arba su pritvirtintais ne tai transporto priemonei išduotais valstybinio numerio ženklais (ženklu) vairavimas. Toks pažeidimas vairuotojams užtraukia baudą nuo 240 iki 340 eurų ir gali būti skiriamas teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo 6 mėnesių iki 1 metų. 

ANK 417  straipsnio 7 dalyje numatyta atsakomybė už tai, kas pakartotinai vairuoja motorines transporto priemones, kurios pritaikytos eismui kairiąja kelio puse ir (ar) turi vairą dešinėje pusėje, taip pat pakartotinis motorinių transporto priemonių su priekabomis, kurios pritaikytos eismui kairiąja kelio puse, vairavimas, išskyrus Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatytas išimtis. Toks pažeidimas vairuotojams užtaukia baudą nuo 200 iki 300 eurų ir privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo 1 iki 3 mėnesių.

Aktualu. Vairuotojams, kuriems paskirta administracinio poveikio priemonė - uždraudimas vairuoti transporto priemones kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai, mes visada rekomenduojame rinktis ilgametę patirtį turinčios "Altas" siūlomus švedų gamintojo sertifikuotus antialkoholinius variklio užraktus (Alkoblokus). 

Teisių Atėmimas - padėsime pasinaudoti įstatyme numatyta galimybe, kad nebūtų taikytas teisių atėmimas, arba būtų skirtas trumpesnis teisių atėmimo terminas

TEISININKO PAGALBA VAIRUOTOJAMS
teisininko-pagalba
  • Vairavimas išgėrus
  • Greičio viršijimas
  • Visi kiti klausimai


 

Pastaba. Publikacijoje panaudota I. Gelūno / BNS nuotrauka.