Kontrabandos gabenimas. Ar konfiskuos svetimą automobilį?

Šioje publikacijoje pateiksime įvairios teismų praktikos kontrabandos bylose. Į ką atkreipia teismas konfiskuodamas svetimą automobilį.

kontrabandos
Kategorijos:

Šiame straipsnyje aptarsime teismų praktiką, kaip yra ginamos ne pažeidėjo, o  kontrabandos gabenimo priemonės savininko teisės, kontrabandos bylose. 

Apie baudas už kontrabandos gabenimą galite paskaityti ČIA.

Kaip žinia, jau metus galiojančios įstatymo pataisos dėl administracinio teisės nusižengimo padarymo įrankio arba tiesioginio objekto konfiskavimo. Pataisose yra papildomų sąlygų, ribojančių kitam asmeniui (ne pažeidėjui) priklausančių daiktų ir pajamų konfiskavimą.

Šios sąlygos laikytinos palankesnėmis pažeidėjui ir konfiskuotino daikto savininkui, nes švelnina administracinio teisės pažeidimo baudžiamumą, susiaurina ANK 208 straipsnyje numatyto pažeidimo padarymo įrankio arba tiesioginio objekto paėmimo valstybės nuosavybėn galimybes.

ANK 29 straipsnio 4 dalyje, nustatyta, kad už 208 straipsnio numatyto administracinio nusižengimo padarymą gali būti konfiskuojamas ir ne pažeidėjui nuosavybės teise priklausantis šio straipsnio 2 dalyje nurodytas turtas, jeigu:

1) perleisdamas turtą pažeidėjui ar kitiems asmenims, šis asmuo žinojo, kad šis turtas bus naudojamas administraciniam nusižengimui daryti; 

2) turtas jam buvo perleistas sudarius apsimestinį sandorį; 

3) turtas jam buvo perleistas kaip pažeidėjo šeimos nariui ar artimajam giminaičiui; 

4) turtas jam buvo perleistas kaip juridiniam asmeniui, kurio vadovas, valdymo organo narys arba dalyviai, valdantys ne mažiau kaip penkiasdešimt procentų juridinio asmens akcijų (pajų, įnašų ir pan.), yra pažeidėjas, jo šeimos nariai ar artimieji giminaičiai; 

5) įgydamas šį turtą, jis arba juridinio asmens vadovaujamas pareigas ėję ir teisę jam atstovauti, priimti sprendimus juridinio asmens vardu ar kontroliuoti juridinio asmens veiklą turėję asmenys žinojo arba turėjo ir galėjo žinoti, kad šis turtas yra administracinio nusižengimo įrankis, priemonė, dalykas ar įstatymų uždraustos veikos rezultatas, gautas dėl administracinio nusižengimo padarymo.

Taigi, teismai, siekdami konfiskuoti ne pažeidėjui priklausančią transporto priemonę, privalo nustatyti ANK 29 straipsnio 4 dalyje vieną iš pagrindų.

Jeigu pažeidėjas gabena kontrabandą ne su sau nuosavybės teise priklausančia priemone, tuomet teismai nagrinėdami bylą pirmiausia išsiaiškina kam priklauso transporto priemonė, su kuria buvo gabenta kontrabanda.

Nustačius kam priklauso kontrabandos gabenimo priemonė, tiria automobilio atsiradimo aplinkybes pas pažeidėją atkreipiant dėmesį į tai, kaip savininkas kontrabandos gabenimo priemonę perdavė pažeidėjui arba kaip kitaip buvo sudarytos sąlygos tuo daiktu pasinaudoti. Vertinama ar transporto priemonės savininkas žinojo ar objektyviai galėjo žioti, kad jo automobilis bus panaudotas kontrabandai gabenti ar kitai neteisėtai veikai.

Kaip teismai nustato ar automobilio savininkas žinojo apie daromą ar ketinimą padaryti teisės pažeidimą

1 Kontrabandos Byla. Štai byloje nustatyta, kad P. K., važiuodamas jo tėvui N. K.  priklausančiu automobiliu per valstybės sieną specialiai įrengtose automobilio slėptuvėse (automobilio dugne po porolonu) gabeno 725 pakelius cigarečių, kurių bendra muitinė vertė yra  2167,75 eurai. 

Automobilio  savininkas  paaiškinime nurodė, kad jis pažeidimo dieną leido sūnui vairuoti automobilį, tačiau nežinojo, jog jo sūnus gabens per sieną cigaretes.

Teismas sprendė, kad tėvas, būdamas automobilio savininku, nesidomėjo ir nesirūpino, kaip, kokiems tikslams sūnus naudos jo automobilį, t. y. su savo turtu nesielgė taip rūpestingai ir apdairiai, kad šis nebūtų panaudotas priešingai įstatymams, visuomenės interesams.

Teismas nurodė, kad automobilių (kaip ir kitų daiktų) savininkai, perduodami savo turtą kitiems asmenims, visada rizikuoja, kad jis gali būti prarastas (sugadintas, sunaikintas arba konfiskuotas), ir jie tai daro laisva valia, suvokdami galimas neigiamas pasekmes.

Taigi ta aplinkybė, kad automobilio savininkas  nėra susijęs su padarytu administraciniu nusižengimu, neužkerta kelio taikyti papildomą nuobaudą - automobilio, kaip kontrabandos padarymo priemonės, konfiskavimą.

Teismas taip pat atkreipė dėmesį į, tai, kad tam, kad cigaretės būtų patalpintos automobilio dugne po apsaugine danga - porolonu, neabejotinai reikėjo atlikti tam tikrus automobilio ardymo darbus, kuriuos padaryti be transporto priemonės savininko žinios, skundą nagrinėjančio teismo įsitikinimu, nebuvo galimybės, nes tokie veiksmai prilygsta transporto priemonės gadinimui, mažina jos vertę. Esant šioms aplinkybėms, spręstina, kad nagrinėjamu atveju transporto priemonės konfiskavimas, vadovaujantis ANK 29 straipsnio 4 dalies 3 punktu, yra galimas ir būtinas. Automobilis konfiskuotas (Byla Nr. ATP-303-487/2017).

2 Kontrabandos Byla. Asmuo P. L. gabeno 560 pakelių cigarečių kurių bendra vertė 1612,80 eurai . Nors  transporto priemonės savininkė D. L. savo pareiškime nurodė, jog ji savo valia davė šį automobilį vykti į užsienį, tačiau pažymėjo, jog nežinojo, kad bus daromas pažeidimas.

Abiejų instancijų teismai nustatė, kad P. L. cigaretes gabeno daiktams laikyti ir gabenti nepritaikytose vietose. Pažymėjo, kad tam, kad cigaretės būtų patalpintos automobilio ertmėse po kilimėliais ir slenksčiuose neabejotinai reikėjo atlikti tam tikrus automobilio ardymo darbus (pvz. išardyti dalį automobilio durelių vidinės pusės apdailos), kuriuos padaryti be transporto priemonės savininkės žinios, aukštesniojo teismo įsitikinimu, nebuvo galima, kadangi tokie veiksmai prilygsta transporto priemonės gadinimui, mažina jos vertę. Esant šioms aplinkybėms, spręstina, kad nagrinėjamu atveju transporto priemonės konfiskavimas, vadovaujantis ANK 29 straipsnio 4 dalimi 3 punktu yra galimas ir būtinas t.y. automobilis buvo perduotas turtas jam buvo perleistas kaip pažeidėjo šeimos nariui ar artimajam giminaičiui. Automobilis konfiskuotas. (Byla Nr. ATP-196-245-2017).

3 Kontrabandos Byla. Tuo tarpu kitoje byloje pažeidėjas Y. S. savo buvusios sutuoktinės automobiliu gabeno 1530 pakelių cigarečių, kurių bendra vertė 4406,40 eurų.

Pirmos instancijos teismas kontrabandos gabenimo priemonės – automobilio- nekonfiskavo, nurodydamas, kad byloje nėra  ANK 29 straipsnio 4 dalyje numatytų sąlygų, kad būtų galima taikyti papildomą administracinio poveikio priemonę – transporto priemonės konfiskavimą.

Nesutikdama su pirmos instancijos teismo sprendimu, Vilniaus teritorinė muitinė pateikė apeliacinį skundą. Apeliaciniame skunde nurodė, kad Y. S. pažeidimui daryti pasinaudojo V. S., kuri yra buvusi jo žmona, priklausančiu automobiliu. 1530 pakelių cigarečių buvo paslėpti automobilio durelėse, po automobilio sa­lo­no apmušalais, slenksčiuose specialiai įrengtoje slėptuvėje, kas pagrįstai leidžia abejoti, jog automobilio savininkė nežinojo apie tai, kad jos automobilis bus naudojamas kontrabandos pažeidimui daryti. Automobilyje buvo įrengtos specialios slėptuvės, kas verčia suabejoti V. S. iškelta versija, kad automobilį buvusiam vyrui davė savaitei laiko, kad jis jį perdažytų. Iš byloje esančio Transporto priemonės techninės būklės ir perdavimo ir priė­mi­mo akto matyti, kad automobilio būklė yra prasta ir jis tikrai nebuvo remontuojamas ar dažomas. Be to, šie paaiškinimai turėtų būti vertintini kritiškai ir dėl to, kad be transporto priemonės savininko įrengti specialias slėptuves, keičiant automobilio konstrukciją, tikrai neįmanoma. 

Tačiau Kauno apygardos teismas  teritorinės muitinės apeliacinį skundą atmetė, nurodydamas, kad byloje nėra jokių duomenų, kad V. S., laikinai perleisdama Y. S. savo automobilį remontui, būtų žinojusi, kad jis bus nau­dojamas administraciniam teisės pažeidimui daryti. Apklausta teismo posėdyje ji paaiš­ki­no nežinojusi, jog jai priklausančiu automobiliu Y. S. neteisėtai gabens cigaretes,  Įvertinus tokius V. S.. paaiškinimus, apeliacinės instancijos teismas su­tin­ka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad byloje nėra jokių duomenų, kad ji, laikinai per­leisdama savo automobilį buvusiam sutuoktiniui Y. S. pasirūpinti jo remontu, būtų žinojusi, kad jis bus naudojamas administraciniam teisės pažeidimui daryti. Automobilis nekonfiskuotas. (Byla Nr. ATP-1024-327/2016).

4 Kontrabandos Byla. Kitoje byloje už M. K.  važiuodamas V. T. vardu registruotu mikroautobusu muitinės kontrolei, nurodęs, kad gabena tik du pakelius cigarečių, o paslėpęs automobilio galinėse duryse, stoge, kėbule po apdailos detalėmis, sėdynės atloše gabeno 1873 pakelių cigarečių kurių bendra muitinė vertė 5052,60 eurų. Pirmos instancijos teismas nekonfiskavo transporto priemonės, konstatuodamas, jog byloje nėra duomenų apie tai, kad transporto priemonės savininkė V. T. žinotų apie M. K. daromą kontrabandą ar kitaip būtų susijusi su neteisėtu cigarečių gabenimu. Vilniaus teritorinė muitinė padavė apeliacinį skundą ir prašė pažeidėjui pritaikyti papildomą sankciją – transporto priemonės konfiskavimą. Apeliacinės instancijos teismas tenkino teritorinės muitinės apeliacinį skundą ir skyrė ne pažeidėjui priklausančios transporto priemonės konfiskavimą.  Aukštesnės instancijos teismas savo nutartyje nurodė, jog automobilio savininkės apklausos metu pateikta versija, kad ji nežinojo apie neteisėtai gabenamą krovinį, nepagrįsta. Tokia išvada darytina  įvertinus laiko sąnaudas reikalingas kontrabandinėms cigaretėms automobilyje paslėpti, taip pat byloje nustatytas aplinkybes, kad  didelis cigarečių kiekis buvo slepiamas  automobilyje nuardant automobilio apdailos detales. Automobilio savininkė kartu su nubaustuoju važiavo su kontrabandinėmis cigaretėmis pakrautu automobiliu per valstybės sieną, kas taip pat leidžia daryti išvadą, kad be automobilio savininkės žinios iškrauti paslėptas automobilyje cigaretes jas pervežus per sieną iš esmės būtų neįmanoma ir ši aplinkybė taip pat laikytina svarbia patvirtinant išvadą, kad automobilio savininkė žinojo apie kontrabandos gabenimą.

Taip pat tesimas atkreipė dėmesį į tai, kad, automobilio savininkė teismo posėdyje patvirtino, kad automobiliu M. K. galėjo naudotis nevaržomai. Tai rodo, kad V. T., būdama automobilio savininke, nesidomėjo ir nesirūpino, kaip, kokiems tikslams jai mažai pažįstamas asmuo naudojama jos automobilį, t.y. su savo turtu nesielgė taip rūpestingai ir apdairiai, kad šis nebūtų panaudotas priešingai įstatymams, visuomenės interesams. Automobilis konfiskuotas (Byla Nr. ATP-164-195/2017).

5 Kontrabandos Byla. Štai, pažeidėjas S. K. vairuodamas sutuoktinės vardu I.P. registruotą transporto priemonę paslėpęs bagažinėje po apdaila gamyklinėse nišose, virš automobilio kuro bako, už galinių automobilio sėdynių ir priekiniame prietaisų skydelyje už daiktadėžės gabeno 953 pakelius cigarečių (kurių bendra muitinė vertė 2735,11 Eur. )

Automobilio savininkė su pažeidėjui tą dieną kartu nevažiavo, pažeidėjo S. K. teigimu, nors jiedu vis dar yra susituokę, tačiau jau du metus negyvena kartu, ką patvirtina ir jų skirtingos gyvenamosios vietos, automobilį pažeidėjas pasiskolino kelioms dienoms, tačiau apie jo tikrąjį panaudojimo tikslą sutuoktinės I. P. neinformavo. Taigi, nėra jokio pagrindo išvadai, kad I. P., patikėdama transporto priemonę S. K., elgėsi nerūpestingai, todėl nėra jokių ANK 29 straipsnio 4 dalyje  numatytų kitam asmeniui nuosavybės teise priklausančio daikto konfiskavimo pagrindų nagrinėjamu atveju nėra. Automobilis nekonfiskuotas (Byla Nr.  Nr. ATP-394-312/2016);

 6 Kontrabandos Byla. B. D.  vykdamas iš Baltarusijos Respublikos į Lietuvos Respubliką lengvuoju mamai A. B. priklausančio automobilio durelėse, posparniuose, bagažinės dugne specialiai įrengtose slėptuvėse gabeno 2110 pakelių cigarečių kurių bendra vertė 6 076,80 Eur. Automobilio savininkė paaiškino, kad sūnui buvo duotas automobilis važinėti Baltarusijos Respublikoje ir ji sūnui nebuvo įforminusi generalinio įgaliojimo, kurio pagrindu sūnus D. B. būtų galėjęs vykti iš Baltarusijos Respublikos į Lietuvos Respubliką.

Tačiau apeliacinės instancijos teismas sprendė, kad pažeidėjo motina A. B., kaip transporto priemonės savininkė, neužtikrino, jog jai priklausančiu turtu nebūtų daromi teisės pažeidimai. Apeliacinio skundo argumentai dėl automobilio nekonfiskavimo, taip pat pažeidėjo motinos A. B. nurodytos aplinkybės, kad automobilis jai reikalingas vykti į medicinos įstaigas, o kito automobilio įsigijimui ji neturi piniginių lėšų, yra nepakankami teigti, kad šioje byloje galima netaikyti automobilio, kaip pažeidimo padarymo įrankio, konfiskavimo. Automobilis konfiskuotas. (Byla Nr. ATP-986-593/2016).

7 Kontrabandos Byla. V. T per Lavoriškių kelio postą, važiuodamas I. R. vardu registruotu automobiliu vykdamas iš Baltarusijos Respublikos į Lietuvos Respubliką, nedeklaravęs ir nepateikdamas muitinės kontrolei, paslėpęs automobilio bagažinėje po apdaila ir po atsarginiu ratu esančioje dėžėje per valstybės sieną gabeno 1 056 pakelius  cigarečių kurių bendra muitinė vertė 3 030,72 Eur. Pirmos instancijos teismas transporto priemonę konfiskavo. Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo V. T.  pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė neskirti papildomos nuobaudos – automobilio konfiskavimo.

Transporto priemonės savininkas yra kitas, o ne teisės pažeidimą padaręs asmuo, kuris transporto priemonę pagal 2015-06-23 išduotą įgaliojimą, perdavė valdyti, naudoti ir disponuoti V. T. trejiems metams su teise išvykti iš Baltarusijos ribų, visiškai ar iš dalies perleisti transporto priemonę kitiems asmenims savo nuožiūra, sudaryti visus pagal įstatymą leidžiamus sandorius (parduoti, įkeisti, išnuomoti), išskyrus dovanojimą, visais atvejais nurodant terminus, sumas ir kitas sąlygas savo nuožiūra ir kt.

Apeliacinis teismas sprendė, kad  nėra duomenų apie tai, kad transporto priemonės savininkas žinotų apie vairuotojo daromą kontrabandą ar kitaip būtų susijęs su neteisėtu cigarečių gabenimu, kad ši transporto priemonė anksčiau būtų panaudota kontrabandai gabenti. Tačiau atsižvelgiant į įgaliojimo turinį, iš kurio matyti, kad V. T. suteikta labai plati teisė disponuoti automobiliu, su teise išvykti iš Baltarusijos ir net perleisti įgaliojimus pagal šį įgaliojimą kitiems asmenims savo nuožiūra, t. y. V. T. valdė ir naudojo automobilį kaip savo, rodo, kad automobilio savininkas elgėsi nerūpestingai ir objektyviai turėjo suvokti, kad jam priklausančia transporto priemone gali būti vykdoma kontrabanda. Be to, sprendimo konfiskuoti jam priklausančią transporto priemonę savininkas net neskundė.

Pažymėjo, kad Be kita ko, sprendžiant klausimą dėl transporto priemonės konfiskavimo turi būti atsižvelgta į gabentų cigarečių bei konfiskuotinos transporto priemonės vertę, pažeidėjo asmenybę ir kitas aplinkybes. Bylos medžiagos duomenimis, gabentų kontrabanda prekių vertė yra 3 030,72 Eurai, automobilio vertė – 12 000 Eurų, kuri 4 kartus viršija kontrabanda gabentų cigarečių vertę. Bylos medžiaga patvirtina, kad pažeidėjas cigaretes gabeno paslėpęs automobilyje ir iš tiesų stengėsi išvengti muitinės kontrolės, tačiau automobilis nebuvo specialiai perdarytas.

Administracinė nuobauda yra atsakomybės priemonė, kuria siekiama asmenį nubausti ir auklėti, tačiau nagrinėjamu atveju, įvertinus pažeidimo aplinkybes, neteisėtai gabentų cigarečių kiekį ir vertę, transporto priemonės vertę, tai, kad nėra duomenų, kad transporto priemonė buvo anksčiau naudojama kontrabandai daryti, pažeidėjo asmenybę bei vadovaujantis teisingumo, proporcingumo ir protingumo principais, darytina išvada, kad papildoma nuobauda – transporto priemonės konfiskavimas būtų aiškiai per griežta. ANK 22 straipsnyje numatyti administracinių nuobaudų tikslai bus pasiekti be transporto priemonės konfiskavimo. Automobilis nekonfiskuotas. (Byla Nr. ATP-383-166/2016).

Taigi kokia išvadą būtų galima daryti apie teismų praktiką kontrabandos bylose? O gi tai, kad jį nėra nuosekli ir nors įstatymo pataisos dabar labiau gina kontrabandos gabenimo priemonės savininko teises, tačiau nereikia tikėtis, kad jeigu automobilio savininkas leido vairuoti pažeidėjui savo automobilį, nežinodamas, kad su jo nuosavybe bus daroma priešinga teisei veika, palankaus teismo sprendimo. 

Antai byloje (Nr. AN2-189-606/2017) teismas, konstatavo, kad jeigu, sprendžiant klausimą dėl transporto priemonės konfiskavimo, kiekvieną kartą tik formaliai būtų vadovaujamasi ANK 29 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis (tai yra perleisdamas turtą pažeidėjui ar kitiems asmenims, šis asmuo žinojo, kad šis turtas bus naudojamas administraciniam nusižengimui daryti)  ir neatsižvelgta į kitas reikšmingas aplinkybes, pažeidėjui, padariusiam nusižengimą, pasinaudojant ne jam nuosavybės teise priklausančia transporto priemone, būtų nepagrįstai taikyta švelnesnė atsakomybė, nei tam pažeidėjui, kuris darydamas analogišką administracinį nusižengimą tomis pačiomis sąlygomis, pasinaudojo jam nuosavybės teise priklausančiu automobiliu, todėl atsižvelgus tik į automobilio savininko deklaratyvų teiginį dėl to, kad jis nežinojo, kokiam tikslui bus panaudotas jam nuosavybės teise priklausantis automobilis, ir neįvertinus visų reikšmingų aplinkybių, paneigiančių ar patvirtinančių automobilio savininko teiginius, nebūtų galimybės tinkamai įgyvendinti administracinių nuobaudų paskirties (ANK 22 straipsnis).

Kontrabandos bylose svarbi kiekviena smulkmena, todėl mūsų teisės specialistai sukaupę sėkmingą patirtį kontrabandos bylose Jums gali padėti.

Palikite savo rūpesčius profesionalams.

Kreipkitės dabar tel. +370 659 50005 arba rašykite teisybe@emerita.lt

Kontrabandos gabenimas su įmonei priklausančiu automobiliu

1 Kontrabandos Byla. A. S. su  įmonei priklausančiu MAN ir priekaba „Schmitz SKO24“ , gabeno 1995 pakelių cigarečių kurių bendra vertė 5246,85 Eur (cigaretės paslėptos  krovininiame automobilyje po priekiniu skydu ir po miegamojo gultais). 

Transporto priemonės (krovininio automobilio), savininkas – įmonė, užsiimanti krovinių pervežimais, o kontrabandos prekes gabeno samdomas darbuotojas – vairuotojas.

Teisėjų kolegija sprendė, kad byloje nėra duomenų apie tai, kad transporto priemonės savininkas žinotų apie vairuotojo daromą kontrabandą ar kitaip būtų susijęs su neteisėtu cigarečių gabenimu. Transporto priemonė pervežimus atliekančios įmonės samdomam vairuotojui A. S. patikėta tik darbinėms funkcijoms vykdyti – kroviniams pervežti. Byloje nenustatyta jokių aplinkybių, kad transporto priemonės savininkas, patikėdamas pažeidėjui transporto priemonę darbiniais tikslais, elgėsi nerūpestingai. Transporto priemonė nebuvo specialiai pritaikyta kontrabandai daryti, automobilio konstrukcija specialiai tam perdaryta nebuvo, cigaretės gabentos po automobilio priekiniu skydu, vairuotojui skirtais gultais. Taigi, ir automobilio savininkui – pažeidėjo darbdaviui – nebuvo objektyvių galimybių pastebėti aplinkybes, leidžiančias pagrįstai įtarti jo darbuotojui turint teisei priešingų ketinimų – gabenti kontrabanda cigaretes. Be to, ir pažeidėjas teismo posėdžio metu nurodė, kad dėl pažeidimo padarymo nuoširdžiai gailisi, įmonė, kuriai priklauso transporto priemonė, apie jo daromą pažeidimą nieko nežinojo.

Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, negali būti daroma išvada, kad įmonė žinojo ar turėjo objektyviai žinoti apie jai priklausančios transporto priemonės panaudojimą pažeidimui padaryti. Taigi, nagrinėjamu atveju nėra ANK 29 straipsnio 4 dalyje nurodytų sąlygos, būtinos ne pažeidėjui priklausančios transporto priemonės konfiskavimo taikymui (LAT 2016-02-09 nutartis Nr. 2AT-4-489/2016).

2 Kontrabandos Byla. Samdomas įmonės darbuotojas vairuodamas transporto priemonę – krovininį automobilį „DAF FT 105XF460“, su puspriekabe „SCHMITZ SK024“, atvyko iš Baltarusijos Respublikos į Lietuvos Respubliką Šalčininkų kelio postą ir neteisėtai gabeno per Lietuvos Respublikos valstybės sieną nepateikiant muitinės kontrolei po puspriekabės dugnu 890 pakelių cigarečių kurių bendra vertė 2481,90 Eur. 

Transporto priemonė yra pažeidėjo M. W. Z. darbdavio – įmonės „H. O. M.“ – nuosavybė. Tuo tarpu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos ANK 26 str. 1 d., 2 d. 1 p., (nuo 2017-01-01 ANK 29 str. 4 d. 1 p.) gali būti konfiskuotas tik daiktas, kuris yra pažeidėjo nuosavybė; daiktas, nepriklausantis pažeidėjui, gali būti konfiskuotas tik tada, kai, perleisdamas daiktą pažeidėjui ar kitiems asmenims, šis asmuo (transporto priemonės savininkas) žinojo, kad šis daiktas bus naudojamas administraciniam teisės pažeidimui daryti.

Nagrinėjamoje byloje nėra duomenų apie tai, kad transporto priemonės savininkas žinotų apie vairuotojo daromą kontrabandą ar kitaip būtų susijęs su neteisėtu cigarečių gabenimu. Transporto priemonė pervežimus atliekančios įmonės samdomam vairuotojui M. W. Z. patikėta tik darbinėms funkcijoms vykdyti – kroviniams pervežti. Byloje nenustatyta jokių aplinkybių, kad transporto priemonės savininkas, patikėdamas M. W. Z. transporto priemonę darbiniais tikslais, elgėsi nerūpestingai. Transporto priemonė nebuvo specialiai pritaikyta kontrabandai daryti, automobilio konstrukcija specialiai tam perdaryta nebuvo, cigaretės gabentos po puspriekabės dugnu. Taigi, ir automobilio savininkui – pažeidėjo darbdaviui – nebuvo objektyvių galimybių pastebėti aplinkybes, leidžiančias pagrįstai įtarti jo darbuotojui turint teisei priešingų ketinimų – gabenti kontrabanda cigaretes. Be to, ir pažeidėjas teismo posėdžio metu nurodė, kad įmonėje „H. O. M.“ dirba vairuotoju nuo 2014-01-01, įdarbinant darbdavys pasirašytinai supažindino apie draudimą įmonės transportu vežti kontrabandą. Darbdavys nežinojo apie jo gabentas cigaretes. Įmonės vadovas už cigarečių gabenimą kontrabanda skyrė jam drausminę nuobaudą. M. W. Z. visiškai prisipažino padaręs pažeidimą ir nuoširdžiai gailėjosi.

Atsižvelgiant į šias aplinkybes, negali būti daroma išvada, kad įmonė „H. O. M.“ žinojo ar turėjo objektyviai žinoti apie jai priklausančios transporto priemonės panaudojimą pažeidimui padaryti. Taigi, nagrinėjamu atveju nėra Lietuvos Respublikos ATPK 26 str. 2 d. 1 p. ( nuo 2017-01-01 ANK 29 str. 4 d. 1 p.) nurodytos sąlygos, būtinos ne pažeidėjui priklausančios transporto priemonės konfiskavimo taikymui (Byla Nr. ATP-229-209/2016). 

Kitos panašios kontrabandos bylos, kuomet įmonės darbuotojui su įmonei priklausančiu automobiliu buvo gabentos kontrabandos prekės, tačiau kontrabandos gabenimo priemonė - automobilis- nekonfiskuojamas (Bylos: Nr. ATP-236-485/2016).

Įstatymo leidėjas įstatymo pataisomis siekė daugiau apsaugoti sąžiningų trečiųjų asmenų, kuriems priklausantis turtas gali būti konfiskuotas, teises.

Iš aptartos teismų praktikos kontrabandos gabenimo bylose matyti, kad jeigu teismų praktika dėl įmonei priklausančių automobilių konfiskavimo yra nuosekli, tuo tarpu, kai asmuo gabena kontrabanda ne su sau nuosavybės teise priklausančiu automobiliu, o kitam fiziniui asmeniui priklausančiu automobiliu (automobilis priklauso šeimos nariui, giminaičiui, draugui), teismų praktikoje nėra nuoseklumo. 

Mes ir toliau išsamiai apžvelgsime kontrabandos bylas ir papildysime.