Chuliganiškas vairavimas - bauda ir privalomas teisių atėmimas

Chuliganiškas vairavimas - koks tai vairavimas ir kokia atsakomybė? Ar galima, išvengti teisių atėmimo?

Chuliganiškas Vairavimas
Kategorijos:

Chuliganiškas Vairavimas - Teisinės paslaugos

ANK 420 straipsnio 2 dalyje numatyta atsakomybė už chuliganišką vairavimą, tai yra pavojų eismo saugumui arba savo ar kitų žmonių saugumui keliantį Kelių eismo taisyklių pažeidimą dėl chuliganiškų paskatų. 

Taigi pirmiausia turi būti nustatyta kokius KET reikalavimus pažeidėte vairuodamas transporto priemonę.

Teismų praktikoje tai siejama ir su KET 9 punkto reikalavimų eismo dalyviams laikytis visų būtinų atsargumo priemonių, nekelti pavojaus kitų eismo dalyvių, kitų asmenų ar jų turto saugumui ir aplinkai nesilaikymu, tačiau vien tik šių reikalavimų pažeidimas dar nėra pakankamas pagrindas kiekvienu atveju konstatuoti chuliganiškų paskatų buvimą.

Konstatavus Kelių eismo taisyklių pažeidimus, turi būti nustatomos ir chuliganiškos paskatos, tai yra tam tikros veikos darymo priežastys, kai veika daroma dėl aiškaus žmogaus ar visuomenės negerbimo, elementarių moralės bei elgesio normų niekinimo, kai asmens elgesys yra atviras iššūkis visuomeninei tvarkai, siekiant priešpastatyti save aplinkiniams, pademonstruoti niekinantį požiūrį į juos, arba visai be dingsties, arba panaudojant kaip pretekstą savo veiksmams mažareikšmę dingstį 

Be to, vairuotojo elgesys, nulemtas chuliganiškų paskatų, dėmesingo vairuotojo požiūriu nepateisinamas ir atliekamas be jokios realios priežasties. Toks vairavimas kelia pavojų ne tik jį vairuojančiam asmeniui, bet ir eismo bei žmonių saugumui. 

Nesaugus manevravimas (posūkio nerodymas, panaudojimas šoninį automobilio slydimą ir pan.), gali būti vienas iš chuliganiško vairavimo požymių, tačiau jis turi būti vertinamas ir kitų bylos aplinkybių kontekste, atsižvelgiant į bylos aplinkybių visumą, leidžiančią spręsti apie vairuotojo tyčios ir jo paskatų turinį.

Teismų praktikoje chuliganiškomis paskatomis paprastai pripažįstami atvejai, kai asmuo, dalyvaudamas viešajame eisme – kelyje, arba automobilių stovėjimo aikštelėje ar žmonių susibūrimo vietoje, savo pavojingu kitų asmenų ar jų turtui elgesiu siekia atkreipti aplinkinių dėmesį, sąmoningai pabrėždamas kelių eismo saugumo taisyklių nesilaikymą bei atsargumo, saugumo ir pagarbos kitų eismo dalyvių turtui bei asmeniui ignoravimą.

Pavojingais eismo saugumui veiksmais, tenkindamas savo interesus,  demonstruoja savo išskirtinumą ir nepagarbą kitiems eismo dalyviams.

 

Mūsų paslaugos :

  • Jeigu sutinkate, kad chuliganiškai vairavote, tačiau norite, kad būtų skirtas trumpesnis teisių atėmimo terminas ir/ar skirta mažesnė piniginė bauda, parengsime skundą/apeliacinį skundą. 
  • Jeigu nesutinkate, kad chuliganiškai vairavote, tuomet skunde/ apeliaciniame skunde/prašyme ginčysime Jums inkriminuojamą nusižengimą. 

 

SUSISIEKITE DĖL KONSULTACIJOS

 

Chuliganiškas vairavimas užtraukia baudą vairuotojams nuo 450 iki 500 eurų ir neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims – nuo 750 iki 1000 eurų.

Be to, už chuliganišką vairavimą privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo 12 iki 24 mėnesių.

Chuliganiškas vairavimas, kai tai daro išgėręs asmuo (nustatytas lengvas neblaivumas daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmens, taip pat vengusio neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo arba alkoholį, narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas vartojusio iki patikrinimo asmens, užtraukia baudą vairuotojams nuo 850 iki 1200 eurų bei privalomas skirti teisių atėmimas nuo 3 iki 5 metų.

Pavyzdžiui, jeigu vairuodamas automobilį, paeiliui net keletą kartų nerodėte įspėjamojo posūkio signalo, tai jau yra chuliganiškas vairavimas. Tačiau jeigu pasakysite, kad nepastebėjote, jog posūkio signalas neveikia, o pastebėjęs iš kart nuvažiavote į servisą, didelė tikimybė, kad tai jau nebebus laikoma chuliganišku vairavimu.

Iš teismų praktikos matoma, kad paneigti, jog Jūsų vairavimas buvo ne iš chuliganiškų paskatų, labai sudėtinga, ypač jeigu yra ir filmuota medžiaga.

Bet jeigu Jūs savo įgūdžius vairavimui slidžiu keliu tobulinote aerodrome, arba savo automobilio galimybes išbandėte laukuose, kas ne viešajam eismui skirta vieta ir toks važinėjimas truko neilgą laiko tarpą ir nedideliu greičiu, teismai neturi pakankamo pagrindo tokius veiksmus vertinti kaip padarytus iš chuliganiškų paskatų. 

SUSISIEKITE DĖL KONSULTACIJOS