Automobilio konfiskavimas - (ne)privalomas

Už tam tikrus Kelių eismo taisyklių pažeidimus, administracinių nusižengimų kodekse (toliau – ANK) yra numatyta administracinio poveikio priemonė – automobilio konfiskavimas.

Automobilio konfiskavimas
Kategorijos:

AUTOMOBILIO KONFISKAVIMAS - svarbu žinoti

Administracinės nuobaudos paskirčiai įgyvendinti asmeniui kartu su administracine nuobauda gali būti skiriamos ANK 27 straipsnyje numatytos administracinio poveikio priemonės, viena iš jų – turto konfiskavimas.

Skirtingai nuo ATPK, turto konfiskavimas laikomas ne administracine nuobauda, bet administracinio poveikio priemone.

Pagal ATPK turto konfiskavimas galėjo būti skiriamas ir kaip pagrindinė, ir kaip papildoma nuobaudos, o ANK ši priemonė bus taikoma tik kartu su administracine nuobauda.

Pažymėtina, kad ANK specialiojoje dalyje baudų dydžiai nurodomi nustatant minimalią ir maksimalią baudas bei nustatoma, ar už atitinkamą nusižengimą gali/privalo būti taikomas turto (ir kokio turto) konfiskavimas.

Turto konfiskavimas yra administracinio poveikio priemonė, kurią kartu su administracine nuobauda gali skirti teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija (pareigūnas).

Turto konfiskavimas – tai priverstinis neatlygintinas konfiskuotino bet kokio pavidalo turto, esančio pas pažeidėją ar kitus asmenis, paėmimas valstybės nuosavybėn.

Turto, kuriam pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija, konfiskavimą gali skirti tik teismas.

Konfiskuotas gali būti tik turtas, kuris yra pažeidėjo nuosavybė, išskyrus ANK nustatytus atvejus. 

ANK 29 str. 4 d. išvardinti atvejai, kuomet už administracinį nusižengimą gali būti konfiskuojamas ir ne pažeidėjui nuosavybės teise priklausantis  turtas, jeigu:

1) perleisdamas turtą pažeidėjui ar kitiems asmenims, šis asmuo žinojo, kad šis turtas bus naudojamas administraciniam nusižengimui daryti;

2) turtas jam buvo perleistas sudarius apsimestinį sandorį;

3) turtas jam buvo perleistas kaip pažeidėjo šeimos nariui ar artimajam giminaičiui;

4) turtas jam buvo perleistas kaip juridiniam asmeniui, kurio vadovas, valdymo organo narys arba dalyviai, valdantys ne mažiau kaip penkiasdešimt procentų juridinio asmens akcijų (pajų, įnašų ir pan.), yra pažeidėjas, jo šeimos nariai ar artimieji giminaičiai;

5) įgydamas šį turtą, jis arba juridinio asmens vadovaujamas pareigas ėję ir teisę jam atstovauti, priimti sprendimus juridinio asmens vardu ar kontroliuoti juridinio asmens veiklą turėję asmenys žinojo, kad šis turtas yra administracinio nusižengimo įrankis, priemonė, dalykas ar įstatymų uždraustos veikos rezultatas, gautas dėl administracinio nusižengimo padarymo.

 

Norėtume pažymėti, kad jeigu asmuo padarė administracinį nusižengimą ir jam gali būti surašomas administracinis nurodymas, tuomet, tokiam asmeniui surašant administracinį nurodymą už administracinį nusižengimą, už kurį gali būti skiriamas automobilio konfiskavimas, ši administracinio poveikio priemonė nesiūloma. 

Pavyzdžiui, asmuo nepakluso teisėtam pareigūno reikalavimui sustabdyti transporto priemonę. Už šį pažeidimą gali būti skiriamas automobilio konfiskavimas.

Jeigu tokiam asmeniui į administracinio nusižengimo protokolą gali būti įrašomas administracinis nurodymas, tuomet jam pasiūloma savo noru sumokėti pusę minimalios baudos, nagrinėjimu atveju būtų 425 eurus, o papildoma poveikio priemonė- automobilio konfiskavimas- tokiam asmeniui nesiūloma. 

Plačiau apie atvejus, kada gali būti surašomas administracinis nurodymas, o kada ne, skaitykite ČIA. 

Jeigu Jums už Jūsų ar pažįstamo padarytą administracinį nusižengimą gresia automobilio konfiskavimas, tuomet Jums būtiną profesionalią teisinę pagalbą suteiks mūsų teisininkai.

Apie teikiamą teisinę paslaugą skaitykite ČIA.

Už padarytą kelių eismo taisyklių nusižengimą numatyta administracinio poveikio priemonė - automobilio konfiskavimas

 

 ANK straipsnis Pažeidimas Administracinio poveikio priemonė - automobilio konfiskavimas
423 str. 3 d.   

Neblaivių (nustatytas lengvas neblaivumas (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) arba apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenų, taip pat vengusių neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo arba alkoholį, narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas vartojusių po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo padarytas KET pažeidimas, kuris lėmė kitiems asmenims priklausančių transporto priemonių, krovinių, kelių, kelio ir kitų įrenginių arba kito turto sugadinimą (apgadinimą).

 

užtraukia baudą vairuotojams nuo 1200 iki 1400 eurų.

privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo 3 iki 5 metų.

gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas

426 str. 1 d.

Pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo vairuotojas yra susijęs, vietos pažeidžiant KET, kai padaryta žala neviršija penkiolikos bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių*.

Bazinis bausmių ir nuobaudų dydis -  37,66 euro.

Vadinasi, svetimam turtui padaryta žala neturi viršyti 567,9 eurų (15*37,66).

užtraukia baudą vairuotojams nuo 600 iki 850 eurų ir neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims – nuo 850 iki 1500 eurų.

gali būti skiriamas teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo 1 iki 3 metų.

neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas.

426 str. 2 d. 

Pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo vairuotojas yra susijęs, vietos pažeidžiant Kelių eismo taisykles, kai padaryta žala viršija penkiolika bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių*.

Bazinis bausmių ir nuobaudų dydis -  37,66 euro.

Vadinasi, svetimam turtui padaryta žala viršija 567,9 eurus (15*37,66).

užtraukia baudą nuo 850 iki 1500 eurų ir neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims – nuo 1500 iki 2000 eurų.

gali būti skiriamas teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo 1 iki 3 metų

neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas

426 str. 4 d. 

Nepaklusimas uniformuoto aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno, valstybinio miškų pareigūno, Lietuvos Respublikos muitinės (toliau šiame straipsnyje – muitinė) pareigūno, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūno ar Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos pareigūno teisėtam, aiškiai išreikštam nustatytą tvarką atitinkančiam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę.

gali būti skiriamas teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo 3 iki 5 metų

gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas

426 str. 5 str.

Nepaklusimas uniformuoto policijos pareigūno teisėtam, aiškiai išreikštam nustatytą tvarką atitinkančiam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę.

užtraukia baudą vairuotojams nuo 850 iki 1200 eurų ir neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims – nuo 1150 iki 1450 penkiasdešimt eurų.

privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo 3 iki 5 metų.

gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas.

427 str. 

TP vairavimas, kai tai daro neblaivus (nustatytas lengvas neblaivumas (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) arba apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, arba vengęs neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo, arba alkoholį, narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas vartojęs iki patikrinimo vairuotojas, kuriam buvo paskirta administracinė nuobauda už šioje dalyje(t.y.427 str.), ANK 420  str. straipsnio 3 ir 4 dalyse, 422 straipsnyje, 423 straipsnio 3 dalyje numatytus administracinius nusižengimus**, jei nepraėjo vieni metai nuo paskirtos nuobaudos įvykdymo***, arba kuris turi nepanaikintą ar neišnykusį teistumą už nusikalstamą veiką, kurią jis padarė neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuodamas transporto priemonę.

**420 str. 3 d. - pavojingas vairavimas būnant apsvaigusiam nuo alkoholio ar nuo psichiką veikiančių medžiagų, ar vengti neblaivumo patikrinimo, ar alkoholio/psichiką veikiančių medžiagų vartojimas iki patikrinimo.

**420 str. 4 d. - chuliganiškas vairavimas būnant apsvaigusiam nuo alkoholio ar nuo psichiką veikiančių medžiagų, ar vengti neblaivumo patikrinimo, ar alkoholio/psichiką veikiančių medžiagų vartojimas iki patikrinimo.

**422 str. - TP vairavimas apsvaigusiam nuo alkoholio (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) arba apsvaigusių nuo psichiką veikiančių medžiagų, ar vengti neblaivumo patikrinimo, ar alkoholio/psichiką veikiančių medžiagų vartojimas iki patikrinimo. ar vengti neblaivumo patikrinimo, ar alkoholio/psichotropinių medžiagų vartojimas iki patikrinimo.

**423 str. 3 d. -Neblaivių (nustatytas lengvas neblaivumas (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) arba apsvaigusių nuo psichiką veikiančių medžiagų asmenų, taip pat vengusių neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo arba alkoholį ar kitas psichiką veikiančias medžiagas vartojusių po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo padarytas KET pažeidimas, kuris lėmė kitiems asmenims priklausančio turto sugadinimą (apgadinimą).

***ANK 40 straipsnyje įtvirtintas administracinio nusižengimo pakartotinumo institutas, kuris reiškia, kad jeigu administracinį nusižengimą padaręs asmuo per vienerius metus nuo administracinio nurodymo įvykdymo dienos arba nuo dienos, kurią administracinė nuobauda ar administracinio poveikio priemonė baigta vykdyti, padarė tame pačiame ANK straipsnyje numatytą administracinį nusižengimą, laikoma, kad šis administracinis nusižengimas padarytas pakartotinai. Padarius pakartotinį administracinį nusižengimą, vienerių metų terminas skaičiuojamas iš naujo.

užtraukia baudą vairuotojams nuo 850 iki 1500 eurų

privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo 3 iki 4 metų

privaloma skirti transporto priemonės konfiskavimą.