Kaip atgauti skolą?

Šiame straipsnyje aptariami veiksmai nuo pinigų paskolinimo iki jų išieškojimo, kai skolininkas nesilaiko susitarimų grąžinti skolą arba net pradeda neigti pinigų gavimo faktą.

atgauti skolą
Kategorijos:

Tikriausia nėra ne vieno žmogaus, kuris nebūtų skolinęs ar pasiskolinęs pinigų. Gerai, kai skolininkas laiku grąžina pasiskolintus pinigus. Deja, įvyksta tokių atvejų, kuomet skolininkas negrąžina paskolintų pinigų. Taigi, skolos susigrąžinimas, vadinasi ir šis straipsnis yra aktualus daugumai įmonių bei fizinių asmenų.

Liaudies išminti sako, jog jeigu nori susipykti - paskolink pinigų.

Veiksmai, kurių buvo privaloma imtis, prieš skolinant pinigus

Nusprendę paskolinti pinigų, privalote apgalvoti, kaip juos atgausite jeigu skolininkas atsidurs tokioje situacijoje, kad nebegalės grąžinti arba piktybiškai nuspręs nebeatsiskaityti.

Kad ir koks artimas būtų skolininkas, reikėtų pasirašyti skolą įrodantį dokumentą, o perduodant pinigus grynaisiais – reikalauti pinigų perdavimą užfiksuoti perdavimo akte.

Jei skolininkas nesutinka pasirašyti jokio dokumento, tai jau turėtų kelti rimtų įtarimų kreditoriui.

Skolinant pinigus draugui, artimam giminaičiui, dažnai nedrįstama prašyti artimo asmens pasirašyti paskolos sutartį, skolos raštelį ar bent jau pinigų perdavimo aktą neva taip parodant jam nepasitikėjimą.

Tuomet geriausia ne skolinti grynaisiais, o atlikti bankinį pavedimą, jo mokėjimo paskirties laukelyje įrašius, jog tai skola ir iki kada ji turi būti grąžinta.

 

Paskolinote pinigus, bet neturite įrodymų

Įvyko taip, kad paskolinote pinigų ir neturite jokių įrodymų liudijančių pinigų paskolinimo faktą. Tuomet tikslinga būtų pradėti rinkti įrodymus, kurių galbūt prireiks jei ateityje skolininkas ims neigti pinigų gavimo faktą. O jeigu skolininkas grąžins pinigus, tai surinktus įrodymus galėsit sunaikinti ir tiek. Atsarga juk gėdos nedaro!   

Artėjant pinigų grąžinimo terminui, kurį sutarėte žodiniu susitarimu, skolininko sms žinute ar žinute socialiniame tinkle ar el. laišku pasiteiraukite "ar pavyks grąžinti pinigus sutartu laiku?" ir pan.

Atėjus pinigų grąžinimo terminui vėl sms žinute ar žinute socialiniame tinkle ar el. laišku pasiteiraukite teiraukitės apie skolos grąžinimą pvz. "šiandien jau ta diena, kai sutarėme, kad grąžinsi paskolintus 2000 eurų“ ar „kada galėčiau atgauti tau paskolintus 2000 eurų?" ir pan.

Būtinai išsaugokite siųstus priminimus ar skolininko atsakymus. Ir jeigu atsitiks taip, kad skolininkas pradės neigti pinigų gavimo faktą, tokie išsaugoti priminimai bus vienas iš pinigų davimo įrodymų. 

Taip pat rekomenduotume ir įrašyti pokalbį su skolininku apie skolą, vaizdo įrašas. Ar įrašytį pokalbį su skolininko artimuoju, tarkim „tai ar padėjo mano paskolinti 2000 eurų?“, „ar jau išleidote mano paskolintus 2000 eurų?“, „kaip manai ar pavyks paskolintus 2000 eurų grąžinti iki sutartos dienos – lapkričio 16?“ ir panašūs provokuojantys klausimai skolininkui apie pinigų perdavimo faktą, pinigų dydį ir sutartą skolos grąžinimo terminą.

Ar tai bus leistina įrodinėjimo priemonė ginčui persikėlus į teismą? Civilinio proceso kodekso 177 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, pagal kurią įrodinėjimo priemonėmis gali būti nuotraukos, vaizdo bei garso įrašai, padaryti nepažeidžiant įstatymų.

Apie tai, ar garso įrašas yra leistina įrodinėjimo priemonė, turi būti sprendžiama individualiai kiekvienoje konkrečioje byloje, atsižvelgiant į įrašo padarymo aplinkybes, vietą, fiksavimo būdą, priemones ir pan.

Tačiau jau geriau turėti  garso įrašą ir pateikti teismui, nei neturėti nieko.

Raginimas grąžinti skolą - gan veiksmingas būdas siekiant atgauti skolą

Siekiant skolos išieškojimo procesą vykdyti efektyviai, reikėtų pradėti nuo pačių paprasčiausių ikiteisminio skolos išieškojimo veiksmų.

Jeigu skolininkas, suėjus skolos grąžinimo terminui, negrąžina skolos – nusiųsti motyvuotą  raginimą (pretenziją) grąžinti skolą.

Dažnu atveju pakanka skolininką motyvuotu rašytiniu raginimu, paraginti vykdyti įsipareigojimus ir nurodant galimas pasekmes, jei skolininkas laiku negrąžins skolos.

Papildomos motyvacijos skolininkui padengti įsiskolinimą suteikia aplinkybė, jei pretenzija yra išsiunčiama teisininko vardu bei, kaip minėta aukščiau, yra teisiškai motyvuota.

Skolininkas matydamas, jog jūs imatės konkrečių veiksmų dėl skolos susigrąžinimo, tikėtina, kad susimąstys apie greitesnį jei ne dėl visos skolos sumos sumokėjimo, bet bent jau dėl jos atidėjimo ar išdėstymo.

Ikiteisminiu skolos išieškojimu siekiama, jog skolininkas geranoriškai padengtų įsiskolinimą. 

Kiekviena skola priverstinai gali būti išieškoma tik tada, kai yra teismo sprendimas, kuriuo teismas Jums priteisė skolą iš skolininko arba yra įsigaliojęs teismo įsakymas skolininko atžvilgiu.

Taigi, jeigu skolininkas nereaguoja į siųstą raginimą, tuomet jau reikia imti teisminių įrankių siekiant atgauti skolą.

Kreiptis į teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo – pigiausias ir greičiausias skolos atgavimas teisminiu keliu

Skolos išieškojimas yra ypatingai jautrus klausimas tiek skolininkui, tiek ir pačiam kreditoriui, būtent todėl valstybė yra pakankamai siaurai sureguliavusi šią sritį, siekdama užtikrinti ne tik kreditoriaus interesus, bet ir skolininko teises išieškojimo procese (pavyzdžiui, kai draudžiama iš skolininko išieškoti visas jo gaunamas pajamas, nes turi būti paliekama tam tikra lėšų dalis ir jo pragyvenimui). 

Jeigu skolininkas skolą pripažįsta, tačiau atidėlioja jos grąžinimą, kreditorius (asmuo, kuriam skolininkas yra skolingas) turi teisę kreiptis į apylinkės teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo.

Teismas, spręsdamas pareiškimo priėmimo ir teismo įsakymo išdavimo klausimus, netikrina kreditoriaus reikalavimo pagrįstumo.

Prie pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo nereikia pridėti įrodymų kokiu pagrindu atsiradusi skola, kaip ji apskaičiuota ir t.t.

Kreditoriaus pareiškimo priėmimo klausimas išsprendžiamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jo padavimo teismui dienos. Tuomet teismas išsprendęs pareiškimo priėmimo klausimą nedelsdamas, ne vėliau kaip kitą darbo dieną, išduoda kreditoriui teismo įsakymą.

Skolininkui nustatomas 20 dienų terminas nuo teismo įsakymo įteikimo dienos prieštaravimams pareikšti.  Prieštaravimas neturi būti motyvuotas, pakanka parašyti, kad nesutinka su reikalavimu ir tiek.

Skolininkui pareiškus prieštaravimus teismo įsakymas netenka galios ir yra naikinamas.

Jei skolininkas per nurodytą 20 dienų terminą prieštaravimų nepateikia ir skolos nesumoka, teismo įsakymas įsiteisėja.

Įsigaliojęs teismo įsakymas yra prilyginamas vykdomajam dokumentui. Taigi, turint teismo išduotą vykdomąjį dokumentą arba teismo įsakymą, turite kreiptis į antstolį dėl priverstinio skolos išieškojimo.

Antstoliui reikės sumokėti mokestį už būtinąsias vykdymo išlaidas, kurios neturėtų viršyti 100 eurų.

Padengus būtinąsias vykdymo išlaidas antstolis pradės priverstinį skolos išieškojimą.

Kaip minėta aukščiau, teisminis skolos išieškojimo būdas - kreiptis į teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo tinka tik tuomet, kai skolininkas neprieštarauja, neneigia pinigų gavimo fakto, o tik atidėlioja skolos grąžinimą.

Plačiau apie pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo skaitykite čia.

Kitas teisminis skolos išieškojimo būdas – ieškinys dokumentinio proceso tvarka

Jeigu pirmasis teisminis skolos išieškojimo būdas nedavė rezultatų, išieškoti skolą galima ir kreipiantis su ieškiniu į teismą dėl skolos priteisimo supaprastinta dokumentinio proceso tvarka. Ieškinys dokumentinio proceso tvarka yra vienas populiariausių skolų išieškojimo teisminiu keliu būdų.

Kreipiantis su ieškiniu į teismą dėl skolos priteisimo supaprastinta dokumentinio proceso tvarka pirmiausia reikia surinkti dokumentus, pagrindžiančius skolą, nes skolą reikia pagrįsti leistinais rašytiniais įrodymais. Tai gali būti sutartis, bankinis pavedimas, pretenzijos su raginimu apmokėti sąskaitą ir kiti dokumentai.

Už ieškinį, paduodamą dokumentinio proceso tvarka, mokamas žyminis mokestis yra lygus pusei tos sumos, kurią reikėtų mokėti už ieškinio nagrinėjimą teisme bendrąja ginčo teisena, tačiau ne mažesnis kaip 10 eurų, išskyrus atvejus, kada pagal įstatymus ar teismo nutartimi asmuo nuo žyminio mokesčio yra visiškai ar iš dalies atleistas arba kada žyminio mokesčio sumokėjimo terminas atidėtas.

Šis skolos išieškojimo būdas patrauklus tuo kad viskas vyksta raštu ir šalys į teismą nėra kviečiamos (nei kreditorius, nei skolininkas).

Panašiai kaip ir teismo įsakymo išdavimo atveju, teismas, įvertinęs kreditoriaus pateiktus įrodymus, priima preliminarų sprendimą ir išsiunčia skolininkui.

Preliminarų sprendimą teismas turi priimti ne vėliau kaip per 14 dienų nuo ieškinio priėmimo dienos.

Teismo priimtas preliminarus sprendimas įsiteisėja per 20 dienų nuo jo įteikimo skolininkui.

Taigi, ir šiuo atveju teismas skolininkui suteikia 20 dienų terminą įvykdyti įsipareigojimus, t.y. grąžinti skolą, arba pareikšti motyvuotus prieštaravimus. Priešingai nei teismo įsakymo atveju, prieštaravimas dėl preliminaraus teismo sprendimo turi būti motyvuotas ir pagrįstas bei atitikti Civilinio proceso kodekse nustatytus reikalavimus. Skolininkui, kuris nesutiks su teismo sprendimu, neužteks tik „prieštarauti“, jis turės teismui pateikti motyvuotą prieštaravimą.

Jei skolininkas nepareiškia teismui savo prieštaravimų (tik pagrįstų) per nustatytą terminą, teismo sprendimas įsiteisėja ir tampa priverstinai vykdytinas.

Preliminarus sprendimas yra neskundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundais

Jei skolininkas teismui per nustatytą terminą pareiškia savo prieštaravimus, skolininko prieštaravimų pagrįstumas sprendžiamas bendra tvarka, t.y. rengiamas teismo posėdis, į kurį kviečiamos šalys. Teismui įvertinus šalių pozicijas preliminarus sprendimas paliekamas galioti arba naikinamas. Pažymėtina, kad šiuo atveju, skolininkui net ir pareiškus prieštaravimus, ginčas gali būti nagrinėjamas toliau kreditoriui nereiškiant naujo ieškinio. Taip atitinkamai sutaupomos teisinės išlaidos, lyginant su teismo įsakymo panaikinimo atveju.

Plačiau kaip išieškoti skolą pareiškiant ieškinį dokumentinio proceso tvarka skaitykite čia.

Paskutinis skolos išieškojimo būdas - kreiptis į teismą ginčo teisenos tvarka

Kaip skolos atgavimo būdas, toks skolos priteisimo procesas yra pats ilgiausias. Dažniausiai pasirenkamas tada, kai tarp šalių yra ginčas, trūksta įrodymų ir pan. Šio proceso trukmę lemia ir tai, jog jo metu teismui teikiama pakankamai daug rašytinių procesinių dokumentų, yra skiriami teismo posėdžiai ir pan.

Ar Jūs esate tikras, kad skolininkas neatsives draugų į teismą, kurie paliudys, kad Jūsų minimą pinigų perdavimo dieną, jokio pinigų perdavimo neįvyko. Jie gali patvirtinti, kad  visą dieną buvo skolininku ir pastarasis jokių pinigų negavo iš jūsų ir pan. 

Šiame teisminiame skolų išieškojimo labirinte reikalinga patirtis.

Net piktybiškai neatsiskaitantiems skolininkams neleisime išsisukti!+370 659 50005

 

Paaiškinimai grindžiami Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Pateikta informacija nepretenduoja į absoliučią tiesą ir negali būti naudojama teisiniuose ginčuose.