Praleisto termino palikimui priimti pratęsimas. Svarbios priežastys

Įstatyme nustatyta galimybė kreiptis į teismą dėl termino palikimui priimti pratęsimo ir įrodinėti, kad šis terminas praleistas dėl svarbių priežasčių.

Palikimo priėmimo termino pratęsimas (atnaujinimas), praleidus terminą
Kategorijos:

Palikimo priėmimo termino pratęsimas (atnaujinimas), praleidus terminą nėra toks jau paprastas dalykas, koks gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. 

Įstatymas numato, kad yra du būdai priimti palikimą, jeigu praleidžiamas įstatymo nustatytas 3 mėn. terminas, tai:

Būdo pasirinkimas priklauso nuo faktinės situacijos ir turimų įrodymų.

Vienas būdas – kreiptis į teismą su pareiškimu dėl įstatyme nustatyto termino palikimui priimti atnaujinimo (pratęsimo), nurodant svarbias praleidimo priežastis. 

 Kitas būdas – paduoti  pareiškimą teismui, kad būtų nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas – palikimo priėmimas, faktiškai pradėjus valdyti turtą.

Šioje publikacijoje aptarsime pirmąjį būdą t.y. kreiptis į teismą su pareiškimu dėl įstatyme nustatyto termino palikimui priimti atnaujinimo (pratęsimo), nurodant svarbias praleidimo priežastis. 

Taip, jeigu praleidote CK. 5.50 str. nustatytą 3 mėn. palikimo priėmimo terminą, įstatyme yra numatyta galimybė pratęsti (atnaujinti) palikimo priėmimo terminą palikimui priimti.

Palikimo priėmimo termino pratęsimas (atnaujinimas), praleidus terminą - įmanomas, tuomet, jeigu teismas pripažįsta, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių (CK 5.57 str. 1 d.).

Beje, aukščiau paminėtas straipsnis nusako, kad palikimas gali būti priimamas pasibaigus terminui ir be kreipimosi į teismą, jeigu su tuo sutinka visi kiti priėmę palikimą įpėdiniai.

Teismas, nagrinėjantis įpėdinio prašymą pratęsti terminą palikimui priimti, turi:

pirma, nustatyti, ar egzistavo pareiškėjo nurodytos aplinkybės, kuriomis jis remiasi kaip svarbiomis priežastimis, sutrukdžiusiomis priimti palikimą;

antra, konstatavęs, kad atitinkamos aplinkybės buvo, teismas turi vertinti, ar jos yra svarbios pateisinti termino praleidimą;

trečia, teismas turi vertinti sprendimo pratęsti ar nepratęsti terminą palikimui priimti įtaką tiek asmens, prašiusio pratęsti terminą, tiek kitų asmenų teisėms ir pareigoms.

Palikimo priėmimo termino pratęsimas (atnaujinimas), praleidus terminą - teismo vertinimo kriterijai

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas laikosi nuostatos, kad teismai, spręsdami klausimą dėl termino palikimui priimti pratęsimo, turi įvertinti ne tik objektyvias aplinkybes, dėl kurių terminas buvo praleistas, ir tai, kiek jis buvo praleistas, bet ir kitas teisinės reikšmės turinčias priežastis, trukdžiusias asmeniui laiku kreiptis dėl palikimo priėmimo.

Klausimą, ar konkrečios termino palikimui priimti praleidimo priežastys pripažintinos svarbiomis, ar šios yra pagrindas jį pratęsti, teismai turi spręsti atsižvelgdami į terminų, nustatytų palikimui priimti, paskirtį, teisinius padarinius, konkrečias bylos aplinkybes, byloje dalyvaujančių šalių elgesį, asmens, prašančio pratęsti terminą, teisinį statusą, pareiškėjo elgesį bei kitas reikšmingas aplinkybes, taip pat į protingumo, sąžiningumo bei teisingumo kriterijus.

Vertinant pareiškėjo elgesį, būtina atsižvelgti į tai, ar jis buvo pakankamai atidus, sąžiningas, ar, priešingai, savo teises įgyvendino nerūpestingai, aplaidžiai. Kiekvienu konkrečiu atveju atsižvelgtina  į individualias asmens savybes.

Teismų praktikoje nurodyta, kad jeigu įpėdinis praleidžia įstatyme nustatytus palikimo priėmimo terminus, jo galimybės gauti paveldėtą turtą iš esmės sumažėja.

Tuo atveju, jeigu kiti įpėdiniai sutinka, jis gali priimti palikimą, tačiau jeigu palikimą priėmę įpėdiniai gera valia nesutinka dalytis paveldėtu turtu su palikimo laiku nepriėmusiu įpėdiniu, teismas jo teisę į paveldėjimą gali apginti tik tada, kai terminas palikimui priimti praleistas dėl svarbių priežasčių.

Teismas, spręsdamas termino palikimui priimti pratęsimo klausimą, turi įvertinti, ar nebus pažeisti kitų asmenų teisėti interesai bei viešasis interesas.

Teismai turi ieškoti teisingo pareiškėjo, prašančio atnaujinti praleistą terminą, ir asmenų, kurių teises bei pareigas paveiktų toks atnaujinimas, teisėtų interesų balanso. Jis nustatomas atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį, naudojimosi turtu interesus, atsižvelgiant į tai, kiek nepriėmus palikimo nukentėjo pareiškėjo turtiniai ir kiti interesai (pvz., priimti palikimą jam svarbu dėl to, kad neturi pragyvenimo šaltinio, neteko išlaikymo, kitų materialinių priežasčių), kiek atnaujinus terminą palikimui priimti būtų paveikti asmenų, priėmusių palikimą, interesai (ar tai nesukeltų kitų asmenų turtinės padėties akivaizdaus pablogėjimo ar kitų neigiamų padarinių), ar asmens, praleidusio terminą, interesai yra pakankama priežastis nepaisyti civilinių santykių stabilumo.

Teismas, remdamasis nurodytomis aplinkybėmis, sprendžia, ar teisingas pareiškėjo, prašančio atnaujinti praleistą terminą, ir asmenų, kurių teises bei pareigas paveiktų toks atnaujinimas, teisėtų interesų balansas lemia būtinybę atnaujinti  praleistą terminą, ar priešingai,  jo neatnaujinti.

Pažymėtina, kad pareiškėjo nežinojimas apie palikimo atsiradimą (egzistavimą) teismų praktikoje nepripažįstamas svarbia termino palikimui priimti atnaujinimo priežastimi. Tačiau kiekvienu atveju teismas vertina konkrečios bylos aplinkybes ir tik po to priima sprendimą, ar termino praleidimo priežastį pripažinti svarbia, ar ne.

Palikimo priėmimo termino pratęsimas (atnaujinimas), praleidus terminą - kad ir kokia bebūtų beviltiška situacija, mes atrandame Klientą gelbėjančių argumentų. 

Mes Kovojame Už Teisingumą. Tad Jeigu Jūs Manote, Kad Jūsų Teisės Pažeistos, Susisiekite Su Mumis Dabar ir Panaudokite Mūsų patirtį Savo Interesų Gynimui. Nedelskite!